Index MBZ
Root server » TechTalk » Marine (Zeebrugge)
Sinds 17 september 2013 werk ik niet meer in de electro-branche, maar bij de belgische marine.

Zeebrugge

-

-

Foto: de Godetia (A960) is een ondersteuningsschip.

Indexpagina oorlog
(eerste en tweede wereldoorlog, bunkers, musea, technische achtergrondinformatie...)

De Belgische Marine werkt samen met de Nederlandse Koninkijke Marine in Den Helder

Meer info over
magnetische versterkers
(verzadigbare spoelen
en amplistat)
Fotos rechts
Afbeelding 1:
De caserne Bootsman Jonsen in Oostende (of wat er van overblijft). Er is enkel nog de mijnenbestrijdingsschool Eguermin en een laboratorium erbonden aan de Belgica. Het is de bedoeling dat de caserne bij de volgende legislatuur zal sluiten.

Op de plaquette die buiten de caserne hangt onderscheiden we twee namen:

Luitenant ter Zee Victor Billet: hij stond aan de basis van de belgische tak van de Royal Navy tijdens de tweede wereldoorlog. Hij stelde zich vrijwilliger voor de landing in Dieppe, dit was in feite een zelfmoordmissie om de duitse verdediging te testen, hij overleefde de landing niet. Het CC-Mar (competentiecentrum van de Marine) in Brugge draagt zijn naam.

Bootsman Jonsen: hj werkte bij de Marine op het einde van de tweede wereldoorlog om de Westerschelde vrij te maken voor het verkeer. De haven van Antwerpen was reeds in september 1944 bevrijd, maar de Westerschelde moest nog vrijgemaakt worden. Jonsen stierf tijdens een ontmijningsopdracht. De caserne in Oostende draagt zijn naam.

Afbeelding 2:
We werken met hoge spanningen en stromen bij de marine! Thyristor ACEC TBO112A14.

Afbeelding 3:
Afgekeurde electronische printen, vooral amerikaans materiaal.

Het magnetisch compas en andere navigatiemiddelen
Hoe kan men de koers van een schip bepalen? De werking van een magnetisch compas is eenvoudig, maar die van een gyrocompas is nogal complex.
De werking van een gyrocompas.
De constructie van een gyrocompas.
In vliegtuigen en voertuigen gebruikt men doorgaans andere navigatiemiddellen zoals traagheidsnavigatie (inertial navigation system) en satellietnavigatiesystemen (GPS).

De geschiedenis van de radar en de radarbeelden
Als je een documentaire over de marine ziet, dan horen daar radarbeelden bij. De radar is voor altijd verbonden met de scheepvaart.

De radar tijdens de tweede wereldoorlog en de radar die over de horizon kan zien.

De magnetische versterkers (indexpagina)
Mijn taak bij de marine in Zeebrugge is het onderhouden van de degaussing installaties aan boord van de mijnenjagers. Magnetisme lijkt een tak van de natuurkunde die in het verdoemhokje geplaatst wordt. Het magnetisme komt enkel aan bod als het magnetisch kompas van de boy scout vermeld wordt. Het lijkt alsof er niets gedaan kan worden met het magnetisme. Dit is verre van waar, en voor de komst van de electronenbuis en de de transistor in al zijn gedaantes (ignitron, thyristor en triac) was men aangewezen op versterkers die op het magnetisme gebaseerd waren. Nu worden de principes van de magnetische versterkers opnieuw gebruikt in moderne schakelende voedingen.

De synchros en resolvers en een praktische toepassing van de rekensynchros
Synchros en resolvers werden gebruikt om kanonnen te richten, om het signaal van de gyrocompas door te sturen naar de aanduiders, om de roerhoek te meten, om de stand van kleppen uit te lezen, enz.

De synchros en resolvers zijn bijzonder betrouwbaar en worden nu nog steeds gebruikt in kritische toepassingen (luchtvaart en scheepvaart, militaire toepassingen, petrochemie, electrische centrales,enz).

Korte algemene inleiding
Historiek van de Belgische Marine

De Marine is een klein component van de Belgische strijdkrachten. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 1600 mensen tewerkgesteld bij de Marine, hoofdzakelijk in Zeebrugge. Het betreft zowel militairen als burgerpersoneel.

Is er een toekomst voor de marine?
De kogel is door de legerbasis, er worden zowel nieuwe fregatten als mijnenbestrijdingsvaartuigen besteld (de vliegtuigen, da's minder zeker...). Voor de fregatten verandert er niet veel: ze zullen nog steeds in Nederland onderhouden worden zoals nu al het geval is.

Voor de MBV (men heeft het niet meer over "CMT's") zal er wel een verandering zijn. De schepen zullen groter dan de huidige CMT's zijn en passen niet meer in de scheepsloods. De werkplaatsen zoals wij die nu kennen zullen verdwijnen, enkel de kleine herstellingen zullen nog in Zeebrugge gebeuren. Er zal ook met externe bedrijven gewerkt worden, zoals nu al het geval is voor de patrouilleurs.

De eerste schepen worden verwacht vanaf 2022 en dan worden de oude CMT's uit de vaart genomen. Dan zal ook het groot onderhoud en klein onderhoud vervallen. Werknemers die in 2018 61 jaar oud zijn zullen dan op pensioen mogen gaan, de rest wordt werkzoekende (met het risico op een verlaagd pensioen als men niet meer aan de slag geraakt).

Het competentiecentrum van de Marine vormt nieuwe matrozen en onderofficieren.

Castor & Pollux
De nieuwe patrouilleboten van de belgische Marine.

Zeemijnen en magnetisme
De specialisatie van de belgische marine zijn de mijnenjagers. De zeemijnen reageren meestal op de verstoring van het magnetisch veld van de aarde door een schip. We geven hier een beetje uitleg over het magnetisme.

De eerste magnetische mijnen werden door de duitsers gelegd aan het begin van de tweede wereldoorlog. Men moest snel een beveiliging van de schepen vinden: deperming en degaussing.

De deperming is het verminderen van het permanent magnetisme van een schip. Het wordt toegepast bij militaire schepen met veel magnetisch materiaal. Het moet niet toegepast worden bij mijnenbestrijdingsvaartuigen die uit niet-magnetisch materiaal bestaan.

Hardware magnetometer en software magnetometer
Het aards magnetisme is niet constant en verandert met de tijd. Deze verandering kan voorspeld worden zoals het weer. Het is trouwens ook een taak van het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Naast de kaart met de isobaren bestaat er ook een kaart met de isoclinen, isodynamen en isogonen. In de meeste meetstations staan er hardware magnetometers opgesteld om de verandering van het aards magnetisme te meten. De software magnetometers werken niet met magnetische sensoren, maar bepalen het magnetisch veld aan de hand van vooraf opgemaakte tabellen.

Aan boord van mijnenjagers moet men ook het aards magnetisme kunnen meten om het eigen magnetisme van het schip correct te compenseren en het schip zo "onzichtbaar" te maken voor magnetische mijnen.

Stroomvoorziening aan boord van de schepen
Ieder schip beschikt over een boordnet, waarbij de nodige stroom geleverd wordt door één of meerdere generatoren.

De militaire basis van Oostende
Oostende was een bastionstad met een eigen regiment. Lanzamerhand zijn de diensten gecentraliseerd en verplaatst naar Zeebrugge. In Oostende blijft enkel de mijnenbestrijdingsdienst Eguermin over (caserne bootsman Jonsen).

CMT: chasseur de mines tripartite | de bouw van de CMT's
Wat schuilt er achter deze vreemde afkorting?

Belgische militaire gebieden in Zee
Er zijn een aantal militaire gebieden in zee afgebakend. Deze dienen voor verschillende militaire operaties.

Haringvliet
Dit is een afgesloten zeearm in Nederland waar de ranging van de mijnenjagers gebeurt. Dit is een dynamische ranging: het schip vaart over magnetische sensoren die de magnetische verstoring van het schip bepalen. Er bestaan ook statische rangings waar het schip in een speciale kooi vastgeankerd wordt.

Legacy apparatuur
Het onderhouden en herstellen van apparatuur waarvoor geen leverancier meer bestaat en waarvoor ook geen vervangstukken meer te krijgen zijn.

Grafieken:
De curve van een verzadigbare spoel die als versterker gebruikt werd. Met een kleine gelijkstroom kan een sterke wisselstroom gestuurd worden. De stroomversterking bedraagt maximaal 50× maar de vermogensversterking kan tot 1000 gaan (met een lage spanning kan men hoogspanning sturen).

De amplistat is een uitgebreidere vorm van de verzadigbare spoel. Men gebruikt de positieve tegen-reaktie om de versterking verder op te voeren: de versterking kan gaan tot 1.000.000. De curve is ook meer interessant want er is geen bias meer nodig om de schakeling in zijn lineair gebied te laten werken. Als men het over magnetische versterkers heeft, dan heeft men het meestal over deze tweede soort.

Als men de verzadigbare spoel zou vergelijken met een transistor, dan is de amplistat een op-amp.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's

-