Index MBZ
Root server » TechTalk » Marine (Zeebrugge)
Sinds 17 september 2013 werk ik niet meer in de electro-branche, maar bij de belgische marine.

Zeebrugge

-

-

Foto hierboven: de Godetia (A960) is was een ondersteuningsschip.

A960 OUT
A960 OUT: de laatste reis van de A960 Godetia, van de Marinebasis Zeebrugge naar Gent, waar het schip volledig vernietigd zal worden.

Sitemap Marine
Sitemap Electronica

Technofest 2023

Indexpagina oorlog
(eerste en tweede wereldoorlog, bunkers, musea, technische achtergrondinformatie...)

De Belgische Strijdkrachten in Duitsland

De Belgische Marine werkt samen met de
Nederlandse Koninkijke Marine in Den Helder

Protocollen voor seriële communicatie

Korte algemene inleiding
Inleiding over de Marine, over onderdelen, enz.

Magnetisme
De verschillende toepassingen van het magentisme: de magnetische mijnen en hoe men de schepen "onzichtbaar" kan maken voor de magnetische mijnen.

De navigatiemiddelen
Het magnetisch compas, de gyro, de rate of turn indicator, de traagheidsnavigatie (inertial navigation system), sterrennavigatie en satellietnavigatie (GPS). Het NMEA protocol.

De geschiedenis van de radar en
de huidige radarsystemen
De radar is ontstaan voor de tweede wereldoorlog en de meeste ontwikkelingen vonden plaats tijdens de oorlog: de bistatische radar, de volgradar, de PPI, de bistatische radar, de magnetron,... Voor de oorlog had men een zeer primitief systeem die de doelwitten nauwelijks kon localiseren, na de oorlog had men een volwaardig systeem.

De magnetische versterkers
Magnetisme lijkt een tak van de natuurkunde die in het verdoemhokje geplaatst wordt. Het magnetisme komt enkel aan bod als het magnetisch kompas van de boy scout vermeld wordt. Het lijkt alsof er niets gedaan kan worden met het magnetisme. Dit is verre van waar, en voor de komst van de electronenbuis en de de transistor in al zijn gedaantes (ignitron, thyristor en triac) was men aangewezen op versterkers die op het magnetisme gebaseerd waren. Nu worden de principes van de magnetische versterkers opnieuw gebruikt in moderne schakelende voedingen.

Synchros, resolvers en servosystemen
Synchros en resolvers werden gebruikt om kanonnen te richten, om het signaal van de gyrocompas door te sturen naar de aanduiders, om de roerhoek te meten, om de stand van kleppen uit te lezen, enz.

De synchros en resolvers zijn bijzonder betrouwbaar en worden nu nog steeds gebruikt in kritische toepassingen (luchtvaart en scheepvaart, militaire toepassingen, petrochemie, electrische centrales, enz).

Historiek van de Belgische Marine
De Marine is een klein component van de Belgische strijdkrachten. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 1600 mensen tewerkgesteld bij de Marine, hoofdzakelijk in Zeebrugge. Het betreft zowel militairen als burgerpersoneel.

Is er een toekomst voor de marine?
De kogel is door de legerbasis, er worden zowel nieuwe fregatten als mijnenbestrijdingsvaartuigen besteld (de vliegtuigen, da's minder zeker...). Voor de fregatten verandert er niet veel: ze zullen nog steeds in Nederland onderhouden worden zoals nu al het geval is.

Voor de MBV (men heeft het niet meer over "CMT's") zal er wel een verandering zijn. De schepen zullen groter dan de huidige CMT's zijn en passen niet meer in de scheepsloods. De werkplaatsen zoals wij die nu kennen zullen verdwijnen, enkel de kleine herstellingen zullen nog in Zeebrugge gebeuren. Er zal ook met externe bedrijven gewerkt worden, zoals nu al het geval is voor de patrouilleurs.

De eerste schepen worden verwacht vanaf 2022 (hum...) en dan worden de oude CMT's uit de vaart genomen. Dan zal ook het groot onderhoud en klein onderhoud vervallen. Werknemers die in 2018 61 jaar oud zijn zullen dan op pensioen mogen gaan, de rest wordt werkzoekende (met het risico op een verlaagd pensioen als men niet meer aan de slag geraakt).

Het competentiecentrum van de Marine vormt nieuwe matrozen en onderofficieren. Dit terrein is verkocht en zal niet meer gebruikt worden door het leger.

Godetia A960 ORJH
Als u dit leest bestaat de Godetia niet meer, verschroot in Gent. Tip: als je in het bezit wilt komen van een stukje Godetia, koop dan een Volvo, want het schroot wordt in Sidmar opnieuw gesmolten en tot dunne staalplaten verwerkt. Staalplaten die dan opnieuw gebruikt worden in Volvo Gent.

Radio Maritieme Diensten I Radio Maritieme Diensten II
De zenders in Wingene en de ontvangers in Oudenburg worden beheerd door de Marine.

Castor & Pollux
De nieuwe patrouilleboten van de belgische Marine.

Stroomvoorziening aan boord van de schepen
Ieder schip beschikt over een boordnet, waarbij de nodige stroom geleverd wordt door één of meerdere generatoren.

De militaire basis van Oostende
Oostende was een bastionstad met een eigen regiment. Lanzamerhand zijn de diensten gecentraliseerd en verplaatst naar Zeebrugge. In Oostende blijft enkel de mijnenbestrijdingsdienst Eguermin over (caserne bootsman Jonsen).

CMT: chasseur de mines tripartite | de bouw van de CMT's
Wat schuilt er achter deze vreemde afkorting?

Belgische militaire gebieden in Zee
Er zijn een aantal militaire gebieden in zee afgebakend. Het zijn militaire domeinen, maar zonder prikkeldraad en zonder honden (misschien zeehonden...). Deze gebieden dienen voor verschillende militaire operaties zoals schietoefeningen, SAT (sea acceptance tests of zeewaardigheidstesten)....

Legacy apparatuur
Het onderhouden en herstellen van apparatuur waarvoor geen leverancier meer bestaat en waarvoor ook geen vervangstukken meer te krijgen zijn.

Publicités - Reklame

-