Stroomgroepen
Synchronisatie en parallelwerking
Electriciteit
Root server » TechTalk » Electriciteit » Stroomgroepen » Parallelwerking

De parallelwerking van generatoren wordt hier besproken: aan welke voorwaarden moeten de groepen voldoen, hoe wordt er gesynchroniseerd en hoe gebeurt de parallelwerking éénmaal de groepen gekoppeld.
-

-


Een industriele generator kan zowel 400V 50Hz leveren (Europa) of 440V 60Hz (VS).
De generatoren kunnen parallel geschakeld worden om een hoger vermogen te kunnen leveren.
Als er een hoog vermogen nodig is, dan is het soms nodig om stroomgroepen samen te laten werken (parallelbedrijf). Soms worden stroomgroepen ook samen gebruikt met het electriciteitsnet om het net te ontlasten en minder piekstroom te trekken. Dit zijn de voordelen van parallelbedrijf:
  • Meerdere kleinere generatoren zijn minder duur dan één grote generator. Dit is vooral het geval bij hoge benodigde vermogens (1MW en meer). De prijs per kW is het meest interessant voor generatoren in een bereik van 100 tot 500kW: dit zijn de industrieele generatoren die het meest verkocht worden. Grote generatoren van meer dan 1MW zijn moeilijk te vervoeren want ze passen niet meer in een standaard-container.

  • Bij deellast kan men een aantal generatoren buiten bedrijf stellen. Een generator die aan minder dan 30% van zijn nominaal vermogen werkt haalt een slecht rendement en het kan gebeuren dat die zijn optimale werkingstemperatuur niet bereikt. Bij een systeem met meerdere alternatoren worden de uitgeschakelde generatoren op temperatuur gehouden door het warm circulatiewater van de werkende generatoren.

  • Het systeem met meerdere kleinere generatoren heeft een hogere betrouwbaarheid. Als een generator defekt is, kan de installatie toch vermogen leveren, maar het nominaal vermogen wordt niet bereikt. De meest kritische belastingen kunnen wel energie krijgen.

  • Kleinere generatoren starten sneller op en zijn in staat sneller het benodigd vermogen te leveren indien ze opstarten en synchroniseren via het systeem van stroomloze bus (dead bus synchronisation).

•» Inleiding parallelbedrijf:
Netgekoppeld bedrijf en parallel eilandbedrijf, netfrekwentie, generator pitch en compatibiliteit van generatoren

•» Voorwaarden voor parallelbedrijf:
Noodzakelijke eigenschappen van de generatoren, vermogensverdeling, voorbeeld van instelling op de regelaar.
Voordat groepen gesynchroniseerd kunnen worden moeten ze voldoen aan de voorwaarden voor parallelbedrijf.

•» Synchronisatie:
Er bestaan verschillende manieren om stroomgroepen te synchroniseren. De meest gebruikte manier is het sekwentieel synchroniseren, waarbij de verschillende groepen na elkaar op het lokaal net gekoppeld worden. Dit is echter een trage manier van synchroniseren die minder vaak toegepast wordt als er vaak gestart en gesynchroniseerd moet worden.
Minder gebruikte manieren van synchroniseren zijn:
  • Simultaan synchroniseren (dead bus synchronisation), alle stroomgroepen worden simultaan opgestart en gekoppeld, maar zonder bekrachtiging. Dit is een zeer snelle manier om een werkend lokaal electriciteitsnet te hebben.
  • Synchroniseren door middel van verzadigbare spoelen, waarbij de spoelen de stroompiek bij het synchroniseren opvangen. De spoelen werken als instelbare weerstanden.

•» Synchroniser:
De synchroniser neemt de taak van het manueel synchroniseren over. De synchroniser kan ook de werkingsparameters bewaren en de verbinding met het net verbreken als er een gevaarlijke situatie kan gebeuren (overstroom, terugwatt, oververmogen,...), maar regelt deze parameters niet zelf.

•» Vereffeningskabel tussen generatoren
Deze verbinding zorgt ervoor dat het benodigd vermogen beter verdeeld wordt over de verschillende groepen

•» Technische onderdelen alternator
Synchronoscoop voor het synchroniseren en damper-wikkelingen om een stabiele werking te bekomen.

Er kunnen ook specifieke defekten en fouten bij parallelbedrijf optreden bij groepen die volkomen normaal werken als ze niet gekoppeld worden.

Opgelet als een deel van het electriciteitsnetwerk uitgeschakeld wordt (bijvoorbeeld door een overbelasting): het afgeschakeld netwerk is niet noodzakelijk stroomloos!

Draaiende motoren kunnen nu hun energie op het lokaal net steken (en als generatoren werken). Dit is vooral het geval in de industrie, waar het percentage motoren groot kan zijn. Bij een residentieel netwerk is dit niet het geval.

Publicités - Reklame

-