Stroomgenerator
Kan een 60Hz stroomgroep hier gebruikt worden?
Electriciteit

Kan een 60Hz stroomgroep hier gebruikt worden? Dergelijke stroomgroepen worden bij de NATO gebruikt en worden soms te koop aangeboden.
-

-

60Hz

Kan een 60Hz generator hier gebruikt worden?

Er worden veel oude NATO generatoren te koop aangeboden op diverse sites zoals Troostwijk. Dergelijke generatoren zijn meestal een goede koop omdat ze altijd goed onderhouden zijn geweest en weinig draaiuren hebben.

Generatoren die op het net gekoppeld moeten worden moeten natuurlijk op 50Hz werken, maar groepen die los van het distributienetwerk werken hoeven niet op 50Hz te draaien.

Grote verplaatsbare stroomgroepen kunnen meestal op 50 en 60Hz ingesteld worden. Stroomgroepen die vast opgesteld staan zijn niet instelbaar, ze leveren een spanning en frekwentie die overeenkomt met het lokaal net.

Frekwentie instelling

De frekwentie hangt af van het motortoerental. De motor draait bijvoorbeeld aan 1500 toeren voor 50Hz en aan 1800 toeren voor 60Hz. Het motortoerental wordt ingesteld met een regelaar, je kan verschillende namen terugvinden, zoals governor (algemeen) of woodward (merknaam). Meer informatie over de snelheidsregelaar is hier te vinden.

Het beschikbaar vermogen is meestal lager bij 50Hz in vergelijking met 60Hz (omdat de dielselmotor trager draait). Het nominaal vermogen op 60Hz zal dus niet gehaald worden op 50Hz. Indien men zeer krap zit wat het vermogen betreft kan men de stroomgroep op 60Hz houden: dit vormt geen probleem voor bepaalde belastingen. Welke belastingen gevoed kunnen worden op 50 en 60Hz leest u op de pagina internationaal gebruik.

Bij het instellen van de generator wordt eerst de frekwentie ingesteld, dan de spanning en uiteindelijk wordt de belasting aangesloten. De spanning kan wat verlopen als de frekwentie ingesteld wordt, daarom is het beter eerst de frekwentie in te stellen. De frekwentie en spanning kunnen 5% hoger ingesteld worden in onbelaste toestand wegens de droop (statisme) van de generator.

Instelling van de spanning

Kleinere amerikaanse generatoren leveren meestal een spanning van 115V/230V. Door de generator anders aan te sluiten beschikt men over 230V en moet de spanning slechts miniem bijgesteld worden. De voedingsspanningen die in de Verenigde Staten gebruikt worden staan hier uitgelegd.

Grotere alternatoren gebruiken universele alternatoren die overal in de wereld ingezet kunnen worden. Door de aansluitingen te wijzigen kan men de nodige spanning bekomen, vaak is dat 230/400V voor Europa: 230V fasespanning (tussen fase en neutre) en 400V lijnspanning (tussen twee fasen).

Nadat de correcte aansluiting uitgevoerd is en de genarator in werking is kan de uitgangsspanning bijgesteld worden op de electronische module.

Als de belastingen aangesloten zijn controleert men opnieuw de voedingsspanning en het opgenomen vermogen. Wordt de 60Hz groep op 50Hz gebruikt, dan beperkt men best het vermogen op 80% van het nominaal vermogen. Water en olietemperatuur controleren om na te gaan of de motor niet overbelast wordt. Bij een zware overbelasting valt de dieselmotor gewoon stil of kan beschadigd worden.

PublicitÚs - Reklame

-