Herstellen generator
Herstelling van een stroomgroep (alternator gedeelte)
Genset herstelling
Root server » TechTalk » Electriciteit » Generatoren » Herstelling » Spanning niet correct
Dit is deel II van de handleiding generatoren herstellen. We hebben een uitgangspanning, maar die is niet correct: te laag, te hoog, onstabiel of niet regelbaar.
-

-

Herstellen alternatorgedeelte, deel I is hier te vinden.

Ik vind de generatoren die ik nodig heb op gespecialiseerde openbare verkopingen zoals Troostwijk in Nederland. De prijs is zeer redelijk, zelfs voor enorme industriële stroomgroepen, maar de waarborg stopt natuurlijk aan de deur.

Wees op je hoede. Een schijnbaar nieuwe generator kan een lange stil stilgelegen hebben (je ziet het aan de riemen). In dit geval doe ik een beroep op een dieselmechanieker om het dieselgedeelte in orde te brengen.

Militaire stroomgroepen hebben meestal niet veel gedraaid (en dan nog op laag vermogen), maar sommige van die groepen werden gesaboteerd en hier moet je echt goed opletten. De fouten die je meemaakt kom je normaal nooit tegen (aansluitingen van de bekrachtiging verkeerd, waardoor er een kortsluiting ontstaat als je de groep wilt starten). Ogenschijnlijk lijkt alles in orde, maar je hebt vuurwerk als je de generator opstart. Militairen zijn zeer bekwaam in het leggen van booby traps.

Een recente militaire stroomgroep. Er loopt een kabel met 5 geleiders van de alternator naar de module. Het ziet er een beetje te proper uit (en te aanlokkelijk voor saboteurs), ik controleer de aansluitingen met de ohmmeter. De twee aansluitingen van de bekrachtiging waren omgewisseld met de voeding. Zou de generator opgestart worden, dan zou de module beschadigd worden.


De instellingen van de regelaar
staan hier uitgelegd

Een defekte module kan vervangen worden, maar als de originele module niet meer leverbaar is (of veel te duur), dan kan een algemene module gebruikt worden. De alternatoren lijken zeer sterk op elkaar en de nieuwe module moet gewoon aangepast worden aan de generator.

Deel II van alternator
probleem met de spanning
(wel aanwezig, niet correct)

Bij "een belasting aansluiten" bedoelen we een belasting zoals een verwarmingsapparaat dat voldoende stroom trekt om de stroomaggregaat genoeg te belasten (minstens 10% van het nominaal vermogen van de stroomgroep).

2.1 Wel spanning, maar verkeerd

De alternator kan vaak op verschillende manieren geschakeld worden zodat die universeel gebruikt kan worden. Het kan best zijn dat je 230V afleest op de aanwijzers, maar dat je 400V hebt op de aansluitingen. De aanwijzers tonen altijd de fasespanning (230V), maar de gebruikers zijn tussen twee fasen (400V=lijnspanning) aangesloten. De bekabeling moet aangepast worden zodat de gebruikers gevoed worden met de fasespanning (tussen neutre en één fase).

Bij stroomgroepen met 6 wikkelingen kan je ook vreemde spanningen hebben zoals 120V en 208V (wikkelingen in parallel in plaats van serie, fasespanning en lijnspanning). Laat je hier adviseren door een advokaat, of misschien beter door een electricien.

Je mag er zeker van zijn dat de belasting verkeerd aangesloten is, als de spanning grondig verkeerd is, maar wel stabiel is.

2.2 Wel spanning, niet regelbaar

2.2.1 De spanning is veel te hoog en niet regelbaar. De spanning zakt wel als je een belasting (durft) aansluiten.
De regelaar kan defekt zijn (kortsluiting), of krijgt geen referentiespanning van de hoofdwikkeling. Dit is een probleem dat enkel door een technieker opgelost kan worden, het enige wat je kan doen is de kabels nauwkeurig controleren (tussen hoofdwikkeling en module). Normaal heb je een meetingang (om de uitgangsspanning van de alternator te meten), er wordt gemeten over een fase (twee geleiders). Mis niet met de andere kabels: de bekrachtiging naar de alternator (twee draden) en meestal een voeding voor de module (drie of vier draden).

Controleer ook de potentiometer om de spanning in te stellen, als die open is, dan is soms de spanning te hoog (of te laag). Er kan ook ergens een kortsluiting naar de massa zijn.

2.2.2 Spanning te laag
Als de spanning te laag is, dan is er misschien geen bekrachtiging. De spanning wordt opgewerkt dankzij het remanent magnetisme. De spanning zakt nagenoeg volledig weg als je een belasting aansluit. Drink een pintje en lees deel I: geen spanning.

2.2.3 De spanning is in orde maar stort in elkaar als er een belasting aangesloten is.
Ofwel kan de regelaar de nodige bekrachtigingstroom niet leveren (versleten componenten), ofwel is er één van de diodes van de draaiende gelijkrichter defekt (in de alternator zelf).

De bekrachtigingsstroom moet stijgen met de belasting (je kan de gelijkspanning meten over de bekrachtigingswikkeling). Als die stijgt met de belasting, dan is één van de diodes op de draaiende gelijkrichter defekt. Een zware klus, maar minder dan een bekrachtigingswikkeling herwikkelen. De roterende diodes zijn te vinden op een schijf op het as, aan de tegengestelde kant van de aandrijfmotor.

Als de bekrachtigingstroom niet of nauwelijks stijgt met de belasting, dan is vermoedelijk de module defekt (uitgedroogde elko's). Ik heb ook al meegemaakt dat één van de transfo's die de regelaar moest voeden defekt was (primaire wikkeling open). Onbelast kon de tweede transfo wel stroom leveren, maar die tweede transfo was niet toereikend om voldoende bekrachtigingsstroom te leveren als de alternator meer belast werd. Deze transfo's zitten ingegoten op de module zelf.

2.3. Spanning niet constant

De spanning mag wat dalen als de generator belast wordt: 5% wordt als een normale waarde aangezien (tussen onbelast en vollast), en 2% tussen 25 en 75% belasting.

Als het motortoerental zakt bij volle belasting, dan kan de module de bekrachtiging verminderen om de motor te ontlasten (dit is een instelling op de module). Dit is echter een mechanisch probleem, je moet die niet proberen op te lossen door de module bij te stellen.

2.3.1 Pendelgedrag
Als de spanning stijgt bij toenemende belasting, dan heb je te maken met een overgecompenseerde generator. Dergelijke generatoren zijn zo gemaakt om de spanningsval over lange lijnen op te vangen, zodat de gebruiker toch een constante spanning krijgt, ongeacht de belasting. Hier dempt de lange leiding het pendelgedrag. Deze generatoren kunnen instabiel gedrag vertonen bij bepaalde belastingen ("hunting" of pendelgedrag waarbij de spanning stijgt en daalt en de aangesloten apparaten één na één sneuvelen).

De module heeft soms een regeling "STABILITY" die je moet terugdraaien (tegenwijzerszin) tot de oscillaties verdwijnen. De "GAIN" instelling is de algemene, alles omvattende regeling: als de gain te hoog staat kan je ook een onstabiele werking hebben. Raadpleeg de handleiding voor de correcte procedure (de meeste handleidingen zijn online te vinden).

2.3.2 Toerental onstabiel
Dit is een mechanisch probleem, zelfs al ontstaat de fout enkel bij het belasten. De motor geeft volgas en neemt dan gas terug (mechanisch hunten). Dit kan ook invloed hebben op de uitgangsspanning, maar aan de basis ligt een probleem met de aandrijfmotor.

In extreme gevallen kan er een onstabiel toerental ontstaan als de driefasige generator enkel belast wordt op één fase. Meestal gaat dit gepaard met een heel typisch brommend geluid uit de alternator. Probeer de belasting te verdelen over de drie fasen. Heb je enkel één zware monofasige belasting, dan bestaan er schakelmethodes om de belasting te verdelen over de drie fasen (zie generator aansluiten, dog leg schakeling).

Publicités - Reklame

-