Electronica
Stereo FM zender
TechTalk
Root server » TechTalk » Electronica » Stereo FM zender
Na een pagina over FM zenders en een pagina over stereo multiplexers hebben we het hier over een complete stereo FM zender met één IC, een BA1404.
-

-

Lees eerst:
een eenvoudige FM zender
een stereo multiplexer
Deze pagina's bevatten de theoretische achtergrond.

De schakeling van een complete stereo FM zender is bijzonder eenvoudig, maar omdat alles in een IC gebeurt is het moeilijker uit te leggen wat er allemaal gebeurt. Deze schakeling kan voor amateur-toepassingen gebruikt worden, de zendfrekwentie is niet stabiel genoeg voor broadcasttoepassingen. Indien nodig kan het modulatorgedeelte vervangen worden door een externe modulator met een meer stabiele frekwentie.

De voedingsspanning van de schakeling bedraagt 1.5V, met een dergelijke spanning is het uitgestraald vermogen eerder beperkt. Het signaal op de antenne-uitgang bedraagt 200mVpp.

De schakeling wordt rechts getoond. De twee audiokanalen moeten een pre-emphasis hebben, maar ook een laagdoorlaatfilter om alle frekwenties boven de 15kHz te onderdrukken (dit zijn de twee condensatoren van 1nF naar massa). Hoge frekwenties kunnen hoorbare mengprodukten veroorzaken die niet gefilterd kunnen worden.

De audio input is 1mV effektief. Het is aangeraden een begrenzer te gebruiken zodat de amplitude niet te hoog wordt (ALC schakeling met BA3312N).

De instelbare MPX weerstand dient om de restjes van de 38kHz draaggolf te onderdrukken. Het stereo-signaal is in feite een AM gemoduleerd signaal met onderdrukte draaggolf.

Men moet een 38kHz kristal gebruiken voor de MPX oscillator. Het IC heeft een MPX uitgang en een 19kHz uitgang (piloottoon). Het gecombineerd signaal wordt aan de modulator-ingang aangeboden.

De FM oscillator is een normale oscillator met afgestemde kring waarvan de frekwentiestabiliteit niet gegarandeerd kan worden zoals een zender met kwartsgestuurde oscillator. De RF uitgang levert een zeer laag vermogen en het is aangeraden de uitgang te bufferen en dan naar een vermogenstransistor in classe C te sturen (zie schakeling van de FM zender).

De ref. uitgang zit op 0.7V onder de voedingsspanning. De voedingsspanning bedraagt maximaal 2.5V. De nominale voedingsspanning waarbij de schakeling het meest stabiel werkt is 1.25 à 1.5V.

Indien de modulator niet gebruikt wordt moet het MPX signaal betrokken worden op de pennen 13 en 14. De niet-gebruikte pennen moeten aangesloten worden volgens volgende tabel:

PenTe verbinden met...
7Vcc
8Gnd
9open
10Vcc
11open
12Vcc

Deze verbindingen zijn nodig om het IC correct te laten werken als de FM modulator niet gebruikt wordt.

Voor een mono-toepassing moeten de pennen 4, 6 en 13 open gelaten worden en 5 moet met de massa verbonden worden. Het audiosignaal wordt aan beide ingangen aangeboden.

Indien er een storing is in de ontvanger, kan dit veroorzaakt worden door ongewenste mergprodukten. De 19kHz uitgang kan storingen bevatten (hogere harmonischen). Deze storingen kunnen onderdrukt worden door een kleine condensator van enkele pF tussen de weerstand van 100kΩ en de koppelcondensator van 220pF. Indien dit niet voldoende is, moet er een afgestemde kring op 19kHz gebruikt worden.

Publicités - Reklame

-