Kernenergie
Sluiting van de kerncentrales in 2025 in BelgiŽ
Groen
De groenen zijn pas in de regering en de kerncentrales moeten allemaal sluiten tegen 2025. Kost wat kost (en dat zal veel kosten voor de consument...)
-

-

Voor we verder gaan, een korte analyse van de grafiek rechts, genomen op maandag 8 februari 2021, de eerste dag van een koudegolf. We zien de verschillende energiebronnen die beschikbaar zijn.

Ten eerste hebben we kernenergie, die het gros van de vraag dekt met 6GW. Om aan zo'n vermogen te geraken heb je drieduizend windmolens op zee nodig. En er moet wind zijn, want dat is ook niet gegarandeerd.

De volgende in de reeks in geothermische energie, dat hebben wij niet in BelgiŽ, maar er zijn wel testinstallaties die warm water op grote diepte halen om kantoorgebouwen en huizen te verwarmen. De watertemperatuur is te laag om electriciteit op te wekken, in tegendeel er is vermogen nodig om een watercirculatie op gang te brengen.

Biomassa is eigenlijk afval dat gebruikt wordt om energie op te wekken. Het is een zeer ruim bedrip: het verbranden van afval kan eigenlijk ook tot biomassa gerekend worden. Normaal wordt biomassa gebruikt om brandstof te maken (methaangas of biodiesel).

In BelgiŽ wordt er geen steenkool meer gebruikt in electriciteitscentrales. Steenkool produceert meer CO2 dan aardgas voor eenzelfde hoeveelheid energie en steenkoolcentrales worden dus stilgelegd in de meeste europese landen.

We hebben heelwat windmolens in BelgiŽ (zowel op zee als aan land) maar de productie kan niet gegarandeerd worden. Op 8 februari was er een produktie van ongeveer 500MW.

In BelgiŽ hebben we ook heelwat zonnepanelen (door u en ik betaald door de extra kosten op de electriciteitfactuur) maar de effektieve productie kan niet bepaald worden (het is wachten op de slimme electriciteitsmeters). Een van de nadelen van zonnepanelen is dat de productie afhangt van de hoeveelheid zon.

Waterkrachtcentrales zijn zeer interessant omdat de productie aangepast kan worden aan de vraag en de maximale productie in de wintermaanden gebeurt, als de vraag maximaal is. Helaas heeft onze vlakke land weinig waterkrachtcentrales, de totale productie is iets van een 100MW.

Pompcentrales zijn centrales die het piekverbruik kunnen overbruggen. Tijdens de daluren wordt het water naar een hoger gelegen reservoir gepomp om dat tijdens de piekuren geturbinneerd te worden. De centrale van Coo is onze enige pompcentrale en staat in verbinding met de kerncentrale van Tihange. De centrale kan tot 1GW produceren.

We hebben heelwat gascentrales, ze hebben als voordeel dat ze zeer snel opgestart kunnen worden. De grote centrales worden bijvoorbeeld opgestart als men een verhoogde vraag verwacht, de kleinere centrales kunnen in minder dan een uur hun nominaal vermogen leveren. Electriciteit uit een gascentrale is echter niet goedkoop vanwege de hoge kostprijs van aardgas, daarom dat we zo weinig mogelijk gascentrales opstarten.

We hebben geen centrales die op mazout of zware aardolie werken. Vroeger konden bepaalde thermische centrales op verschillende brandstoffen werken naargelang de mogelijkheden en de kostprijs van de brandstof.

Unknown zijn bijvoorbeeld fabrieken die restwarmte gebruiken om electriciteit te produceren (warmtekrachtkoppeling).

We importeren electriciteit uit Nederland en Duitsland, maar we leveren electriciteit aan Engeland en Frankrijk. Voor Engeland is er een wisselwerking, soms leveren we aan Engeland, de dag daarop importeren we electriciteit. De hoogspanningskabel komt aan land in Zeebrugge (omvormer: Nemo in de achterhaven).

Voor Frankrijk is de situatie bijzonder: Frankrijk heeft heelwat kerncentrales, maar heeft ook goedkope electriciteit (in vergelijking met BelgiŽ althans). Bij koud weer zijn er veel fransen die een electrisch vuurtje aansteken, wat het electrisch verbruik sterk doet stijgen.

En wat gaat BelgiÍ doen?

BelgiŽ gaat zijn kerncentrales allemaal sluiten in 2025. Een gevolg van de groenen in de regering. In drie jaar is het onmogelijk de kerncentrales te vervangen door extra gascentrales (er zijn zelfs nog geen plannen om extra gascentrales te bouwen). BASF zal geen gascentrale bouwen want het bedrijf is niet zeker dat de centrale ook rendabel zal zijn (de aardgasprijzen kunnen sterk stijgen).

En de groenen maar zeggen dat de electriciteitsbevoorraading niet in het gedrang zal komen, terwijl meer dan de helft van onze productie stilgelegd zal worden. Rekenen kunnen de groenen ook al niet, maar dat hebben ze al in het verleden bewezen bij de opmaak van het budget jaren geleden: de paars-groene regering van Verhofstad heeft een onnoemlijk groot gat in de begroting geslagen. Als de belastingen zo hoog zijn in BelgiŽ, dan is het omdat we nu nog altijd de schulden proberen af te betalen uit die periode.

Door al die politieke onzekerheden heeft Engie/Electrabel besloten om niet meer verder te investeren in de bestaande kerncentrales. Zelfs al worden de groenen uit de regering geschopt, toch blijft de schade enorm en kan niet ongedaan gemaakt worden.

De politiek van BelgiŽ op energievlak is onbegrijpelijk: men wilt de fossiele brandstoffen verbannen voor de burgers (er worden geen nieuwe gasleidingen meer aangelegd, men promoot nu volop de warmtepomp). Voor de burgers de slechtste oplossing: verwarmen met een warmtepomp is duur, zelfs al haalt een warmtepomp zijn warmte uit de omgeving en verbruikt tot driemaal minder dan een electrisch vuurtje.

En terwijl men de fossiele brandstoffen voor de burgers verbant, wilt de regering nieuwe gascentrales bouwen ter vervanging van de kerncentrales. Terwijl aardgas heel gemakkelijk getransporteerd en opgeslagen kan worden, kan dat niet of nauwelijk gebeuren voor electriciteit. We hebben in gans BelgiŽ welgeteld ťťn opslagtank voor electriciteit, dat is de pompcentrale van Coo. Het belgisch electriciteitsnet is nu al bijna gesatureerd en de electrische auto moet nog komen (binnenkort verplicht, want er zijn meer en meer LEZ waar de normen jaarlijks strikter worden).

Maar had je echt iets anders verwacht van een eerste minister die bomen plant (samen met Tinne van de Straeten een groen-minister van energie) bij vriestemperaturen. De nederlanders hebben nog een reden om ons uit te lachen: de bomen die bij vriesweer gepland zijn geweest overleven het meestal niet. Hopen dat Tinne de legislatuur ook niet overleeft is ijdele hoop, onkruid vergaat niet. En de (imago)schade is al aangericht.

Links de kaart van het electriciteitsnet van BelgiŽ. De rode lijnen zijn de hoogspanningslijnen op 380kV, de groene lijnen zijn de lijnen op 220kV.

BelgiŽ, een geÔndustrialiseerd land met een hoge bevolkingsaantal heeft een te beperkt electriciteitsnet met te weinig electriciteitscentrales om nu volop de warmtepomp en de electrische auto te promoten.

Vergelijk bijvoorbeeld ons electriciteitsnet en centrales met die van het Ruhrgebied of het noorden van Frankrijk, twee zones die wat betrekt de bevolkingsdichtheid overeenkomen met die van BelgiŽ.

Publicitťs - Reklame

-