Server » Verwarming » Technische informatie » Vloerverwarming
Computergestuurde verwarming
voor vloerverwarming
Vloerverwarming
De vloerwerwarming werd reeds in de oudheid toegepast. het is één van de beste soorten verwarming (zowel wat confort als zuinighied betreft), maar de correcte temperatuurregeling is van bijzonder belang.
-

-

Voorwaartse regeling


Vloerverwarming in een Romeinse villa in Frankrijk

Vloerverwarming bestond reeds in de oudheid, de zogenaamde hypocaustum van de Romeinen. Hier gebruikt men gewoon de hete verbrandingsgassen die onder de vloer geleid worden (de vloer zelf is verhoogd).

De vloerverwarming wordt als de meest confortabele manier van verwarmen aangezien omdat er geen "hotspots" zijn (onevenwichtige verwarming in het huis). Het is een aangename verwarming, het zorg voor een droog huis, maar zonder gevoel van droogte. Het huis wordt op de meest natuurlijke manier verwarmd.

Omdat er een grote oppervlakte verwarmd wordt (de ganse vloer) kan er met een lagere watertemperatuur gewerkt worden. Dit maakt het systeem bijzonder interessant voor warmtepompen, die een hoger rendement halen als het temperatuurverschil klein kan gehouden worden. In een goed ingesteld systeem moet het water nooit warmer dan 40° zijn.

Een nadeel is de enorme traagheid van het systeem: vloerverwarming is eigenlijk enkel interessant voor gebouwen die permanent verwarmd moeten worden. Bedrijfsgebouwen hebben daar geen baat bij, wel hospitalen. Het regeven van de temperatuur gaat moeilijker, omdat een verschil in de aangevoerde watertemperatuur zich pas een uur of later laat voelen. Reageren op extra warmtebronnen (bijvoorbeeld zonnestraling of menselijke aktiviteiten) is bijna niet mogelijk.

Bij vloerverwarming gebruikt men dan ook de traditionele regelsystemen niet. Men maakt een voorspelling van de benodigde warmte (men gaat uit van de buitentemperatuur) en past de watertemperatuur aan. In technische termen heet dit een voorwaartse regeling. Als er extra warmte-aanvoer is (mesnelijke aktiviteiten), dan worden de ruimtes te warm, omdat het systeem geen rekening houdt met de binnentemperatuur.

het ideaal is het systeem zodanig in te stellen dat de gewenste temperatuur juist niet bereikt wordt. Met een kleine bijverwarming (een klein gaskacheltje in de living of een electrische verwarming in de badkamer) wordt er indien nodig bijgewarmd. De extra benodigde warmte is echt miniem, omdat de gewenste temperatuur bijna bereikt is, of omdat deze verwarming slechts kortstondig nodig is.

De huidige systemen van centrale verwarming met vloerverwarming zijn zelflerend: ze rekenen automatisch de transfertcurve (omzetting van de buitentemperatuur in de temperatuur van het warm water). Daarvoor is er wel een ruimtethermometer nodig, maar die werkt niet als thermostaat.

  1. Elastische voeg (om uitzetten en krimpen op te vangen)
  2. Vloerafwerking (parket, tegels, cement,...)
  3. Chape voorzien van een warmtedispersiemiddel
  4. Isolerende noppenplaat voor het leggen en vasthouden van de buizen
  5. Verwarmingsbuizen (warm water of electrische weerstanden)
  6. Folie voor randisolatie bij buitenmuren
  7. Buitenmuur

Publicités - Reklame

-