Electriciteit
Wisselspanning
Electriciteit

We bespreken hier de driefasige wisselspanning, maar ook de andere soorten wisselspanning.

Alles wat je moet weten

-

-Driefasige wisselspanning
"Triphasé"
Draaistroom

Afbeelding rechts:
bij driefasenspanning heb je zowel 230V als 400V. De manier van aansluiten bepaalt welke spanning je bekomt.

Met driefasenspanning kan men monofasige apparaten voeden, maar het ongekeerde (driefasige apparaten voeden met monofasige spanning) is niet mogelijk.

Inleiding
Driefasenspanning of “triphasé” wordt gebruikt door grote gebruikers omdat de stroomverdeling dan meer efficient gebeurt. We genen de verschillende spanningen aan (lijnspanning en fasespanning).

Het aansluiten van apparaten wordt hier uitgelegd
  • driefasige en tweefasige apparaten op het driefasig net,
  • driefasige apparaten op het monofasig net en
  • monofasige apparaten op het driefasig net
  • aansluiten op een generator
  • aansluiten met verminderd vermogen (verwarming)

Synchrone compensator
De synchrone compensator zorgt dat de electriciteitsverdeling soepel gebeurt. Dankzij zijn mechanische traagheid kan de compensator spanningsvariaties en en plotse veranderingen in de belasting soepen opvangen. De synchrone compensator is meer en meer nodig in electriciteitsnetten die voornamelijk gevoed worden met windmolens die niet synchroon lopen en zonnepanelen die geen traagheid hebben.

De electriciteitsverdeling (electriciteitsnet)
Het transportnetwerk waarmee we met de naburige landen verbonden zijn en het distributienetwerk die voor de verdeling naar de individuele gebruikers zorgt.

Biphasé, diphasé en zelfs haxaphasé
Naast monophasé en triphasé heeft men ook biphasé (in Amerika "split phase" genoemd) en diphasé (die beide nu nog gebruikt worden). Naast hexaphasé heeft men ook negenfasige en 12-fasige electriciteitsnetten.

Gelijkspanning en gelijkrichters
Omdat de verliezen groter zijn als men electriciteit onder de vorm van wisselspanning vervoert, zet men de wisselspanning om in gelijkspanning als men lange afspanden moet overbruggen (ondergrondse kabels van meer dan 100km). Maar er zijn veel andere toepassingen waar gelijkspanning nodig is. Naast het gelijkrichten moet de spanning eventueel ook gefilterd worden om de rimpel te verlagen.

Afbeelding rechts:
150kV kabel die de stroom van de noordzee windmolens aan wal brengt.
De kabel vervoert wisselspanning (altijd triphasé), maar voor lange afstanden (windmolenparken in volle zee) gebruikt men gelijkspanning.

Publicités - Reklame

-