Server » Verwarming » Zelf aan de slag
Do-it-Yourself
een complete make-over in 5 weken
Zelf aan de slag

Voordelen van een computergestuurde verwarming

In deze periode van hoge energiefaktuur is een efficiente verwarming een must.
Alle voordelen van een computergestuurde verwarming kan u hier lezen.
-

-

De bedoeling is altijd geweest dat de ombouw in het stookseizoen kan gebeuren. Iedere week gaan we één component van de volledige installatie aanpassen.

Hoe we te werk gaan

Bij het zelf ontwerpen van een eigen systeem moet je je niet specifiek baseren op hetgeen ik gedaan heb. Toen ik met mijn systeem begonnen ben, was een 286 (dat is een computer zonder CD-ROM, met grote floppies en een harde schijf van 20MB) een normaal systeem. USB bestond nog niet en alles moest parallel of serieel aangestuurd worden.

Tegenwoordig werken de meeste meetmodules via USB. Communicatie via USB is complexer dan via de parallele of seriële poort, maar een dll zorgt voor de vertaling, waardoor het interfacen met usb minder complex is. Het uitbreiden van het systeem is ook eenvoudig omdat je meerdere USB modules kan gebruiken als je meer ingangen of uitgangen nodig hebt.

Het volledig project splitsen we in deeltaken, dat we over een aantal weken uitspreiden. Zolang een bepaalde module niet klaar is, mag er niet naar de volgende module gegaan worden. Bij dit stappenprogramma blijft de hele installatie werken, zodat de conversie zelfs in de winter kan gebeuren.

De hele opzet is zo dat we bij iedere stap één onderdeel overschakelen van manueel naar computersturing. Een kleine electrische noodverwarming is wel aangewezen om de korte periodes (maximum een uur) dat er tussen twee systemen overgeschakeld wordt te overbruggen.

Voorbereidingswerken
 
Vervangingswerken
  • Week I: kabels trekken en meetfase van het bestaande systeem
  • Week II: regeling van de brandertemperatuur
  • Week III: regeling van de snelheid van de circulateur aan de hand van de keteltemperatuur of aan de hand van een tweede berekende warmtevraag
  • Week IV: electronische kleppen in de verschillende leefruimtes
  • Week V: afwerking en details: opstellen van specifieke dagprogramma's, controle van de regellus,...

Als sturingskast gebruik ik de kast van de voeding van een oude telefooncentrale. De originele electronica wordt verwijderd en vervangen door een bediening.

Iedere leefruimte heeft een eigen stuurkast met aangepaste funkties.
De software werkt met een weekkalender waarin de uren van afwezigheid éénmalig geprogrammeerd worden, iedere stuurkast kan dit programma tijdelijk wijzigen.

Een driestandenschakelaar wordt voorzien: normaal bedrijf, een graadje meer - een graadje minder in deze ruimte.
Druktoetsbediening voor de aangepaste programmas:

  • systeem uit, enkel vorstbeveiliging (ik ben weg)
  • start slapengaan (enkel nog de slaapkamer verwarmen voor de rest van de dag)
  • vrije dag (niet gaan werken, dus living verwarmen)
  • ik neem een bad (badkamer sterk verwarmen, slaapkamer op half vermogen, rest uit)
  • terug naar weekprogramma (annulatie speciaal programma)

Omdat er te weinig digitale ingangen zijn, geeft iedere toets een signaal op twee lijnen. In plaats van 8 drukknoppen kan ik dus 28 drukknoppen voorzien in het huis.

In de voornaamste ruimtes wordt de systeemstatus aangeduid met leds en de temperatuur met een LCD panel.

Computergestuurde verwarming Vond je de informatie bruikbaar? Heb je een eigen website? Neem dan een link op naar deze site!
<a href=http://server.idemdito.org/verwarming/>Computergestuurde verwarming</a>

Gebruik je een ander systeem? Heb je nog vragen?
Je kan mij gerust contacteren via mail: Marc Doigny

Publicités - Reklame

-