Step down transfo
Step down transformator van 240V naar 220V
Electriciteit

Veronderstel dat je apparaten met 220V moet voeden, terwijl de netspanning 240V bedraagt. Hier zijn er verschillende oplossingen mogelijk.
-

-

Veronderstel dat je dicht bij de transformatorcabine woont en je krijgt de maximale netspanning, terwijl er bepaalde apparaten enkel werken op 220V. In ons voorbeeld gebruiken we een netspanning van 240V om een apparaat van 220V te voeden (2kW).

Transformator 240 - 220V 2kVA

Dit is de meest voor de hand liggende oplossing, maar ook de duurste oplossing: een transformator 240V naar 220V 2kVA. Dit zijn doorgaans moeilijk te vinden transformatoren, en voor bepaalde vermogens en spanningen moeten de transfo's op maat gewikkeld worden.


Transfo waarvan enkel het primair gebruikt wordt


Transfo 240 - 24V

Transformator met primair +15V -15V 2kVA

Een gemakkelijke oplossing is een transfo met verschillende primaire aansluitingen te gebruiken: je komt binnen op de 240V aansluiting en je gaat buiten op de 220V aansluiting. Vanaf een bepaald vermogen hebben de meeste transformatoren aansluitingen voor verschillende ingangsspanningen.

De transformatoren met verschillende ingangen hebben doorgaans een indicatie [0V] - [-15V] - [220V] - [+15V] of iets gelijkaardigs. Je komt binnen met de neutre op 0V en de fase op +15V en je gaat buiten tussen 0V en -15V zoals op de eerste figuur.

De secundaire wikkeling wordt niet gebruikt, de transformator werkt als een spaartransformator (auto transfo) en moet berekend zijn voor een vermogen van 2kVA aangezien het vermogen dat door de wikkeling loopt 8.5A bedraagt.

Indien men de 220V uitgang gebruikt heeft men een spanning van ongeveer 220V, gebruikt men de -15V uitgang, dan heeft men een spanning van ongeveer 205V.

De transformator van Legrand rechts zal men op de volgende manier aansluiten:

  • Ingang op primair tussen +15 en 220
  • Uitgang op primair tussen 0 (of -15) en 220
De spanningskeuze wordt hier gemaakt aan de 0-kant van de transfo wegens de aanwezigheid van een 380V ingang. Hier ook wordt de secundaire wikkeling niet gebruikt. In dit geval zou men die wel kunnen gebruiken (we hebben een uitgangspanning van 220V met middenaftakking). Het rendement ligt wel hoger als men enkel de primaire wikkeling zou gebruiken (minder koperverliezen). Overigens kan de transfo op de foto niet gebruikt worden, die is voorzien voor een vermogen van slechts 40VA.

Transformator 240 - 24V 200VA

Een betere oplossing is een transformator van 240V naar 24V te gebruiken. Deze transformatoren worden veelvuldig gebruikt en zijn gemakkelijk te vinden. We gaan hier de secundaire wikkeling in serie met de netspanning aansluiten. Naargelang de aansluiting wordt er 24V bijgeteld of afgetrokken van de netspanning.

Een bijkomend voordeel is dat de transfo minder zwaar uitgevoerd moet worden. Voor een spanning van 240V hebben we 8.5A nodig. In het geval van onze transfo 240V - 220V loopt de stroom door de wikkeling en moet de transfo berekend zijn voor 2kVA.

In het geval van een transformator 240 - 24V loopt er ook een stroom van 8.5A door de wikkeling, maar enkel door de secundaire wikkeling. Omdat de wikkeling voorzien is voor 24V is het vermogen dat nodig is lager, namelijk 8.5A × 24V = 200VA. De transformator die slechts een lager vermogen moet kunnen leveren is goedkoper.

In de tweede schakeling hebben we een transfo die 12 of 24V kan leveren. Gebruikt men de 12V aansluiting, dan heeft men een spanning van 240 - 12V, dus ongeveer 230V. Aangesloten op de 24V aansluiting heeft men een spanning van 240 - 24V, dus ongeveer 215V. Het systeem kan zowel als step down gebruikt worden, maar ook als booster, dus 240V + 12V of 240 + 24V door de polariteit om te wisselen.

Het systeem werkt natuurlijk niet met electronische transformatoren die een gelijkspanning leveren zoals electronische voedingen voor halogeenverlichting. Met dit systeem voegen we een gelijkspanning toe aan de wisselspanning, en dat moet absoluut vermeden worden.

Transfo met dubbele primaire wikkeling

Een laatste tip als je een transfo met een dubbele primaire wikkeling hebt (bijvoorbeeld 115 + 115V), maar je weet niet goed hoe je de wikkelingen moet aansluiten. Zijn de wikkelingen verkeerd aangesloten dan wordt het magnetisch veld opgewekt door een wikkeling teniet gedaan door het veld van de andere wikkeling en de transfo gedraagt zich als een zuivere weerstand. Omdat de ohmse weerstand zeer laag is kan de stroom zodanig oplopen dat de wikkeling in enkele seconden kan doorbranden.

Je kan een lage wisselspanning op één van de wikkelingen aansluiten, de tweede wikkeling in serie zetten en de resulterende spanning meten. Heb je 48V, dan zijn de wikkelingen correct aangesloten en je kan de netspanning aansluiten op de plaats van de voltmeter.

Heb je een zeer lage spanning, dan moet één van de wikkelingen omgepoold worden en de test moet opnieuw gedaan worden.

Publicités - Reklame

-