Herstellen generator
Herstelling diesel gedeelte
Genset herstelling
In dit deel beperken we ons tot het aandrijfgedeelte van de stroomgroep (verbrandingsmotor)
-

-

Generator herstellen

Een stroomgroep bestaat uit twee delen: een motor (meestal diesel) en een alternator. Voor het herstellen van de dieselmotor kan u zich beter richten tot een ouderwetse garage (niet een garage waarvan de techniekers enkel kunnen werken met een OBD2-diagnosetool, maar een garage waarvan de mechaniciens nog weten hoe een engelse sleutel eruit ziet).

Stroomgroep met bi-turbo dieselmotor, vermogen 2MW, die een plaatsje heeft gevonden op een containerschip. 2MW lijkt veel, maar de ankerwinchmotor verbruikt op z'n eentje al 150kW (en er zijn twee ankers).

Marineschepen hebben doorgaans twee generatoren, waarbij er één in reserve gehouden wordt. De generatoren moeten alternerend gebruikt worden zodat men zeker is dat ze allebei correct werken.

Woodward regelaar

Herstelling diesel gedeelte

Dit gedeelte bevat enkel een paar algemene tips.

1.1 Generator die lang niet gedraaid heeft

Controleer de olie en waterpeil voor het starten. Jaja, het is niet de eerste keer dat een brekanicien een dieselmotor start zonder eerst olie in de carter te doen.

Als je een generator moet herstellen die lang niet gedraaid heeft, dan moet je hem eerst "tornen" (manueel draaien zonder compressie). Grote dieselmachines hebben op ieder cylinder een kraan of klep die open gedraaid kan worden zodat er geen compressie gebeurt. De dieselmotor manueel draaien (of starten). Grote aggregaten hebben vaak een tornmotor, dat is een electrische motor die de dieselmotor heel langzaam doet draaien.

Het voordeel van het tornen is dat de smering al op gang kan komen vooraller de motor onder stress komt (geen compressie). De bedoeling van het tornen is dat het vocht dat in de cylinders zit eruit kan. Water kan niet gecomprimeerd worden, en als er teveel water in de cylinder zit, dan kan de cylinder niet boven zijn BDP (bovenste dode punt).

Na het starten moet het toerental bijgesteld worden. Dit is meestal een mechanische Woodward regelaar die de brandstofinspuiting regelt. Vaak heb je op het bedieningspaneel twee knoppen + en - die een kleine motor op de Woodward instellen. De toerentalregeling moet vlot verlopen tussen ongeveer 1450 toeren en 1850 toeren. Als dit niet het geval is, dan zit de regeling vast en zal die niet kunnen werken als de motor belast wordt.

Je mag gerust met het toerental van de motor spelen, er kan geen schade gebeuren tussen beide limieten: de motoren zijn immers gebouwd om zowel 50Hz als 60Hz netten te voeden.

Een generator die lange tijd niet gedraaid heeft moet je weer op peil brengen door die eerst een paar minuten onbelast te laten draaien, en dan het vermogen langzaam opdrijven tot 50%. Dan onbelast laten afkoelen en stoppen, water en olie controleren, opnieuw starten en verder testen, waarbij de belasting langzaam omgevoerd wordt tot 100% (oliedruk en temperatuur in de gaten houden). Deze test zou minstens een uur moeten duren om te controleren dat de generator wel zijn nominaal vermogen kan leveren zonder oververhit te worden.

Onbelast wordt het toerental ingesteld op 1600 toeren. Dit komt overeen met een netfrekwentie van 53Hz, maar dit kan geen kwaad, er zijn zeer weinig toestellen die gevoed moeten worden met precies 50Hz.

1.2 Motor haalt zijn maximaal vermogen niet

Als de stroomgroep belast wordt, dan moet de regelaar het toerental constant houden. Het toerental mag lichtjes zakken, maar zeker niet beneden de 1500 toeren (50Hz). Als de regeling wel werkt, maar het toerental zakt onder de 50Hz, dan mag het toerental bij nullast opgevoerd worden. Er is hier geen echte limiet, aangezien de motoren voor stroomgroepen zowel 50 als 60Hz moeten kunnen leveren (maximaal 1800 toeren).

Alle generatoren kunnen een hoger vermogen leveren op 60Hz: is je stroomgroep nogal nipt berekend, dan kan je hem op 60Hz laten draaien. Voor de meeste toepassingen speelt dit geen rol. Asynchrone motoren (kooiankermotoren) zullen wel sneller draaien en bepaalde ontladingslampen met ballast moeilijker ontsteken, maar verder heeft dit geen nadelige gevolgen in eilandbedrijf (generator niet gekoppeld aan andere generatoren). De frekwentie speelt geen rol voor universele motoren (met koolborstels), ze zouden anders niet universeel zijn.

Als de generator zijn nominaal vermogen niet haalt, dan is de mazoutfilter of de luchtfilter misschien vervuild. Purgeer ook de mazoutleiding. Als er oude brandstof in de tank zit, dan moet die verwijderd worden. Er kan ook roet vastzitten in de uitlaat of de turbo waardoor de luchtstroming niet meer optimaal is. Door de motor te belasten worden de roetpartikels weggeblazen.

Opgelet, een generator die lange tijd niet gebruikt is geweest (of enkel onbelast gedraaid heeft) wordt lui en haalt zijn nominaal vermogen niet meer. Je moet de stroomgroep naar de fitness sturen: langzaam de belasting opvoeren tot 100%.

De turbo kan ook vastgelopen zijn. Mensen met een goed gehoor merken direct of de turbo draait of niet vanwege het fluitend geluid dat de turbo in werking maakt bij het opvoeren van de belasting. Zelfs bij het starten (aanlopen naar nominaal toerental) kan je al merken dat de turbo niet werkt: het toerental stijgt te langzaam.

1.3 Woodward

De Woodward is de mechanische toerentalregeling van de motor. Zo'n regelaar wordt gebruikt op de grotere groepen (vanaf ongeveer 100kW). De woodward heeft een oliecarter en de olie moet regelmatig vervangen worden. Het is een aparte oliecircuit, niet verbonden met de motorolie. Men moet aangepaste olie gebruiken (stuurservo olie)

Als de motor stilvalt, maar je kan hem draaiende houden door de stuurstang van de inspuiting te bewegen, dan werkt de regulator niet meer. Controleer of er nog olie in de regelaar tit (er zit meestal een peilbuisje). Indien de regelaar de snelheid van de motor niet kan regelen (motor valt stil zonder belasting of met een lage belasting) dan is de regelaar defekt. Het herstellen van zo'n regelaar is specialistenwerk.

Indien het toerental niet stabiel is (pendelgedrag of het toerental zakt bij stijgende belasting), dan is de regelaar ontregelt. Vervang eerst de olie door de juiste olie vooraleer je de instellingen (instelschroeven) zou veranderen. De instelschroeven niet bedienen zonder grondige kennis van de regelaar.

1.4 Maandelijkse onderhoud

Het onderhoud en de test van de stroomgroep moet maandelijks gebeuren om zeker te zijn dat de groep kan werken als het nodig is. De termijnen voor de olieverversing staan er ook vermeld.

Publicités - Reklame

-