Marinebasis Zeebrugge
Radio Maritieme Diensten II
MBZ
Root server » TechTalk » Marine » Radio Maritieme Diensten II
-

-

Het ontvangststation van Oudenburg gelegen in een natuurgebied om storingen te beperken.

De 500kHz frekwentie werd gekozen voor noodoproepen in morse en de stations aan land moesten permanent naar deze frekwentie luisteren. 2182kHz wordt gebruikt voor voice noodoproepen. De frekwentie van 500kHz is nu in onbruik geraakt. Noodoproepen passeren tegenwoordig via satellieten.

Er werd aan de schepen gevraagd om een radiostilte te houden gedurende viermaal drie minuten zodat noodoproepen beter zouden toekomen. Dit is tegenwoordig niet meer van toepassing en zeker de rode stilte (voor de morse berichten op 500kHz) wordt niet meer in acht genomen.Lampenversterker (zender) van na de tweede wereldoorlog.
Tijdens de oorlog werden er al bestellingen geplaatst bij Philips, zodat de zenders direct na de bevrijding van het land opnieuw geplaatst konden worden.

De zender rechts is een meer recente van Marconi. Later zal men ook versterkers gebruiken van de vijand, namelijk zenders van Rohde & Schwarz met buizen van Telefunken.

De schema toont de eindtrap met verschillende afgestemde kringen. De eindtrap werkt immers in classe C met een zeer lage ruststroom. Het signaal op de anode is daardoor sterk vervormd: zonder filters zou de zender uitstralen op verschillende harmonische frekwenties. Door de afgestemde kring wordt de energie die anders verloren zou gaan aan hamonischen benit voor de hoofdfrekwentie.Dit zijn de eigenschappen van een eindtrap met RS31:
Maxiale hoogspanning: 1600V
Gloeispanning en stroom: 10V, 4.8A

De sturing op het rooster moet 200Vpp bedragen, de rustspanning bedraagt -40 à -50V. De roosterspanning kan daardoor kortstondig positief worden: het rooster wordt als versnellingselectrode gebruikt. Door het rooster positief te maken wordt het electronenwolk rond de cathode opgeslorpt. Dit heeft als gevolg dat de buis een hogere stroom kan leveren, maar ook dat de cathode nu onbeschermd is voor het ionenbombardement. Bij buizen waarvan de roosterspanning significant positief kan worden moet de cathode uit wolfram bestaan, een bariumoxidecathode zou direct vernietigd worden.

Er kan dus een roosterstroom van maximaal 12mA lopen, de drivertrap moet voorzien worden om tot 2.4W te leveren in de eindtrap. Een zender uitgerust met een RS31 kan een vermogen an 500 à 650W leveren.

Instelling van de afgestemde kringen van de zender.
Dit is een belangrijke instelling om een zo hoog mogelijk zendvermogen te halen (zo laag mogelijke SWR en harmonischen). De anodekring heeft een afgestemde kring die de pulsen van de anodestroom omzet in een sinus en de antennekring is zo afgeregeld dat zijn impedantie overeenkomt met die van de transmissielijn en antennekring zodat er weinig reflekties optreden (staande golven).Achterkant van de zender (voedingsgedeelte en spanningsstabilisatie). De oude selenium gelijkrichter (rode platen links) zijn goed te zien. Er zijn reeds componenten verwijderd uit de voeding.De kanaalselectie voor het zenden wordt op afstand bepaald. Ook de keuze van de geschikte antenne gebeurt op afstand (Brussel, Oostende of Zeebrugge). Een lokale bediening is normaal nooit nodig.Twee spectrum analysers van Marconi, een engels bedrijf (die ook één van de oudere zenders heeft geleverd). Met een spectrum analyser kan men controleren dat de zender enkel in zijn toegewezen kanaal uitzend (geen overmodulatie) en dat er geen harmonischen uitgezonden worden.Twee frekwentiemeters van Hewlett Packard (van in de tijd dat ze nog degelijk materiaal maakten en geen waardeloze printers). De eerste frekwentiemeter heeft een aanduider door middel van kleine genummerde neonlampjes achter een plastieken plaat. De tweede gebruikt waarschijnlijk nixiebuizen.Een hoogvermogen antennespoel. Het had ook een raamantenne kunnen zijn, maar de draad is veel te dik voor een ontvangerspoel.Een richtantenne in het ontvangststation van Oudenburg. Een antenne heeft dezelfde eigenschappen (stralingskaracteristiek) bij het zenden en ontvangen. Een richtantenne bij het zender is dus ook richtingsgevoelig bij het ontvangen. De antennes worden normaal niet meer verdraaid want ze hebben relatief brede stralingscaracteristieken.Nog een laatste foto van het gebouw in Oudenburg waar de ontvangers opgesteld staan.De zenders en ontvangers staan opgesteld in een natuurgebied om de storingen te verminderen (vooral belangrijk bij de ontvangers). Er is weinig bebouwing in de buurt en ik heb geen huizen met zonnepanelen gezien. De omvormers van de zonnepanelen zijn een bron van storing, zeker bepaalde apparaten made in china.Deel 1 van de Radio Maritieme Diensten staat hier.

Publicités - Reklame

-