ROT
Root server » TechTalk » Marine » Navigatiesystemen » Rate of Turn sensor
-

-


Principe van de rotatiesensor


Rotatiedetector (gezien van boven)

De detector reageert op een horizontale verdraaing (rode en groene pijl)


Zijaanzicht
(gezien vanaf de zwarte pijl op de bovenste foto)

Rate of Turn indicator (gyrometer)

De rate of turn indicator is niet een echt een navigatiesysteem, maar de informatie moet doorgegeven worden naar andere schepen (via het AIS). De ROT indicator is verplicht op commerciele schepen zodat nabije schepen informatie ontvangen over de vaarrichting van het schip.

Rechts een bochtsnelheidsindicator (we zullen maar best de engelse benaming blijven gebruiken...) gebaseerd op de werking van een gyrocompas (precessie).

We hebben rechts een schematische voorstelling van een rate of turn indicator, die vast opgesteld wordt op het schip. Als de draaiende tol die in een cardan opgehangen is horizontaal gedraaid wordt, dan gaat die kantelen. Hier wordt het kantelen (en dus de mate van draaing van het schip) aangegeven op een wijzeplaat.

Tegenwoordig wordt het kantelen van de tol electronisch gedetecteerd en de gyrometer wordt midden in het schip geplaatst om minder onderhevig te zijn aan de bewegingen van het schip. De gyrometer of rate of turn indicator wordt horizontaal geplaatst (de eerste foto is een bovenaanzicht). Als de gyrometer in horizontale richting gedraaid wordt (rode en groene pijl) dan kantelt de draaiende tol.

Het kantelen van de tol wordt gemeten door de spoelen rechts in het tweede beeld. De rode spoel (mobiel) beweegt dan naar boven of beneden en komt dichter bij één van de twee vast opgestelde orange spoelen. Deze spoelen vangen het wisselend magnetisch veld op van de rode spoel.

Men gebruikt specifiek een gyroscoop in plaats van een eenvoudiger op traagheid gebaseerd systeem omdat de gyro beter de bewegingen van het schip kan opvangen.

Het signaal wordt naar een synchrone demodulator gestuurd (zoals bij een resolver). Het gedetecteerd signaal is de rate of turn van het schip (ROT), uitgedrukt in graden per minuut.

Tegenwoordig gebruikt men geen mechanische gyrometer met een tol maar een solid state systeem. De INS (inertial navigation system) genereert de ROT informatie samen met de positie van het schip.

Publicités - Reklame

-