Electronika
Nixie klok: handleiding
TechTalk
Met het bijvoegen van de thermometerfunktie wordt de werking van onze nixieklok zo complex dat een handleiding nodig wordt.
-

-

Het probleem komt van het feit dat we slechts drie druktoetsen hebben voor de bediening van het systeem (de drie drukknoppen gebruiken één analoge ingang). We hadden het aantal drukknoppen probleemloos kunnen opvoeren, maar waarom een systeem eenvoudig maken als het ook complex kan? Daarin schuilt de diepere schoonheid der dingen! (→ *)

In alle voorbeelden beginnen we met de standaard indicatie (tijdsaanduidng). Is dit niet het geval, dan kan er naar de tijdsaanduiding geschakeld worden met de druktoets [+] (displaymodus 3).

Instelling van het uur

 1. [SEL] om een cijfer te kiezen (de cijfer knippert)
 2. Cijfer verhogen met [+] indien nodig
 3. Herhaal de handeling voor alle cijfers, tot er geen cijfer meer knippert.

Alarmtijd instellen

 1. Schakel naar alarmmodus met de toets [AL], het alarmuur wordt getoond.
 2. Gebruik de toets [SEL] om de cijfers één voor één te selecteren en verhoog indien nodig met de [+] knop.
 3. Herhaal hier ook de handeling tot alle cijfers aangepast zijn.
 4. Verlaat de alarmmodus door de [AL] knop te drukken.

Alarm in- en uitschakelen

 1. Schakel de alarmmodus met de [AL] knop, het alarmuur wordt getoond
 2. Schakel de alarm aan of uit met de [+] knop. De alarm is aktief als de [AL] aanduider oplicht.
 3. Verlaat de alarmmodus met de [AL] knop.
 4. Je kan de alarm controleren door een reset uit te voeren: de alarmtijd wordt gedurende 5 seconden getoond en de alarm rinkelt als die aktief is.

Alarmgerinkel stoppen

De alarm wordt geproduceerd door een kleine luidspreker die aangestuurd wordt door een digitale uitgang. De cijfers gaan constant over van hoge naar lage helderheid. De alarmfase duurt één minuut.
 1. Druk op de toets [AL] om de alarm vroegtijdig te stoppen. Er is geen snooze funktie voorzien.

Show modus

Alle cijfers lichten achtereenvolgens op, in de volgorde van de plaatsing van de cathodes in de buis. Deze funktie kan vervangen worden door een funktie die nuttiger is.
 1. Druk op de toets [+]
 2. Verlaat de showmodus met dezelfde toets

Displaymodi

We geven hier aan wat de aanduiders moeten tonen.
 1. [SEL] indrukken om een cijfer te selecteren. We gaan de cijfer niet wijzigen, maar we gebruiken zijn positie om een displaymodus te selecteren:
  • 5 apotheekmodus: aanduiding van het uur gedurende 3 seconden, dan de tijd, enz.
  • 4 temperatuurmodus: enkel een aanduiding van de temperatuur
  • 3 klokmodus: enkel een aanduiding van de tijd
  • 2 nixie: verandering van de helderheid van de nixiebuizen. Het is aangeraden de buizen in "low" modus te laten, en de "high" modus enkel te gebruiken als er bezoekers zijn.
 2. Druk op [AL] om de modus te selecteren. De arduino verlaat direct de instelmodus en schakelt over naar de gevraagde displaymodus.
De alarmfunktie blijft aktief als de temperatuur getoond wordt.

Een adrukbare nixie handlieding.

*: of misschien is het gemakkelijker de helft van de software overhoop te gooien dan één enkele weerstand bij te solderen?

Publicités - Reklame

-