Index MBZ
Root server » TechTalk » Marine (Zeebrugge)
Sinds 17 september 2013 werk ik niet meer in de electro-branche, maar bij de belgische marine.

Zeebrugge

Foto: de Godetia (A960) is een ondersteuningsschip.

Indexpagina oorlog
(eerste en tweede wereldoorlog, bunkers, musea,
technische achtergrondinformatie...)

De Belgische Marine werkt samen met de
Nederlandse Koninkijke Marine in Den Helder

Magnetisch compas en gyrocompas (indexpagina)
Hoe kan men de koers van een schip bepalen? De werking van een magnetisch compas is eenvoudig, maar die van een gyrocompas is nogal complex.
De werking van een gyrocompas.
De constructie van een gyrocompas.

De magnetische versterkers (indexpagina)
Mijn taak bij de marine in Zeebrugge is het onderhouden van de degaussing installaties aan boord van de mijnenjagers. Magnetisme lijkt een tak van de natuurkunde die in het verdoemhokje geplaatst wordt. Het magnetisme komt enkel aan bod als het magnetisch kompas van de boy scout vermeld wordt. Het lijkt alsof er niets gedaan kan worden met het magnetisme. Dit is verre van waar, en voor de komst van de electronenbuis en de de transistor in al zijn gedaantes (ignitron, thyristor en triac) was men aangewezen op versterkers die op het magnetisme gebaseerd waren. Nu worden de principes van de magnetische versterkers opnieuw gebruikt in moderne schakelende voedingen.

De synchros en resolvers en een praktische toepassing van de rekensynchros
Synchros en resolvers werden gebruikt om kanonnen te richten, om het signaal van de gyrocompas door te sturen naar de aanduiders, om de roerhoek te meten, om de stand van kleppen uit te lezen, enz.

De synchros en resolvers zijn bijzonder betrouwbaar en worden nu nog steeds gebruikt in kritische toepassingen (luchtvaart en scheepvaart, militaire toepassingen, petrochemie, electrische centrales,enz).

Korte algemene inleiding
Historiek van de Belgische Marine
Is er een toekomst voor de marine?
De Marine is een klein component van de Belgische strijdkrachten. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 1600 mensen tewerkgesteld bij de Marine, hoofdzakelijk in Zeebrugge. Het betreft zowel militairen als burgerpersoneel.

Castor & Pollux
De nieuwe patrouilleboten van de belgische Marine.

Zeemijnen en magnetisme
De specialisatie van de belgische marine zijn de mijnenjagers. De zeemijnen reageren meestal op de verstoring van het magnetisch veld van de aarde door een schip. We geven hier een beetje uitleg over het magnetisme.

De eerste magnetische mijnen werden door de duitsers gelegd aan het begin van de tweede wereldoorlog. Men moest snel een beveiliging van de schepen vinden: deperming en degaussing.

Hardware magnetometer en software magnetometer
Het aards magnetisme is niet constant en verandert met de tijd. Deze verandering kan voorspeld worden zoals het weer. Het is trouwens ook een taak van het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Naast de kaart met de isobaren bestaat er ook een kaart met de isoclinen, isodynamen en isogonen. In de meeste meetstations staan er hardware magnetometers opgesteld om de verandering van het aards magnetisme te bepalen. De software magnetometers werken niet met magnetische sensoren, maar bepalen het magnetisch veld aan de hand van vooraf opgemaakte tabellen.

Aan boord van mijnenjagers moet men ook het aards magnetisme kunnen meten om het eigen magnetisme van het schip correct te compenseren en het schip zo "onzichtbaar" te maken voor magnetische mijnen.

Stroomvoorziening aan boord van de schepen
Ieder schip beschikt over een boordnet, waarbij de nodige stroom geleverd wordt door één of meerdere generatoren.

De militaire basis van Oostende
Oostende was een bastionstad met een eigen regiment. Lanzamerhand zijn de diensten gecentraliseerd en verplaatst naar Zeebrugge. In Oostende blijft enkel de mijnenbestrijdingsdienst Eguermin over (caserne bootsman Jonsen).

CMT: chasseur de mines tripartite | de bouw van de CMT's
Wat schuilt er achter deze vreemde afkorting?

Belgische militaire gebieden in Zee
Er zijn een aantal militaire gebieden in zee afgebakend. Deze dienen voor verschillende militaire operaties.

Haringvliet
Dit is een afgesloten zeearm in Nederland waar de ranging van de mijnenjagers gebeurt.

Legacy apparatuur
Het onderhouden en herstellen van apparatuur waarvoor geen leverancier meer bestaat en waarvoor ook geen vervangstukken meer te krijgen zijn.


Afbeelding 1:
De caserne Bootsman Jonsen in Oostende (of wat er van overblijft). Er is enkel nog de mijnenbestrijdingsschool Eguermin en een laboratorium die verbonden is aan de Belgica. Het is de bedoeling dat de caserne bij de volgende legislatuur zal sluiten.

Afbeelding 2:
We werken met hoge spanningen en stromen bij de marine! Thyristor ACEC TBO112A14. Maar wat blijft er nu nog over van ACEC (en van de belgische marine?)

Afbeelding 3:
Afgekeurde electronische printen, vooral amerikaans materiaal.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's