Marinebasis Zeebrugge
Selsyns, synchros, resolvers
MBZ
Root server » TechTalk » Marine » Syncho's » Resolvers
-

-


Scott transformator


Omzetting van poolco÷rdinaten in cartesische co÷rdinaten


Verhoging van de nauwkeurigheid met meerpolige resolvers

Resolver

De resolver is vergelijkbaar met een synchro, maar geeft een bifasig signaal af in plaats van een driefasig. De twee wikkelingen staan in een rechte hoek ten opzichte van elkaar. De eerste wikkeling produceert de sinus van de hoek, de andere wikkeling een cosinus. ER zijn verder geen verschillen tussen een resolver en een synchro.

De resolver kan gebruikt worden in de plaats van een synchro om de hoekpositie door te sturen naar een ontvanger zoals een selsyn, maar dat is niet zijn voornaamste toepassing. De resolver werd namelijk vooral gebruikt als analoge rekenmachine ('rekensynchro') om sinussen en cosinussen te berekenen, in een tijd dat er nog geen computers waren. Men kan gemakkelijk een optelling doen door twee resolvers in serie te plaatsen en een vermenigvuldiging door de output van een resolver naar de ingang van een tweede resolver te sturen.

Dergelijke computers werden gebruikt voor de vuurleiding waarbij verschillende signalen gecombineerd moesten worden: signaal van de radar (elevatie, azimuth en afstand van het doelwit) en slingering van het schip. De berekende richting van het kanon werd dan uiteindelijk vergeleken met de effektieve richting om een correctiesignaal te bekomen. De zeegang van het schip werd mechanisch gemeten, ook met een dubbele resolver (stampen en slingeren). Een andere toepassing was de degaussing van de schepen juist na de tweede wereldoorlog.

Analoge computers worden niet meer gebruikt, resolvers die als rekensynchro's gebruikt worden zijn dus niet meer nodig. Maar de klassieke synchro's worden nog steeds gebruikt wegens de hoge betrouwbaarheid in vergelijking met andere systemen. Tegenwoordig wordt het signaal naar de rotor overgebracht door een roterende transformator en niet meer door glijcontacten.

Een resolver levert minder vermogen dan een synchro en wordt daarom enkel gebruikt om zeer kleine beslastingen te sturen, zoals een aanwijzer. Een resolver wordt vooral gebruikt om een signaal te leveren die gebruikt zal worden voor analoge berekeningen.

Het signaal van een resolver kan omgezet worden in een driefasig signaal (en omgekeerd) door middel van een Scott-transformator. Zo'n transformator wordt gebruikt om poolco÷rdinaten (elevatie en afstand) om te zetten in cartesiaanse co÷rdinaten (x, y) of omgekeerd. Nu weet u ook waarom er officieren bij de Marine zijn, en waarom goniometrie zo belangrijk is: zij weten hoe de rotor in de stator zit (of zouden moeten).

De eerste radars die een PPI-aanduiding hadden (Plan Position Indicator) gebruikten een resolver (sweep resolver) om de azimuth van de radar door te sturen naar de beeldbuis. Het signaal van de resolver werd versterkt naar de afbuigspoelen van het radarscherm gestuurd en het werkte zeer goed omdat er geen verdere bewerkingen van het signaal nodig waren. De PPI aanduiding komt overeen met wat men van een radarbeeld verwacht, maar in die tijd was het allesbehalve evident: tot dan gebruikte men een skoopbeeld waarop de teruggekaatste golven zichtbaar waren als piekjes.

Meerpolige resolvers (en synchro's)

Als men een hogere nauwkeurigheid nodig heeft, dan gebruikt men meerpolige resolvers en synchros die uitgerust zijn met twee systemen. Het eerste systeem is de gewone set, die gebruikt wordt voor een grove aanduiding (levert een compleet signaal voor een asrotatie van 360░). Het tweede systeem levert 9, 18 of 36 complete signalen per omwenteling. Het eerste systeem blijft noodzakelijk om een absolute positie te geven. De 1:36 resolver geeft immers dekking bij 36 verschillende hoekposities.

Men gebruikt ofwel een resolver met een dubbel spoelensysteem, ofwel twee resolvers met een andere overbrenging ofwel en resolver met een enkelpolige wikkeling en een resolver met meerpolige wikkelingen.

Bij een servo systeem wordt er een omschakelaar gebruikt. Zolang de fout op de 1:1 resolver groot is, wordt zijn signaal naar de regelkring gestuurd. Als de fout bijna nul geworden is, dan wordt er overgeschakeld op de 1:36 resolver. De fout wordt daardoor verkleind met een faktor 36.

PublicitÚs - Reklame

-