Toekomst
Belgische marine
Zeemacht
Root server » TechTalk » Marinebasis Zebrugge » Toekomst van de belgische marine

BelgiŽ heeft niet altijd over een marine kunnen beschikken. In het interbellum werd de belgische marine opgedoekt, hier ook om financieele redenen.

Op dit ogenblik zijn er verschillende scenarios mogelijk voor het Belgisch leger. We concentreren ons op de marine.


De belgische marine heeft twee nieuwe schepen aangekocht: de Castor (P901) en de Pollux (P902).

Het zijn “RDS” schepen; Ready Duty Ships; schepen die altijd paraat moeten zijn.

Dit zijn de enige schepen die als "modern" bestempeld kunnen worden, en daarmee moet de marine het doen.

Huidige toestand

BelgiŽ beschikt over een 5-tal mijnenjagers, een aantal sleepboten, een bevooraadingsschip en twee nieuwe patrouilleboten.
  • De mijnenjagers zijn redelijk oud, maar voldoen nog steeds, dankzij een regelmatig onderhoud. Dankzij een update-programma (CUP: Capability Upgrade Program) zijn ze nog altijd geschikt. Het mijnenjagen is een belgische specialiteit. De mijnenjagers hebben echter een bevooraadingsschip nodig voor lange missies (brandstof, etenswaren, veldhospitaal).

  • De sleepboten, tja... Geen echte militaire vaartuigen.

  • Het bevooraadingsschip Godetia dateert uit de jaren 60 en is totaal versleten. Wisselstukken zijn moeilijker en moeilijker te vinden. Wilt men een belgische marine behouden, dan moet dit schip vervangen worden, zeker als men verder mijnenjagers wilt inzetten.

  • De patrouilleboten Castor en Pollux zijn geen echte militaire vaartuigen, ze dienen voor de kustwacht en worden grotendeels bemand door mensen van de douane en de federale politie.

  • De Belgica is een schip voor maritiem onderzoek (vervuiling van de zee, enz).

  • De Zenobe Gramme is een zeilschip (opleidingen).

  • Dan leasen we nog twee Nederlandse fregatten Leopold en Louise-Marie (LoMa). Deze behoren dus niet echt tot het Belgisch leger. Ze worden trouwens vaker in Den Helder dan in Zeebrugge gestationneerd en het onderhoud gebeurt uitsluitend in Den Helder.

De marinebasis van Zeebrugge verkeert in zeer slechte toestand en er zijn dringende onderhoudswerken nodig aan de gebouwen. Onderhoudswerken die slechts beperkt uitgevoerd kunnen worden omdat er geen budgetten voorzien zijn. Maar een nieuwe zonnewering wordt wel geplaatst, omdat dit in de budgetten voorzien was.

Verder moeten er in alle componenten dringende investeringen gedaan worden, want er werd de voorbije jaren constant bespaard. Op een bepaald ogenblik moeten er kosten gemaakt worden om het oud materieel te vervangen. Hoe langer men wacht, hoe hoger de kosten zullen oplopen.

Een verdere eigenschap van het leger is dat 66% van de werkingsmiddelen naar lonen gaat. Dit zijn kosten die niet of nauwelijks gecomprimeerd kunnen worden. Veel van de militairen vervullen geen aktieve funktie. Dit is vooral het geval bij de marine, waar de mensen die een aantal jaren gevaren hebben een soort "prepensioen" kunnen genieten bij het leger. Ze zijn nog aanwezig op de basis, maar dit is dan ook alles wat van hen verwacht kan worden.

Dit fenomeen zal niet verbeteren met de verhoging van de pensioenleeftijd, in tegendeel: dit zal een meerkost van 3.1 miljard euro met zich meebrengen.

Toekomstplannen

1
In het eerste scenario wordt er zoveel bespaard dat de Belgische marine gewoon opgedoekt moet worden. Het is het kleinste component van het leger met 700 militairen. In Zeebrugge lopen er meer khakis rond dan mensen van de marine. Wij hebben slechts 65km kust. In dit scenario wordt de militaire basis van Zeebrugge en Eguermin gesloten. De patrouilleschepen worden bemand door mensen van de Federale Politie en de douane.

De besparingen die hierdoor mogelijk zijn, zorgen ervoor dat er middelen vrijkomen zodat er minder harder gesnoeid moet worden in de andere componenten.

2
In het tweede scenario wordt de marine behouden, maar moet men een keuze maken tussen wat men gaat behouden en wat niet. Hier kan men kiezen tussen de mijnenjagers of de fregatten.

Het zou logisch zijn te kiezen voor de mijnenjagers omdat dit een belgische specialiteit is. Zelfs de nederlandse mijnenjagers worden in Zeebrugge onderhouden, en de fransen nemen regelmatig contact op met mij als zij specifieke problemen hebben met de degaussing. We hebben een uitzonderlijke expertise op dit gebied ontwikkeld. Er is een internationale ontmijningsschool (Eguermin in Oostende) en MOST in Zeebrugge (Mine countermeasure vessels Operational Sea Training). Het bevoorradingsschip moet echter vervangen worden (de mijnenjagers hebben slechts een autonomie van maximaal ťťn week), en daarvoor is er geen geld voorzien.

Voor “de mayonaise” is het echter interessanter de fregatten te behouden: dit zijn grotere schepen, er kunnen volgen de maatstaven dus meer officieren voorzien worden. Omdat we samenwerken met de Nederlanders vormen de Nederlandse en Belgische fregatten een geheel. Als men enkel de fregatten behoudt, dan kan de basis van Zeebrugge gesloten worden, samen met Eguermin. De fregatten kunnen uitgerust worden met middelen om (beperkt) mijnen op te sporen.

Hier gaat de belgische specificiteit verloren: er zijn in het algemeen voldoende grote schepen (zoals fregatten) bij de NATO, maar er zijn te weinig gespecialisserde schepen (omdat zij ook gespecialisseerd personeel nodig hebben). De NATO is geen voorstander van de fregatten-alternatief, zie artikel "Get rid of them!".

De belgische militairen hebben altijd de neiging voor het duurste en meest complexe te gaan zonder rekening te houden met het budget, en zijn dan verwonderd dat ze niets krijgen. Het beste voorbeeld zijn de nieuwe gevechtsvliegtuigen die veel te duur zijn voor een klein land zoals BelgiŽ. Nederland die dergelijke vliegtuigen gekocht heeft is niet gelukkig met de gebrekkerige betrouwbaarheid en de hoge kosten.

Zoals bij het eerste scenario voldoet BelgiŽ niet aan zijn minimale NATO-verplichtingen. Het is ook niet zeker of Nederland zal accepteren dat BelgiŽ enkel nog met fregatten verder wilt werken. Het contact met de Nederlanders houdt in dat hun mijnenjagers in Zeebrugge onderhouden worden.

3
Bij het derde scenario voldoet BelgiŽ aan de NATO-normen. Dit zou allereerst betekenen dat het budget van het leger 300% verhoogd wordt om terug tussen het gemiddelde van de andere Euro-landen te komen.

De Godetia (bevoorraadingsschip) wordt eigenlijk vervangen. De mijnenjagers worden vervangen. De fregatten worden vervangen (het zijn allemaal zeer oude wrakken schepen). Enkel in dit scenario kan BelgiŽ voldoen aan zijn militaire verplichtingen.

Update november 2017:
Ondertussen is gekozen om zowel nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen (5 voor de belgen en 5 voor de nederlanders) aan te kopen als nieuwe fregatten (twee voor elk land). Maar nu nog niet: we hebben geen geld. De hete aardappel wordt dus doorgeschoven naar een volgende regering (die waarschijnlijk de beslissing ongedaan zal maken, of de rotte aardappel zal doorschuiven naar nog een volgende regering).

In alle scenario's moet het legerstaff met (meer dan) 50% ingekrompen worden. Het belgisch leger lijdt aan hydrocefalie. Er worden meer en meer legerbasissen gesloten, manschappen worden niet vervangen, maar de staff bleef tot nu toe even omvangrijk als ten tijden van de koude oorlog.

Het is te hopen dat de nieuwe minister van landsverdediging, die uit een partij komt die nog nooit aan de macht is geweest (en dus geen "mannetjes" heeft binnen de staff) hier drastisch zal snoeien.

Een probleem van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen (MBV) is dat ze groter zijn (grotere autonomie, zodat de Godetia (eindelijk) afgedankt kan worden). Maar daardoor passen ze niet meer in de loods voor het groot onderhoud (droogdok). Wat nu? De mijnenjagers laten onderhouden in het buitenland? Het is al lang duidelijk dat de officieren liever veel schepen hebben, maar zich niet graag bezig houden met het onderhoud ervan. En Damen is al lang vragende partij om alle touwtjes in handen te nemen. Veel gepensioneerde officieren zie je terug als kaderleden bij Damen (neen, neen, zij hebben geen zwaar beroep gehad bij het leger, ze kunnen nog een aantal jaren bijklussen). Ons kent ons, die ex-militairen weten nog hun weg binnen het leger.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's