Server » Verwarming » Eigen installatie » Informatiepagina circulateur
Algemene informatiepagina over de circulateur
Circulatiepomp
Circulateur

Waarom het circulateurvermogen aanpassen?

Als de circulatiepomp te snel draait dan is er geen temperatuurverschil tussen de bovenkant en de onderkant van de radiateur, wat betekent dat de circulateur de nog warme water terug naar de boiler stuurt: de circulateur draait eigenlijk veel te snel, het water heeft geen tijd gehad om zijn warmte af te staan aan de omgeving.
-

-

Circulatiepomp

"Verwarming wordt maar voor de helft warm"


De circulatiepomp wordt op de terugkeer-leiding geplaatst om de warmteverliezen te beperken.

De winst die gemaakt wordt door de circulatiepomp trager te laten draaien van zodra de gewenste temperatuur bijna bereikt is is opmerkelijk: men kan de circulateur op 30% van zijn nominaal vermogen laten draaien, wat een besparing van meer dan 1kW per dag betekent!

In de praktijk moet de circulatiepomp enkel snel draaien als de radiateurs nog opgewarmd moeten worden. Je zal zal weinig verschil merken (warmteafgifte aan de ruimte) als je de circulateur in een later stadium trager laat draaien. Als de gewenste temperatuur bijna bereikt is, is het normaal dat de bovenkant van de radiateur warm is en de onderkant koud: dit toont de goede werking van het systeem aan: niet enkel de keteltemperatuur wordt aangepast aan de warmtevraag, maar ook het circulateurvermogen.

Het rendement van de installatie is goed als de uitgaande temperatuur 20° lager is dan de binnenkomende. Als het water te snel circuleert resulteert dit enkel in suisgeluiden en een extra verbruik.

Eenmaal de ruimtetemperatuur bijna bereikt kan je gewoon de circulateur uitschakelen: het water blijft vanzelf circuleren door de convectie (warmte stijgt, koude daalt). Dit werkt heel goed als de ketel in de kelder staat en de radiatoren op de verdiepen. Vroeger werd er trouwens NOOIT een circulateur gebruikt: dit is een uitvinding van de moderne mens: alles moet snel gaan. Het water werd wel op een hogere temperatuur gestookt dan nu.

Soms zit er een manuele snelheidsregeling op de circulateur (3-sanden schakelaar). Als het niet echt koud is kan je de snelheid van de circulateur verminderen (bij een niet-automatische installatie), zoals je ook de boilertemperatuur lager zet in de herfst en de lente.

Automatische circulateurs

Tegenwoordig kan je electronische circulateurs vinden. Deze bepalen volledig autonoom het motorvermogen aan de hand van de tegendruk en zijn dus ideaal voor installaties die met thermostatische kranen uitgerust zijn. Als de temperatuur in een bepaalde ruimte bereikt is gaat de thermostatische kraan dicht. De tegendruk zal stijgen, en automatisch gaat de circulateur trager draaien. Bepaalde toestellen houden zelfs rekening met de watertemperatuur: ze gaan sneller draaien als het water warmer is. Dit systeem is ideaal als je energie wilt uitsparen met slechts een kleine ingreep, maar de besparing zal slechts minimaal zijn omdat er maar ingegrepen wordt op één onderdeel van het volledig systeem. De keteltemperatuur wordt niet aangepast en er blijft altijd restwarmte over. In onze computergestuurde installatie is een electronische circulateur niet geschikt. Hoe slim die circulateurs ook zijn (ze kunnen de eigenschappen van de installatie aanleren), zij hebben geen volledig beeld.

Hoe je het vermogen van de circulatiepomp aanpast lees je hier. Dit kadert in een volledig project doe-het-zelf computergestuurde verwarming.

Meerdere circulateurs?

Veronderstel dat je een huis hebt met twee totaal verschillende funkties, bijvoorbeeld een deel woonhuis en een deel dokterspraktijk.
  • De dokterspraktijk wordt verwarmd tijdens de dag, alle ruimtes in dit deel krijgen eenzelfde temperatuur.
    Voor dit deel van het huis raad ik een aparte circulatiesysteem aan. Thermostatische of electrisch gestuurde kranen zijn hier niet nodig. Het warmtevermogen wordt bepaald door de snelheid van de circulatiepomp van de dokterspraktijk.
  • Het huis wordt in verschillende zones verwarmd naargelang het tijdstip van de dag.
    De living wordt extra verwarmd 's avonds, enz naargelang de behoeftes van de gebruikers. Omdat er zoveel verschillende zones zijn gebruiken we een circulateur voor het volledige woonhuis-gedeelte, en we regelen het vermogen van iedere ruimte onafhankelijk door electrisch gestuurde kranen.
Waarom werken we zo?
De electrisch gestuurde kranen hebben een zekere traagheid (het duurt een paar minuten voor de klep open of toe gaat) en hebben slechts twee posities: open of dicht. Het circulateurvermogen daartegenover kan precies aangepast worden aan de vraag. We kunnen een stabiele temperatuur garanderen in de dokterspraktijk door het circulateurvermogen te regelen naargelang de warmtevraag.
In het woonhuis kunnen we echter niet voor iedere zone één circulateur voorzien. We werken met een circulateur waarvan we het vermogen aanpassen aan de totale warmtevraag (van alle zones van het woonhuis) en kleppen die open gaan als er warmte nodig is (per zone).

Bij een bepaald waterdebiet q hoort een persdruk H. Als de thermostatische kraan de doorgang nauwer maakt is er minder debiet q' en stijgt de werkdruk H'. Meestal gaat ook de circulateur meer verbruiken omdat de tegendruk die overwonnen moet worden hoger is (als die niet zelfregelend is). Het extra verbruik is zuiver verlies, omdat er juist minder warmte nodig is.

Publicités - Reklame

-