Stroomgroepen
Index bekrachtiging
Electriciteit

Als de generator draait, moet de veldwikkeling een kleine stroom krijgen zodat de alternator zijn vermogen kan leveren. De stroom die door de veldwikkeling gestuurd wordt heet de bekrachtiging. Je zal ook de engelse benaming tegenkomen "exciter" of de afkorting EXC.
-

-

•» Mechanische regelaars:
Om de bekrachtigingsttrrom in te stellen (en dus ook de uitgangsspanning) gebruikte men vroeger mechanische regelars. We zien hier twee verschillende regelaars: de walsregelaar en de koolstaafregelaar.

•» Compoundering:
Zoals bij dynamo's moet er een magnetisch veld opgebouwd worden zodat de generator stroom kan leveren. Om het magnetisch veld in te stellen gebruikt men zowel de spanning als de stroom.

•» Basisinformatie over de bekrachtinging:
Effekt van de belasting op de uitgangspanning van de alternator, field flash, verlies van bekrachtinging,...

•» Praktische voorbeelden bekrachtiging
Om een bekrachtigingstroom te kunnen leveren moet de module spanning krijgen. Dit zijn de mogelijkheden: self excited generator, excitation boost generator, permanent magnet generator (PMG), auxiliary winding (AUX en AREP)

•» Twee voorbeelden van regelaars
Hoe worden ze aanlesloten en hoe worden ze ingesteld (bijvoorbeeld bij het vervangen van een defekte module)
De module die voor de bekrachtiging zorgt kan vaak niet hersteld worden. Om corrosie tegen te gaan is de module in de meeste gevallen ingegoten in epoxy-haars, waardoor individuele componenten niet vervangen kunnen worden. Als de stroomgroep al wat ouder is, dan is de originele module waarschijnlijk niet meer leverbaar, maar een alternatieve module kan gebruikt worden. Vaak moet de module dan ingesteld worden.

Als de generator geen spanning levert (of een zeer lage spanning) dan kan de module defekt zijn. Op de pagina herstellen van de stroomgroep kan je nagaan of de module effektief defekt is.

Alternator met permanente magneten

Na alle bekrachtigingssystemen besproken te hebben moeten we ook nog een systeem aanhalen zonder bekrachtiging, namelijk de alternatoren die geen veldwikkeling hebben, maar waarbij het magnetisch veld geleverd wordt door permanente magneten.

Dergelijke alternatoren hebben een compacte bouw en hebben een relatief grote diameter zodat er veel spoelen (polen) geplaatst kunnen worden. Deze alternatoren kunnen daardoor op een lagere snelheid draaien.

De spoelen worden driefasig aangesloten om een constante belasting te vormen (een constante beslasting is enkel mogelijk met een driefasige uitgang). Het aantal spoelen moet daarom een veelvoud van 3 zijn (met een minimum van 6 spoelen). De spoelen worden op de polen gewikkeld die de stator vormen. De stator bestaat uit dunne metalen platen om een hoog magnetisch veld te hebben met weinig verliezen (vlakke spoelen).

De permanente magneten worden op een armatuur gemonteerd bestaande uit gemakkelijk magnetiseerbaar weekijzer. De magneten moeten afwisselend een noord- en een zuidpool naar buiten hebben. Om een soepele werking te bekomen moeten er evenveel magneten zijn als er spoelen zijn.

De spanning en de frekwentie is afhankelijk van de rotatiesnelheid. De spanning wordt gelijkgericht door een driefasige gelijkrichter en gebruikt om batterijen op te laden (zeer kleine installaties). In het algemeen wordt de gelijkgerichte spanning naar een omvormer gestuurd die wisselspanning maakt. Het vermogen wordt lokaal gebruikt (bufferbatterij noodzakelijk) of op het net gestoken.

Dergelijke alternatoren worden vooral gebruikt bij kleine en middelgrote windmolens en kleine waterkrachtcentrales. Het feit dat de alternator relatief traag kan draaien is een pluspunt. Vanwege hun eenvoud worden ze ook gebruikt in kleine stroomgroepen voor residentieel gebruik (inverter-type), waarbij de variabele spanning en frekwentie omgezet wordt door de electronica.

PublicitÚs - Reklame

-