Herstellen van ...
...microgolfovens
Magnetron
Root server » TechTalk » FAQ witgoed » Herstellen van microgolfovens
De algemene informatie over microgolf ovens staat hier. Deze pagina bevat algemene tips voor het herstellen van microgolf ovens.
-

-

Microgolfovens


Beschadigde deurcontacten


De printplaat waarop de microschakelaars gemonteerd zijn

Ik zal hier geen cursus geven hoe je een microgolf oven moet herstellen. Er zijn een paar eenvoudige tests dat je kan uitvoeren als je iets afweet van electriciteit. Open het toestel nooit als die onder spanning staat!

Raadpleeg ook de pagina over het herstellen van klassieke ovens waar er nog meer tips te vinden zijn.

Micaplaatjes

De micaplaatjes zijn in de kookruimte geplaatst en laten de microgolven door. Ze houden stofdeeltjes en dampen tegen en beschermen zo de magnetron.

Als de micaplaatjes vuil zijn moeten ze gereinigd worden met dezelfde produkten waarmee u de microgolf reinigt. Aangekoekte etensresten kunnen verbranden door de straling en de micaplaatjes beschadigen.

Als de micaplaatjes beschadigd zijn moeten ze vervangen worden. De microgolf-leidingen (wave guide) moeten dan gereinigd worden. De oven gebruiken met beschadigde micaplaatjes is zeker niet aangeraden (risico op doorbranden van de plaatjes, risico op beschadiging van de magnetronbuis, enz).

Zekeringen

Begin met de zekeringen te controleren: er zijn er in het algemeen twee, één van 10A voor de microgolf en één van enkele honderden milliampères voor de electronica en de beveiliging.

Indien de zekering van 10A gesprongen is, vervang die. Het kan gebeuren dat die gewoon doorgeblazen wordt door een korte overspanning. In feite is er zelfs geen defekt aan de oven zelf.

Indien de zekering van 350mA gesprongen is, is dat meestal een teken dat de beveiliging gewerkt heeft. Er zijn drie micro-schakelaars die door de deur bediend worden.

  1. De eerste micro-schakelaar geeft een signaal door aan de module om aan te geven dat de deur open of gesloten is. De module stuurt dan bijvoorbeeld de verlichting van de ovenruimte en zorgt ervoor dat de magnetron geen spanning krijgt als de deur open is.
  2. Een tweede micro-schakelaar laat de stroom door naar de hoogspanningstransfo als de module de hoofdrelais doet werken.
  3. De derde micro-schakelaar dient als beveiliging en doet de zekering springen als een andere schakelaar in een verkeerde positie blijft plakken (de tweede schakelaar heeft de neiging te blijven plakken omdat er een hoge stroom door loopt)
Het is aangeraden alle micro-schakelaren van de deur te vervangen, maar je kan eventueel enkel de zekering vervangen. Een heel korte timingfout is voldoende om de zekering te doen springen.

Transformator microgolf

Indien je een brandgeur opmerkt die uit de hoogspanningstransfo komt, dan is de wikkeling in kortsluiting. Dit is de moeite van het herstellen niet waard, behalve indien je over een tweede oven zou beschikken waarvan je de stukken kan gebruiken. Kijk dat de hoogspanningstransfo op dezelfde plaats genomteerd kan worden. Het is een fout die niet zo frekwent is, maar wel direct opvalt!

Eerste afbeelding rechts: transfo voor de magnetron
De bovenste spoel is de primaire wikkeling met de aansluitingen voor de netspanning boven. In het midden zie je de kleine secundaire voor de gloeispanning (enkele wikkelingen) en onderaan de secundaire spoel voor de hoogspanning.. Deze wikkeling zit aan één kant aan de massa, dat is de las onderaan de wikkeling. De hoogspanningsaansluiting is aan de andere kant van de transfo.

Normaal gaat de hoogspanningswikkeling in kortsluiting, hier is er een intermitterende kortsluiting aan de primaire wikkeling. De draad voor de gloeispanning (orange draad) heeft tegen de spoel gewreven waardoor de lak op den duur is beschadigd. Zonder isolerende lak zijn er soms kortstondige kortsluitingen. De wikkeling is zwart op de plaats waar dat de lak geschadigd is. De orange draad heeft een dikke isolatie die blijkbaar sterker is dan de lak. Meestal spring de zekering in het toestel niet (het is een trage zekering), wel de zekering thuis (snelle zekering).

Magnetron

De magnetron is eigenlijk een radiobuis (zoals in de radio van je overgrootvader). Er is een sterke gloeistroom nodig, ongeveer 10A onder 1V. Vaak maken de klemmetjes aan de magnetron onvoldoende contact om zo'n hoge stroom door te laten. Maak de kabels los en nijp de contacten van de klemmetjes wat dicht (aan de magnetron en aan de hoogspanningscondensator). In 90% van de gevallen is daardoor het probleem opgelost. Om de bedrijfszekerheid te verbeteren kan je de kabels aan de magnetron zelf solderen.

Bekijk dan de magnetron zelf. Indien de magnetische ring gebarsten is, dan kan de magnetron geen straling meer uitzenden en moet die vervangen worden. Er zijn twee zulke magnetische ringen (je schroevendraaier blijft er tegen plakken). De rode pijl toont een gebarsten ring (de andere is volledig beschadigd). De ring kan barsten bij een oververhitting. Dit gebeurt meestal als er onvoldoende koeling is (de ventilator draait niet snel genoeg).

Haal nu de magnetron uit de oven. Indien de antenne aangetast is (zie foto inleidingspagina), dan moet hier ook de magnetron vervangen worden. De antenne kan beschadigd geraken als de golfgeleider sterk vervuild is of als de oven gewerkt heeft zonder voedingsmiddelen om de straling op te vangen.

Relais

Het relais van de microgolf moet een hoge stroom verwerken en bij het uitschakelen ontstaan er vaak vonken. Soms maakt die intern slecht contact (contacten doorgebrand, zie afbeelding rechts) of zijn de solderingen losgekomen. Je kan zien dat de solderingen losgekomen zijn als de printplaat uit het toestel gehaald wordt. De oude soldeer weghalen met zuiglint en nieuwe soldeer aanbrengen.

De andere defekten zijn niet zichtbaar, maar moeten gemeten worden. De gelijkrichter bestaat meestal uit twee diodes, één met de cathode aan de massa, en één die is aangesloten tussen de twee polen van de hoogspanningscondensator. Dit is een veiligheidsdiode die vaak defekt gaat (de hoogspanningstransfo maakt dan een sterke bromgeluid). Deze diode kan gewoon verwijderd worden, ze is enkel gemonteerd om aan bepaalde normen te beantwoorden. De diode met cathode aan de massa is de normale gelijkrichtdiode, maar die kan enkel gemeten worden met een spanning van 12V (de doorlaatspanning is te hoog om gemeten te kunnen worden met een ohmmeter met diode-functie).

Door de deurschakelaars loopt er een hoge stroom, waardoor de contacten kunnen blijven plakken (er is een beveiliging waardoor de zekering springt). Er kunnen ook mechanische problemen zijn, de plastieken houder kan op den duur vervormen waardoor de schakelaars niet meer correct bediend worden. De vijzen van de houder moeten wat losgedraaid worden en de houder moet opnieuw gepositionneerd worden zodat alle schakelaars bediend worden bij het openen en sluiten van de deur. Niet vergeten de vijzen weer goed aan te spannen.

Laatste twee afbeeldingen rechts: er is een slecht contact aan één van de microschakelaars van de deur in een AEG microgolf, dit is een veel voorkomend probleem. Er is geen microgolf funktie meer, en naargelang de versie werkt ook de binnenverlichting niet meer, draait het plateau niet meer en/of werkt de ventilator niet meer.

Om aan de microswitch van de deur te geraken moet de electronicaprint verwijderd worden, dan kan de print waarop de szchakelaars gemonteerd zijn vervangen worden. De print wordt in zijn geheel vervangen, de individuele schakelaars worden niet vervangen.

Vermogen

Het vermogen die een magnetron afgeeft kan je berekenen door een liter koud water op te warmen gedurende precies 1 minuut (microgolfoven op maximaal vermogen). Reken 70W per graad temperatuurstijging. Indien de temperatuur van 15.5°C naar 25.5°C is gestegen, dan is het vermogen van de magnetron 700W, wat binnen de normen valt.

Een heel snelle truc om te bepalen of een magnetron nog werkt is een ontladingslamp in de oven in te brengen (samen met een glas water) en de oven op maximum vermogen laten werken. De lamp zal oplichten door het electrisch veld dat opgewekt wordt.

Gebruik een normale HID gasontladingslamp (kwikdamp zie foto) of hoge druk natrium (SOX). Andere lamptypes zijn niet berekend op de hoge energiedichtheid.

Publicités - Reklame

-