Marine Zeebrugge
Militaire gebieden
Noordzee
Root server » TechTalk » Marinebasis Zeebrugge » Militaire gebieden
-

-


Belgische militaires zones in de Noordzee

BelgiŽ beschikt over een aantal militaire gebiden op zee. Deze worden niet afgebakend met prikkeldraad en er patrouilleren geen duitse schapers (hoogstend een paar zeehonden). De afbakening van deze gebieden kan in de tijd veranderen om beter in te spelen op de maritieme situatie (verplaatsing van bepaalde zandbanken, verandering van vaarroutes, aanleg van windmolenparken, enz). Deze zones liggen volledig in BelgiŽ.

De gebieden liggen buiten de gebruikelijke vaarroutes en mogen normaal niet betreden worden door de burgerschepen. De militaire zones staan op de zeekaarten aangeduid (samen met de zandbanken, de vuurtorens, enz).

D07
Deze zone wordt door de militaire basis van Lombardzijde gebruikt voor schietoefeningen vanaf het land. Drie zones worden gedefinieerd, de kleinste dichtst bij de kust kan tot 60 dagen/jaar gebruikt worden, terwijl de grootste zone maximaal twee dagen per jaar gebruikt wordt.

BNOM
Dit is de voorsnaamste zone en die wordt onder ander gebruikt voor zee-zee schietoefeningen. De schepen staan aan de zuidkant van de zone en schieten op doelen die aan de noordkant van de zone gelegen zijn. De belgische schepen (voornamelijk de fregatten) gebruiken echter vaker de Nederlandse militaire gebieden die meer uitgestrekt zijn.

Detonatiezone
Deze zone wordt gebruikt om springtuigen tot ontploffing te brengen. Het betreft zowel mijnen die als oefening gebruikt worden, als mijnen die bovengehaald worden door vissers of gevonden worden tijdens oefeningen met mijnenjagers. Indien het te gevaarlijk zou zijn de mijn naar deze zone te brengen, kan de mijn ook uitzonderlijk op de vindplaats tot ontploffing gebracht worden.

QZR 040
Deze kleine zone wordt door Eguermin Oostende (Ecole de la guerre des mines) gebruikt voor de basisopleiding. Een van de oefeningen voor de leerlingen is het schip manueel ter plaatse te houden zonder het anker uit te werpen (hoveren). Als het anker uitgeworpen wordt, kunnen magnetische mijnen ontploffen. De schepen zijn allemaal uitgerust met een autopilot, maar in noodsituaties is het mogelijk dat de autopilot niet beschikbaar is.

NB 01 en NBH 10
Deze twee zones worden voornamelijk gebruikt door de Belgische en Nederlandse Marine (mijnbestrijding). Er worden mijnen gelegd, opgespoord en "vernietigd". De zone NB 01 heeft een grote diepte, terwijl de zone NBH 10 in ondiep water gelegen is. De twee zones worden ook door militaire duikers gebruikt. Het materiaal wordt ook hier getest (onderwater camera's, sonars, veldsterktemeters en magnetometers, enz).

Paardenmarkt
Het is niet echt een militaire zone, maar een zandbank die als stortplaats voor oude munitie uit de eerste wereldoorlog gebruikt werd. Veel van de munitie zou gifgas bevatten, gelukkig dat de meeste granaten nu onder een dikke laag modder liggen. In deze laag is er relatief weinig zuurstof, waardoor de springtuigen nauwelijks roesten. Het enig gevaar is direct contact: daarom is vissen en anker werpen verboden in deze zone.

Radarbeeld Lombardzijde
Laatste afbeelding is een radarbeeld van de installatie opgesteld op de militaire basis van Lombardzijde. Met de radar kan men controleren of er geen schepen aanwezig zijn in de zones waar er geschoten zal worden. Het is het beeld van een standaard navigatieradar.

De kustlijn is duidelijk zichtbaar, met de Ijzermonding links en de kustgemeentes Westende en Middelkerke (de moderne atlantikwall van Middelkerke valt bijzonder goed op). Er is een schip die de haven van Nieuwpoort binnenvaart (AIS aktief, dat is de blauwe driehoek).

Publicitťs - Reklame

-