Electronika
Kleine noodverlichting
TechTalk
Root server » TechTalk » Electronica » Noodverlichting
Een kleine noodverlichting is gemakkelijk te bouwen. De accu wordt op lading gehouden en bij stroomonderbreking wordt een 12V ledlamp met G4 aansluiting ingeschakeld. Met een 12V 2Ah accu (gemakkelijk te bouwen met 10 NiMH acvcus op formaat AA) debraagt de autonomie 6 uur.
-

-

Voedingstransfo

De schakeling is eenvoudig, we gebruiken een voedingstransfo van 230V naar 15V 1.5VA. Zo'n transfo kan een laadstroom van 100mA leveren, voldoende om een acvcu in 24 uur op te laden. Om de stroom te beperken (bijvoorbeeld bij de kortsluiting van een element) kan men een serieweerstand of een electronische stroombegrenzer plaatsen, maar de weerstand dissipeert nodeloos vermogen. Het is beter een kleine condensator in serie met d etransfo te plaatsen. Een condensator veroorzaakt geen verliezen maar werkt zoals een weerstand. De transfo werkt nu op een verlaagde spanning (ongeveer 200V) wat ook nog de ijzer- en koperverliezen beperkt.

De waarde van de condensatoren moet proefondervindelijk bepaald worden, ik heb een condensator van 0.1µF gebruikt (normale laadstroom van 79mA) en 36nF (onderhoudslading van 6mA). De waarde van de condensatoren (en zeker van die met de laagste waarde) hangt ook af van de verliezen in de transfo. Men moet de waarde aanpassen aan de gewenste laadstroom. De condensatoren moeten geschikt zijn voor 630V wegens de uitslingering door de transfo.

Ik heb twee leds bijgeplaaatst om aan te geven dat de voeding op netspanning aangesloten is. Het is in feite een dubbele led met twee anodes, die groen oplicht bij de trage lading en orange bij de standaard lading. De normale diodes beschermen de leds tegen inverse spanningen en de condensatoren vangen stroompieken op (condensatoren van 63V zijn hier voldoende).


De noodlamp is een oude witte auto licht waarvan de lamp door een led vervangen werd. De accu van 12V 2Ah wordt achteraan de lamp bevestigd. Er is een stekkerverbinding met 3 contacten naar de lader-noodverlichting.

Noodverlichting

In rust (netspanning aanwezig en accu aangesloten) is er geen transistor in geleiding. De eerste transistor is uit geleiding gehouden door de weerstand van 1.2M die met de plus verbonden is via de gloeilamp. Men kan hier een 2N2907A, een BC158C of BC158C gebruiken.

Als er geen netspanning meer is, zakt de spanning over de eerste condensator van 1µF via de weerstand van 1M. De eerste transistor wordt in geleiding getrokken via de tweede condensator van 1µF. De transistor zet dan de tweede transistor (mosfet) in geleiding. Als de tweede transistor in geleiding is wordt ook de eerste transistor in geleiding gehouden door de 1.2M weerstand.

De gloeilamp is er één van 24V die 25mA trekt. De gloeilamp brandt als er geen nbetspanning is. Een tweede mosfet stuurt de noodverlichting. Ik gebruik hiervoor een kleine 3W led lamp met G4-voet (stroom: ongeveer 300mA). Dezelfde mosfet zou ook kunnen dienen voor de noodverlichting, een 2N6660 kan een stroom van 1A leveren.

Er is een schakelaar om de lamp manueel in of uit te schakelen via een puls naar massa. Eenmaal dat de lamp brandt, blijft ze branden, beide transistoren werken als een thyristor.

Op alle pagina's die in novermber 2022 opgemaakt werden voeg ik een link toe naar de internationale shooting days. De site is aangepast aan smartphones en tablets zodat de praktische informatie over de events altijd en overal geraadpleegd kan worden.

Laden van de accu's

De nieuwe NiMH houden niet van een constante laadstroom, er ontstaan dikkere kristallen en de accu kan slechts een lagere stroom leveren. De accu raakt daardoor niet echt defekt, men kan die opnieuw opfrissen door die op een hogere stroom te laten werken.

De beperkte stroom speelt hier geen grote rol als de belasting maar een kleine ledlamp is. Daarom heb ik trouwens een laadschakelaar voorzien: 79mA als de lege accu geladen moet worden (dit gebeurt in 24 uur) en 6mA om de accu geladen te houden. Deze stroom mag verminderd worden als men accus gebruikt die een lage zelf-ontlading hebben.

De schakeling is voorzien om een aantal lampen met accu's op te laden (met één mosfet transistor per lamp). De lampen kunnen onhafhankelijk van de lader gebruikt worden. Een weerstand van 1.5Ω zorgt ervoor dat er geen al te sterke egalisatiestroom loopt tussen de lege en de geladen accu. Als er meerdere accu's geladen worden, gebruik ik de stand "normaal laden".

Publicités - Reklame

-