Wisselspanning
Controleren van de fasevolgorde
Electriciteit

Bij het aansluiten van bepaalde toestellen op het driefasig net moet er op de fasevolgorde gelet worden. Dit is van belang bij motoren: is de fase verkeerd, dan draait de motor in de andere richting.
-

-


Fasevolgorde module

De modules die hier besproken worden zijn niet nodig voor vaste installaties (residentieële klanten) omdat de fasevolgorde niet verandert. De volgorde moet wel gecontroleerd worden voor mobiele toepassingen zoals stroomgroepen, foorkramers die een driefasige spanning nodig hebben, schepen die via de kaai gevoed worden,...

De fasevolgorde is van belang voor driefasige motoren die direct uit het net (of via een transformator) gevoed worden. De fasevolgorde is niet meer van belang voor motoren die via een frekwentieomvormer gevoed worden (de spanning wordt eerst gelijkgericht). De fase is wèl van belang als er een soft starter gebruikt wordt (de soft starter bestaat uit triacs die de aanloopstroom beperken).

Module voor de fasevolgorde

Bij mobiele toepassingen voorziet men in de schakelkast een module die de schakelvolgorde controleert en verhindert dat de installatie gebruikt wordt als de fase niet correct is. Een voorbeeld staat rechts. De module voert een volledige controle uit: voedingsspanning binnen veilige grenzen, alle fasen aanwezig en in de juiste volgorde. Pas dan kan de belasting ingeschakeld worden.

Aanduider voor de fasevolgorde

Er bestaan verschillende systemen om de correcte fase te meten, dit zijn draagbare apparaatjes die enkel meten, maar niet ingrijpen. Het meest gebruikte apparaat is de kleine asynchrone motor die een aanwijzer doet draaien, maar er bestaan ook electronische systemen.

Om de fasevolgorde te meten gebruiken we een mA meter met een voorschakelapparaat (zie laatste afbeelding rechts). Het principe van de schakeling is eenvoudig: we gebruiken de blauwe fase als referentie. De fase wordt met 90° verschoven door middel van een condensator en wordt gebruikt om een meting van een andere fase te doen, een soort sample and hold funktie. De verschoven fase is het paarse segment. We meten bijvoorbeeld de groene fase: die is overwegend positief (donker groen segment). Indien de spanning negatief is (bruin segment) dan is de fase verkeerd aangesloten (de tweede fase die we meten is de verkeerde fase). De wisselspanning wordt uitgemiddeld door de zelf-inductie van de spoel van het meetapparaat.

De extra componenten die te zien zijn op de schakeling zijn nodig om geen signaal te geven als er een fase ontbreekt of als er twee fasen samen verbonden zijn. De weerstandnetwerken zorgen ervoor dat de meting altijd correct is, dus correct aangesloten, verkeerd aangesloten of fase ontbreekt. De schakeling wordt geplaatst tussen het electriciteitsnet en de mA meter.

De mate van afbuiging van de naald is een indicatie van de netspanning (iets wat de kleine asynchrone motor niet kan meten).Een eenvoudige fasevolgordemeter gebruikt een weerstandsnetwerk met condensatoren en twee neonlampjes. Op één van de benen veroorzaakt de weerstand en de condensator een verschuiving van 60° (met de componenten zoals aangegeven) zodat het ene of het ander neonlampje oplicht.

Publicités - Reklame

-