Synchroniseren met spoelen
verzadigbare spoelen
Spoelen
Root server » TechTalk » Electriciteit » Generatoren » Parallelbedrijf » Synchronisatie met spoelen
In bepaalde toepassingen gebruikt men verzadigbare spoelen om te meerdere alternatoren op het net te synchroniseren.
-

-


Synchronisatie door middel van satureerbare spoelen

In het geval van groepen die regelmatig aan het net gekoppeld moeten worden (stroomgroepen die de piekbelastingen van het net moeten opvangen: peak shaving) gebruikt men een ander systeem dan het synchroniseren en het koppelen met een contactor. De bedoeling is de stroom- en spanningspieken bij het schakelen te beperken.

Ook bij aandrijfmachines die moeilijker op de correcte snelheid ingesteld kunnen worden (waterkrachtcentrales) gebruikt men een dergelijk systeem.

Een van de mogelijkheiden is sterke spoelen te gebruiken. De spoelen werken als een weerstand en beperken de stroompieken. Als de synchronisatie bereikt is, wordt contactor B gesloten. Door de egalisatiestroom die nu kan lopen wordt de alternator perfekt met het net gesynchroniseerd. De contactor A wordt nu gesloten. Het vermogen van de alternator kan nu opgevoerd worden zodat die vermogen op het net kan steken. Omdat de alternator perfekt in de pas loopt bij het sluiten van contactor A is de piekstroom beperkt. De contactoren gaan veel langer mee. Bij dit systeem is er wel een synchronisatie nodig, maar de stromen die bij het sluiten van de contacten kan lopen zijn beperkt.

Maar het kan nog beter door verzadigbare spoelen te gebruiken. Dit zijn spoelen waarvan men de zelf-inductie kan wijzigen door een gelijkspanning. Men sluit hier ook eerst contactor B (een synchronisatie is hier zelfs niet nodig). Omdat de zelf-inductie zeer hoog is, is er maar een lage egalisatiestroom. Er wordt nu een gelijkstroombron op de verzadigbare spoelen aangesloten. De zelf-inductie wordt veel lager en de egalisatiestromen nemen toe. Deze stromen synchroniseren de alternator met het net zonderd at er stroompieken ontstaan. We sluiten nu contactor A, onderbreken de gelijkstroomvoeding van de spoelen en voeren het vermogen van de stroomgroep op.

Door het werken met verzadigbare spoelen worden de stroompieken vermeden als de contacten gesloten worden. Er zijn geen spanningspieken of dips op het net, zelfs al liep de alternator niet synchroon met het net op het ogenblik van het koppelen.

Het synchroniseren met verzadigbare spoelen wordt toegepast bij generatoren die moeilijk synchroniseerbaar zijn met het net (bijvoorbeeld waterkrachtcentrales), maar het systeem wordt soms ook gebruikt bij generatoren die veelvuldig aan het net gekoppeld moeten worden. Door de afwezigheid van stroompieken gaan de contacteurs langer mee.

Het systeem is inherent veilig: zelfs als een contacteur te traag sluit is er geen risico dat er een te hoge stroom zou lopen. Dit geldt voor de contacteurs die met het net verbonden zijn, maar ook met de contacteur voor de gelijkspanning.

Het syteem van verzadigbare inductanties om een generator aan het net te koppelen werd voornamelijk gebruikt bij asynchrone generatoren in waterkrachtcentrales en enkele windmolens (asynchrone motor in hypersynchrone werking). Dergelijke generatoren werden gebruikt omdat de asynchrone werking de sterke koppelvariaties beter kon opvangen. De generator wordt niet met het net gesynchroniseerd (dit is niet nodig met dit type generator) maar er is wel een condensatorbank nodig om blindvermogen te leveren.

Een andere alternatieve manier van synchroniseren is dead bus synchronisation waarbij meerdere generatoren samen opgestart worden terwijl ze gekoppeld zijn aan een dode bus.

PublicitÚs - Reklame

-