Universele generator
Aansluiten van een grote stroomgroep
Generator
De grote stroomgeneratoren zijn universeel gemaakt: ze kunnen overal ingezet worden. Maar hoe worden ze aangesloten? We leggen het allemaal uit: hoe een driefasige generator aansluiten op een driefasige belasting, een monofasige belasting. In de Verenigde Staten worden generatoren soms anders aangesloten.
-

-


Dit is het electrisch schema. Tirez votre plan!

Men gebruikt vaak de benaming stroomaggregaat als men het heeft over een motor + generator. In principe kan de generator los werken van de motor (waterval of windenergie: in dit geval gebruikt men echter asynchrone generatoren).

Op deze pagina's hebben we het over redelijk grote generatoren (vanaf een vermogen van bijvoorbeeld 50kW): deze generatoren zijn universeel inzetbaar en hebben geen monofasige en driefasige prisen: je moet de kabels aan de generator zelf aansluiten.

De alternatoren voor een laag vermogen hebben meestal 3 spoelen (en dus 6 aansluitingen), deze alternatoren hebben een klemmenstrook zoals motoren, maar het is niet de bedoeling dat de de stroom vanaf dit punt aftappen (de klemmenstrook kan enkel gebruikt worden ter controle om de spanning te meten).

Voordat de gebruikers bediend kunnen worden loopt de stroom eerst naar een schakelkast met zekeringen. Er is soms een schakelaar om de uitgang te schakelen tussen "uit", "ster" en "driehoek". Bepaalde kasten hebben een contacteur zodat de belasting pas ingeschakeld wordt als de spanning en frekwentie correct is.

Grotere alternatoren hebben 6 spoelen, en dus 12 aansluitingen. Er zijn twee spoelen per pool, en deze spoelen kunnen ofwel in serie ofwel in parallel aangesloten worden (iedere spoel kan een spanning tussen 100 en 120V leveren).

De generator kan zowel in ster als in driehoek geschakeld worden. In Europa wordt enkel nog de sterschakeling gebruikt, aangezien deze probleemloos 240 en 400V kan leveren. De sterschakeling heeft ook het voordeel dat er een neutre aanwezig is.

De frekwentie van de generator is instelbaar tussen 50 en 60Hz (door de instelling van het motortoerental) en er is een fijnregeling van de spanning, die instelbaar is tussen 100 en 120V per spoel.

Op de fasevolgorde indicator geeft de draaizin aan of de fasevolgorde correct is of niet (belangrijk voor motoren). Als de fasevolgorde niet correct is, dan volstaat het twee aansluitingen om te polen. De aanwijzer bestaat uit een klein driefasig motortje met een tandwiel om de rotatiesnelheid te verlagen.

De alternator kan gemakkelijk gecableerd worden voor 120/208V (standaard-configuratie in de Verenigde Staten), maar ook voor 230/400V (Europa). Hoe dit gebeurt leest u in de volgende bladzijden:

Driefasig Europa
De generator wordt in ster aangesloten zodat men een neutre heeft. Zo heeft men een fasespanning van 230V heeft en een lijnspanning van 400V. De neutre wordt aan de generator aan de massa gelegd.

De aansluitingen in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten gebruikt men hoofdzakelijk een bifasige spanning van 115/230V voor de residentiŽle klanten: 115V voor de verlichting en de prisen, 230V voor de vaste apparaten.

Een zware monofasige belasting aansluiten
Hoe kan men een zware monofasige belasting aansluiten op een driefasige stroomgroep zonder de generator onevenwichtig te belasten?

Monofasige belastingen evenwichtig verdelen
Hoe kan men best de monofasige belastingen op de stroomgroep verdelen? Welke zijn de limieten per fase? Tot hoe ver kan een fase meer belast worden dan een andere?


Korte samenvatting van de mogelijke aansluitingen

Afbeelding rechts:
  • Ster lage spanning (Wye low)
  • Ster hoge spanning (Wye high)
  • Zigzag of dog leg (monophase)
  • High leg (monophase, biphase et driefasig)
Ster, serie en parallel
Voor 230V of 115V.
De serieschakeling wordt bij ons gebruikt.

Monofasig dog leg
Een zware monofasige belasting wordt op deze manier aangesloten om de generator evenwichtig te belasten, zie link hierboven 'zware monofasige belasting aansluiten'. In plaats van dog leg gebruikt men soms de benaming open leg.

High Leg
Een speciale manier van aansluiten in de Verenigde Staten, men beschikt over drie spanningen: 115V, 230V en 208V. Met deze manier van aansluiten beschikt men over een apart net van 208V, de high leg. De high leg wordt soms wild leg genoemd.

Double Delta (hier niet getoond)
Een andere manier van aansluiten die ook in de Verenigde Staten gebruikt wordt als men enkel bifasige gebruikers heeft (split fase). Er wordt hier stroom geleverd aan een groep residentiŽle gebruikers.

Men zal soms de aanduidingen "low" en "high" aantreffen bij generatoren met 6 wikkelingen. De low schakeling gebruikt wikkelingen in serie (lage spanning), de high schakeling wikkelingen in parallel (hoge spanning).

Hoe de massa aansluiten wordt hier in detail besproken (generatoren, transformatoren van de electriciteitsdistributie en eindgebruikers). De verschillende aansluitingen worden ook uitgelegd: massa, randaarde, neutre, nulgeleider, enz.

Publicitťs - Reklame

-