Vraagbaak koelkasten en diepvriezers
...
TechTalk
Root server » TechTalk » FAQ Witgoed » Koelen » FAQ Koelkasten en diepvriezers

FAQ koelkasten en diepvriezers

-

-

"Moeten we de koelkast een tijd laten rusten na transport?"
Om de compresseur te smeren zit er in het circuit een kleine hoeveelheid olie. Als de koelkast plat vervoerd wordt kon vroeger de olie uit de compressor lopen, waardoor er geen smering meer gebeurde. Tegenwoordig is de construktie zodanig dat dit niet meer kan plaatsvinden.

Maar er is een andere reden waarom een koelkast vertikaal vervoerd moet worden: de motor zit namelijk vast op silentblocks en bij het kantelen gaan die verbuigen, waardoor de leidingen het gewicht moeten opvangen. Als er schokken gebeuren bij het transport kunnen de leidingen breken.

Vroeger werd er ook gezegd dat je een frigo die een tijd niet meer gebruikt werd en waarvan de motor vastgelopen was een nacht omgekeerd moest zetten. Dit is ook waar: de olie had namelijk de neiging minder vloeibaar te worden, waardoor de motor niet meer kon starten. Door de frigo omgekeerd te zetten werd er een gedeelte van de olie afgevoerd, waardoor de frigo alsnog kon aanslaan.

"De deur van de diepvriezer knelt altijd nadat ik de deur heb ge÷pend"
Als de deur ge÷pend wordt, dan wordt de koude lucht in de diepvriezer vervangen door warme lucht uit de leefruimte. Deze warme lucht koelt af waardoor een sterke onderdruk in de koelruimte ontstaat. De onderdruk is zo sterk dat de deur soms niet open kan. Dit is volkomen normaal: zou dit niet het geval zijn, dan heb je een lek in de dichting, wardoor er constant koudeverlies optreed (meestal heb je dan ook last van overmatig ijsvorming). Na een paar minuten ontstaat er een druk equilibrium en kan de deur opnieuw open (lucht stroomt de koelruimte binnen door de dunne waterafvoer achteraan het toestel).

"Wat zijn die koelkasten die geen lawaai maken?"
Dit zijn koelkasten die volgens het absorptieprincipe werken. Ze worden gebruikt in hotelkamers, maar ook in mobilhomes. De "pomp" is hier een warmtebron: een electrische weerstand (hotelkoelkast) of een gasvuurtje (mobilhome).

Hoe meet ik de juiste temperatuur in de koelkast?
Omdat de compresseur continu aan- en uitgeschakeld wordt verandert de temperatuur in de koelkast constant. Bij het opendoen van de deur stroomt er lucht binnen en is de gemeten temperatuur niet juist meer. Om een correcte temperatuur te bekomen leg je de thermometer in een glas water. Door zijn hoge soortelijke temperatuur behoudt het water de gemiddelde temperatuur dat in de koelkast aanwezig was. Je moet het glas water wel een paar uur in de koelkast laten!

"Hoeveel kan ik in ÚÚn keer invriezen?"
Voor je een grote portie gaat invriezen, is het aangeraden het toestel op 'super' te zetten (8 uur voor het bijvullen). Daardoor wordt de temperatuur verder verlaagd, en is er minder kans dat de temperatuur van reeds ingevroren goederen te hoog zou oplopen.

De meeste diepvriestoestellen kunnen een beperkte hoeveelheid vers voedsel invriezen (bijvoorbeeld 5 kg per 24 uur). Dit staat in de handleiding vermeld en is verschillend per toestel. Als je meer verse voedingswaren in de diepvriezer zet, dan worden de andere waren te warm, ze kunnen zelfs ontdooien! Een toestel met een zwaardere motor kan meer waren invriezen, maar verbruikt ook meer.

Om een A-label te bekomen moet het toestel een laag electrisch verbruik hebben, en dus een motor die weinig verbruikt. Een motor die weinig verbruikt kan ook minder voedingswaren invriezen, en zo komt het dat moderne diepvriezers weinig verse voedingswaren per 24 uur kunnen invriezen.

"Is het beter de frigo zoveel mogelijk te vullen? Ik heb gehoord dat dit een gunstige invloed heeft op het rendement." of
"Is een volle koelkast energiezuiniger dan een lege koelkast"
Wat er in de frigo zit heeft geen invloed op het rendement van de frigo, in tegendeel: alles wat er in de frigo geplaatst wordt moet ook afgekoeld worden, en dit verhoogt het verbruik. Eenmaal afgekoeld hebben de waren geen invloed meer op het verbruik. Het minder vaak aanslaan van de motor (maar langer blijven draaien) heeft uiteindelijk geen invloed op het electrisch verbruik.

Als er veel producten in de frigo staan, dan zal die de temperatur beter behouden, zowel bij een stroomonderbreking of als men producten bijplaatst. De koude inhoud zal als thermische buffer dienen en verhinderen dat de inhoud van de frigo te snel zou opwarmen.

Het feit dat er minder koude lucht uit de frigo stroomt als de deur geopend wordt speelt maar een zeer beperkte rol. Lucht heeft een verwaarloosbare soortelijke warmte (1 liter lucht koelt 6000× gemakkelijker dan 1 liter water). Anders gezegd: het koelen van 1 liter water vraagt evenveel energie al het koelen van 6000 liter lucht.

"Help! Mijn diepvriestoestel is defekt! Alles is aan het ontdooien!"
  • Hou het hoofd koel en kijk of het toestel wel degelijk defekt is. (Laat daarom altijd een diepvriesthermometer in je vriesvak). Misschien is enkel de digitale aanduiding defekt.
  • Controleer of het toestel wel stroom krijgt door een lamp op de prise aan te sluiten. Misschien zit een deel van je huis zonder stroom.
  • Misschien is het toestel gewoon in alarm zonder dat er een aanwijsbare reden is; de temperatuursensor kan defekt zijn. Ook bij het invriezen van grote partijen voedsel kan het toestel in alarm gaan omdat de temperatuur teveel stijgt.
  • Als het thermostaat defekt is, werkt de "super" funktie waarschijnlijk nog wel. De motor draait dan wel continu, maar de voedingswaren kunnen gered worden.
  • Als de motor blijft draaien, maar het toestel koelt onvoldoende, dan is er ergens een lek in de leidingen en heeft het toestel zijn gas verloren. Herstellen heeft weinig zin (lekken zijn zeer moeilijk op te sporen en het hervullen en testen van een diepvriestoestel is duur). Je zou dan beter zo snel mogelijk uitkijken voor een nieuw toestel. Verfaillie Bauwens is ook op zondag open.
Een volle diepvriezer bewaart zijn temperatuur langer dan een toestel dat maar half-gevuld is (het water in de voedsel heeft een hoge thermische traagheid). Grotere toestellen hebben een langere bewaartijd dan kleinere toestellen, maar de isolatie is nog belangrijker. Vermijd koudeverlies en laat de deur dicht.

PublicitÚs - Reklame

-