Universele generator
in alle landen inzetbaar
Generator
Root server » TechTalk » Electriciteit » Generatoren » Aansluiten » Monofasige belasting
Vanaf een vermogen van ongeveer 10kW zal men geen monofasige generatoren meer vinden. Hoe kan men echter een zware monofasige belasting op een driefasige generator aansluiten?
-

-

We willen één zware monofasige belasting aansluiten op onze (driefasige) generator. We kunnen de drie wikkelingen niet parallel aansluiten vanwege het faseverschil (er zou een kortsluitstroom lopen), maar er zijn wel andere mogelijkheden.


Aansluiting van een zware monofasige belasting op een driefasige generator, twee mogelijkheden.

De benaming "zigzag" is niet 100% juist, men zou deze benaming enkel bij transformatoren moeten gebruiken.


Normale driehoek en dog leg/open leg.
Let op de omkering van één fase!

Eén enkele monofasige belasting

op een driefasige generator

We beginnen opnieuw met onze standaard generator:

Eén fase van de alternator gebruiken
Indien men slechts één wikkeling van de generator gebruikt zal de generator asymmetrisch belast worden. De generator kan trillen of onregelmatig gaan draaien. Het vermogen dat afgenomen mag worden bedraagt in theorie maximaal 33% (maximale stroom in een wikkeling). De generator kan vroegtijdig sneuvelen door de onregelmatige belasting (asymmetrische mechanische belasting). In de praktijk kan de geneator veel minder belast worden (dit hangt af van de constructie van de alternator zelf). Een richtwaarde voor grote generatoren is 20%.

Twee fasen gebruiken

De aansluiting tussen twee fasen is technisch beter, maar hier heb je 400V dat misschien verlaagd moet worden met een transformator.

Dog leg of open leg


De aansluitmogelijkheid "dog leg delta" (ook "zigzag connection" genaamd) wordt specifiek gebruikt als men een monofasige spanning nodig heeft en men de alternator evenwichtig wilt belasten.

Opgelet, het betreft hier geen opgengemaakte gewone driekhoekschakeling, maar een driehoekschakeling waarvan één wikkeling omgekeerd aangesloten is (anders zou je geen spanning bekomen op de uitgang).

Double delta
De aansluiting double delta wordt gebruikt als men een split fase uitgang nodig heeft (dus zowel 120 als 240V). Deze aansluiting vergt 6 wikkelingen in plaats van drie. Men gebruikt hier twee gesloten delta schakelingen waarvan men de spanning op één van de zijden van de driehoek betrekt.

Met deze twee aansluitmogelijkheden kan de generator sterker belast worden, tot 50% van zijn nominaal vermogen (in plaats van maximaal 33%). De belasting is volkomen evenwichtig voor de dog leg.

Gebruik van transformatoren

Bij het aansluiten van een monofasig gebruiker op het electriciteitsnet (waarbij een perfecte verdeling minder nodig is) gebruikt men de open delta ansluiting. De laatste cabine van de electriciteitsdistributie gebruikt vaak een speciale transformator met een zig-zag secundaire wikkeling om de belasting beter te verdelen.

Publicités - Reklame

-