Herstellen stroomgroep
dieselgedeelte, alternatorgedeelte, synchronisatie problemen en onderhoud
Genset herstelling
Root server » TechTalk » Electriciteit » Generatoren » Herstelling
Ik heb veel bezoekers die mij vragen een DIY herstelgids te schrijven "herstellen van een stroomgroep". U vraagt, wij schrijven.

Het is aangeraden ten minste een idee te hebben van hoe een generator werkt, ga daarom naar de indexpagina Generatoren.

De aanduiding van het blindvermogen is in kvar × 1000. Met een totaal vermogen van 6 × 850kW kan je een kleine stad van stroom voorzien (of een (zeer) grote caserne.
-

-

Een stroomgroep bestaat uit twee delen: een motor (meestal diesel) en een alternator. We hebben het hier voornamelijk over stroomgroepen die in de industrie gebruikt worden (vermogen van 10kW tot 2MW), dus geen generatoren voor huishoudelijk gebruik en ook geen kerncentrales.

Rechts een vast opgestelde stroomgroep (750kW). De watertemperatuur wordt permanent op 35° gehouden zodat de generator sneller kan starten en vermogen leveren.

Dergelijke generatoren worden bijvoorbeeld in hospitalen gebruikt zodat de operatiekwartieren snel opnieuw van stroom voorzien kunnen worden. Tijdens het starten van de generator wordt de noodvoeding verzorgd door batterijen en omvormers, maar de capaciteit van de batterijen is beperkt (6 à 10 minuten autonomie).

Dit is een redelijk moderne stroomgroep: er is een kuip rond de dieselmotor gebouwd om eventuele olielekken op te vangen, dit is tegenwoordig verplicht.

De alternator bestaat uit volgende aktieve onderdelen, het is belangrijk eerst een inzicht te hebben in de verschillende delen en hoe ze met elkaar reageren:

Een onderbreker of contacteur
Dit is een zware relais die de alternator met de belasting verbindt als aan de schakelvoorwaarden voldaan wordt (correcte spanning en frekwentie). De onderbreker wordt meestal gestuurd vanaf de module. Sommige generatoren hebben geen contacteur, maar een zware schakelaar die manueel bediend moet worden.

De wikkelingen van de alternator
 • Er zijn twee of drie groepen wikkelingen die van buitenuit uitgemeten kunnen worden: de vermogenswikkelingen van de hoofdalternator, de bekrachtigingswikkeling en soms de wikkelingen die de module voeden. Deze laatste ontbreken in kleinere stroomgroepen.

 • In het geval van een tweetraps alternator (vanaf een vermogen van meer dan 10kW) heeft men wikkelingen die niet van buitenuit bereikbaar zijn: de vermogenswikkeling van de bekrachtigingsalternator en de bekrachtigingswikkeling van de hoofdalternator (met daartussen een diodebrug).

Hoe de verschillende wikkelingen uitgemeten kunnen worden, wordt uitgelegd in deel I herstellen alternator (zie link lager).

De electronische module
De module zorgt voor de bekrachtigingsstroom van de alternator en krijgt voeding van de alternator zelf, via de hoofdwikkelingen of via een paar aparte wikkelingen. Indien de generator een contacteur heeft, dan wordt die gestuurd vanaf de module.

Kabels en accessoires
We vermelden de verschillende vermogenskabels, de zekeringen en beveiligingen, de voedingskabels voor de module en de stroomkabels voor de bekrachtiging.

De voltmeter en ampèremeter (of kW meter) worden direct gevoed vanaf de generator zelf en geven eenduidend aan of de alternator een spanning produceert of niet.

Om onze stroomgroep te herstellen gaan we vooral kabels doormeten (generator niet draaiend) en spanningen meten (met de generator in werking).

 • Herstellen diesel gedeelte
  Eerst moet het dieselgedeelte perfect werken, de motor moet aan de juiste snelheid draaien en een constant toerental hebben. De electronische module zal geen bekrachtiging leveren als deze parameters niet in orde zijn.

 • Herstellen alternator gedeelte
  Geeft de alternator een spanning of niet (deel I) en
  als die een spanning afgeeft, is die correct en stabiel (deel II)?

 • Oplossen van fouten bij parallelbedrijf
  Dit deel is enkel van toepassing als er problemen zouden ontstaan bij het parallelbedrijf (meerdere generatoren die samenwerken om een hoger vermogen te bekomen).

 • Het onderhoud van een stroomgroep
  Als de stroomgroep correct werkt, moet ie ook regelmatig onderhouden worden. We geven hier een algemene uitleg.

 • Hulp gevraagd bij de herstelling
  Als je hulp nodig hebt bij de herstelling van je stroomgroep moet je duidelijk aangeven wat de symptomen zijn en de spanning meten op verschillende punten (vooral de exciterspanning is belangrijk!)

Parallelgebruik

Kan je de belasting echt niet splitsen om die te verdelen over de verschillende stroomgroepen? Als één generator stilvalt, dan werkt de betreffende alternator als motor en wordt de tweede generator overbelast. Misschien werkt de terugwattbeveiliging, maar waarschijnlijk heb je pech, want tot nu toe heb ik nog nooit een terugwattbeveiliging gezien in een stroomgroep.

Verschillende generatoren die samen in eilandbedrijf werken zijn minder stabiel dan één of meerdere generatoren die aan het distributienet gekoppeld zijn (oneindig net). Deze generatoren worden op grote industriele sites gebruikt om belastingspieken op te vangen (grootverbruikers betalen extra als ze een hoge piekbelasting hebben). Bij een warmtekrachtkoppeling wordt de overtollige warmte die in schekundige processen ontstaat gebruikt om alternatoren aan te drijven

In theorie kunnen alle generatoren in parallelbedrijf werken, als ze tenminste een droop of statisme regeling hebben. Met droop bedoelen we dat de rotatiesnelheid van een stroomgroep lager wordt als de belasting stijgt (lineaire daling met de stijging van de belasting). Een droop van 2% is gunstig. De droop zal ervoor zorgen dat alle generatoren een proportioneel effektief vermogen leveren éénmaal dat ze met elkaar gekoppeld zijn. De droop wordt meestal ingesteld op de toerentalregelaar (Woodward).

Ook moet de spanning lichtjes zakken als de belasting toeneemt (ondercompensatie). Dit zal ervoor zorgen dat beide groepen een evenredig blindvermogen leveren. Een overgecompenseerde generator kan je niet parallellen.

Beide metingen (spanning en toerental, belast en onbelast) moeten uitgevoerd worden op alle groepen vooraleer je er maar aan denkt twee groepen aan elkaar te koppelen. Het koppelen zelf gebeurt natuurlijk gebruikmakend van een synchronoscoop.

Aan welke voorwaarden de stroomgroepen moeten voldaan staat hier uitgelegd: index parallelbedrijf.

Publicités - Reklame

-