Toekomst
van de Belgische Marine
Zeemacht
Root server » TechTalk » Marinebasis Zeebrugge » Toekomst van de Belgische Marine
-

-

België heeft niet altijd over een marine kunnen beschikken. In het interbellum werd de belgische marine opgedoekt, toen om financieele redenen. Vandaag wordt de Marine echter grondig vernieuwd en het doemscenario dat enkele jaren geleden tot de mogelijkheden behoorde is voorgoed van tafel geveegd.


De belgische marine heeft twee nieuwe schepen aangekocht: de Castor (P901) en de Pollux (P902).

Het zijn “RDS” schepen; Ready Duty Ships; schepen die altijd paraat moeten zijn.


De nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen


Marinebasis Zeebrugge


Trainingcentrum Brandbestrijding in VlissingenDe Poolster is een oefenschip in Den Helder (fotos Belgian Navy)


Machine gebruikt om de Enigma codes en de Navlog Intent te doorbreken

Toekomst: schepen

Wat de schepen betreft: de regering heeft besloten de twee fregatten (de LoMa en de Leopold) te vervangen. In de praktijk verandert er dus niets: de huidige schepen hebben al hun thuishaven in Den Helder, ze worden daar onderhouden en komen slechts zelden naar Zeebrugge.

De mijnenvegers (CMT's) worden eindelijk vervangen, en dit is ook nodig, deze schepen dateren van begin jaren 1980. Na 40 jaar mogen ze wel eens vervangen worden.


De CMT's werden begin jaren 1980 in België gebouwd

De nieuwe mijnenvegers zijn multifunctionele schepen die ingezet kunnen worden voor verschillende taken. De vaartuigen zijn echter dubbel zo groot als de huidige schepen: ze kunnen dus niet meer onderhouden worden in Zeebrugge, de scheepslift en scheepsloods zijn daarop niet berekend. Als er nog onderhoud gebeurt in Zeebrugge, dan zal het enkel het jaarlijks onderhoud zijn.

Toekomst: werknemers

Er is een trend aan de gang, die begonnen is met de patrouilleurs (de Castor en de Pollux): al het onderhoud wordt uitgevoerd door externe firma's. In principe maakt het dus niet veel uit of deze schepen in Oostende, Zeebrugge, Den Helder of Vlissingen onderhouden worden. Het onderhoud wordt volledig uitbesteed en dit is één zorg minder voor de Marine.

De trend gaat zich natuurlijk verder zetten voor de nieuwe schepen. Tijdens de Navlog Intent (de jaarlijkse bespreking van de resultaten van vorig jaar en de voorstelling van de doelen voor 2018) werd daar in alle talen over gezwegen, maar één ding is zeker: het onderhoud zal niet meer in Zeebrugge gebeuren.

Op dit ogenblik wordt het onderhoud van de belgische en nederlandse CMT's uitgevoerd door het personeel van Clemaco in Zeebrugge. Clemaco levert technisch personeel aan de Marinebasis. Dit was al het geval toen de werkplaatsen van de Marine in Oostende gelegen waren. Het personeel werkt voor een privé-bedrijf maar volgens het systeem van het leger, dat wil zeggen dat als er wisselstukken besteld moeten worden dit moet gebeuren volgens het protocol van het leger (bestek naar drie firma's, laagste prijs selecteren, onderdelen bestellen) wat vertraging met zich mee brengt.

Als een externe firma zoals IDP iets nodig heeft, bijvoorbeeld een Pt100, dan bestelt het bedrijf het onderdeel bij Farnell of een andere online leverancier en het onderdeel is binnen 24 uur binnen. Tegen zo'n systeem kan het belgisch leger (en Clemaco) niet concurreren. Een van de reden van het centraliseren van de magazijnen is dat ook het leger af wilt van dit systeem: dit zijn de voorbereidende werken van het sluiten van alle magazijnen.

Binnen 5 jaar loopt het contract tussen de Marine en Clemaco af, juist op tijd als de eerste nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen in dienst genomen worden. De eerste schepen worden voorzien in 2022 (in theorie en als de wind meezit...). Na de SAT (Sea Acceptance Tests waarbij getest wordt of het nieuw schip zeevaardig is) en de SARC (Sea Acceptance and Readyness Check, waarbij gecontroleerd wordt of de bemanning vertrouwd is met de bediening van het schip) zijn we in 2023, het jaar dat de eerste nieuwe MBV de oude CMT's effektief zullen vervangen.

Toekomst: Marinebasis Zeebrugge

De Marinebasis van Zeebrugge zal blijven bestaan, dat is zo goed als zeker. Anders heeft België geen volwaardige basis van de Marine meer.

Maar ik ben ook eens gaan kijken in Vlissingen, want daar wordt de Ruytercaserne ferm uitgebreid. Ik ben zelfs eens gaan vragen: de uitbreidingen betreffen echter niet de havenfaciliteiten, maar nieuwe terreinen aan Fort de Ruyterweg (de werken zijn daar al begonnen).

Deze caserne heeft tal van faciliteiten, zoals een militair oefenterrein in de buurt. Naast de caserne is er ook een trainingscentrum brandbestrijding. De Damage Control Center van Ryckevelde valt in het niets in vergelijking daarmee.

In Den Helder is men volop bezig de verschillende faciliteiten uit te breiden. De Poolster is geen nieuw schip van de Nederlandse Marine, maar een fake boot zodat de bemanning kan oefenen.Overal gebeurt er iets, behalve in Zeebrugge, en dat baart mij zorgen voor het personeel dat er nu tewerkgesteld is.

De haven van Zeebrugge moet vernieuwd worden, er moet een nieuwe sluis komen ter vervanging van de oude Visartsluis. De sluis moet groter zijn dan de huidige Vandammesluis en moet er ook voor zorgen dat bij een defekt van de bestaande Vandammeluis men een back up heeft. Tegenwoordig is er geen manier om de achterhaven te bereiken als die defekt is (enkel kleinere schepen kunnen nog door de Visartsluis.

Een deel van de Marinebasis zal ingenomen worden door de infrastructuur rond de nieuwe sluis.

Foto onderaan: de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen zullen niet meer in de scheepsloods passen.

Publicités - Reklame

-