Wisselspanning
Het aansluiten van apparaten op het electriciteitsnet
Electriciteit

Op deze pagina leggen we uit hoe we apparaten op het electriciteitsnet aansluiten
-

-


240V - 2 weerstanden van 2kW
Totaal verbruik: 2kW
Diodes: 10A 500V235/400V - 3 weerstanden van 2kW/400V
6kW (zekering: 10A)2kW (zekering: 6A)
Aansluiten van apparaten (driefasig en tweefasig)
Hier wordt uitgelegd hoe driefasige en tweefasige apparaten op het driefasig net aangesloten worden, en driefasige apparaten op het monofasig net.

Aansluiten van monofasige apparaten
Hoe monofasige apparaten op het driefasig net aansluiten? De bedoeling is een zo evenwichtige belasting van de fasen te bekomen.

Fasevolgorde meten
De fasevolgoerde is belangrijk voor bepaalde toestellen die driefasig gevoed worden. Een fasevolgorde module zorgt ervoor dat de manchine niet kan opgestart worden als de stroomvoorziening niet in orde is. Er bestaan ook kleine draagbare apparaten om de fasevolgorde te meten.

Aansluiten op een generator
Bij het aansluiten van gebruikers op een driefasige generator is het van belang dat de belasting proportioneel verdeeld wordt over de drie geleiders. Er zijn zelfs systemen ontworpen om zware monofasige belastingen evenwichtig op een driefasige alternator aan te sluiten.

Aansluiten van de massa
Het aansluiten van d emassa bij een gebruiker of een generator, het verschil tussen massa en neutre,...

Aansluitingen met vermindering van het vermogen

We hebben het hier specifiek over het verminderen van het vermogen van verwarmingsapparaten.

Bij verwarmingselementen kan men het vermogen halveren door een diode te gebruiken. Door de diode loopt er slechts stroom in de weerstand tijdens de helft van de periode, dus gedurende 50% van de tijd. De diode moet berekend zijn op de maximale stroom en het dubbele van de netspanning. Ook de zekering moet berekend zijn op het oorspronkelijk vermogen

Dit is enkel mogelijk voor relatief kleine vermogens. De belasting is weinig lineair en electriciteitsverdelers houden daar niet van.

Als er een grote verwarming op half vermogen moet werken, dan is het beter twee diodes en twee weerstanden te gebruiken (zie figuur rechts): als de spanning positief is geleidt de eerste diode die stroom voert naar de eerste weerstand, als de spanning negatief is gaat de tweede diode in geleiding en wordt de tweede weerstand van stroom voorzien.

Het vermogen dat in de dioden gedissipeerd wordt is heel beperkt (10W) maar er moet een klein koellichaampje voorzien worden.

Het zou ook mogelijk kunnen zijn slechts één van de twee weerstanden te gebruiken, maar soms is een evenwichtige belasting nodig (bijvoorbeeld twee electrische radiatoren in een ruimte waarbij beide op half vermogen moeten kunnen werken). Een installatie die op half vermogen werkt gaat veel langer mee.

Het gebruik van een dimmer om de verwarming te regelen is verboden wegens de sterke storingen die zo'n apparaat veroorzaakt als er relatief hoge stromen geschakeld moeten worden.

Bij triphasé is het wat gemakkelijker: door de weerstanden die normaal gezien in driehoek geschakeld zijn in ster te schakelen kan men het vermogen door 3 delen, en de belasting blijft evenwichtig.

Door één van de drie weerstanden uit te schakelen wordt het vermogen gereduceerd tot 67%.

Door één fase los te leggen bij triphasé wordt bij sterschakeling of driehoekschakeling het vermogen beperkt tot 50%. Het uitschakelen van één fase is in het algemeen niet aangeraden.

Deze methoden kunnen enkel toegepast worden bij verwarmingselementen (ohmse weerstanden), zeker niet bij motoren (warmtepompen). De ster-driehoekschakeling wordt echter wel gebruikt om motoren te doen aanlopen zonder dat het electriciteitsnet te zwaar belst wordt.

Publicités - Reklame

-