Stroomgenerator
Voor huishoudelijk en industrieel gebruik
Electriciteit
Root server » TechTalk » Electriciteit » Stroomgroepen

Dit is de indexpagina voor de stroomgroepen: van een kleine generator voor huishoudelijk gebruik tot de zware stroomgroepen en noodaggregaten die in de industrie gebruikt worden.

Indexpagina Stroomaggregaten

De bedoeling van deze pagina's is vooral concrete en praktijkgerichte informatie te geven (hoe een generator herstellen...). Je kan veel informatie op het internet vinden, maar ofwel zijn het folders van de onderneming, ofwel zijn het wetenschappelijke verhandelingen met veel formules, en ik heb nog niemand een alternator zien herstellen met een formule, wel met meetapparatuur en een electrisch schema . Hier probeer ik technische informatie zo concreet mogelijk voor te stellen.

Duurzame energie
Wat is dat?
Hoeveel energie levert een fietsdynamo?
Alle types generatoren
Sommige generatoren produceren gelijkspanning en anderen wisselspanning, sommigen moeten een vaste rotatiesnelheid hebben en anderen niet.

Generator voor huishoudelijk gebruik:
•» Algemene info en
•» types huisgeneratoren
Deze generatoren worden volop verkocht na de bekendmaking van het afschakelplan voor electriciteit in belgenland (man, man, man, we worden echt een apeland danzij onze bekwame politiekers...).

Algemene informatiepagina over generatoren voor huishoudelijk gebruik: monophasé of triphasé, benzine of diesel, hoeveel kW, enz

Types huisgeneratoren: de werfgeneratoren, de generatoren met inverter-technologie en de generatoren met condensatorbekrachtiging.

Het aansluiten van een generator
Grote generatoren zijn universeel inzetbaar en hebben de nodige aansluitingen om overal in de wereld gebruikt te worden. Maar hoe worden deze stroomgroepen gecableerd?

Klemmenstrook van de generator


De gestandardiseerde klemmenstrook op de alternator
met ster en driehoekaansluiting
(helaas is de situatie niet altijd zo eenvoudig,
universele stroomgroepen hebben 6 wikkelingen
en dus ook 12 aansluitingen in plaats van 6)


Fasevolgorde indicator
De draaizin geeft aan
of de fasevolgorde correct is
(belangrijk voor motoren)

De aanwijzer bestaat uit een klein driefasig motortje met een tandwiel om de rotatiesnelheid te verlagen.


De alternator zelf is vaak uitgerust met de bekende klemmenstrook die overal in Europa gebruikt wordt (een voorbeeld staat rechts). De 6 statorwikkelingen die het vermogen leveren lopen naar buiten via de gestandardiseerde klemmenstrook. Op generatoren gebruikt men eerder de benaming UVW (U1-U2, V1-V2 en W1-W2).

Het is mogelijk de stroom direct af te tappen aan de klemmenstrook, maar vaak lopen de leidingen nog via een contacteur, een overspanningsrelais en eventueel een terugwattrelais (indien de generator voorzien is voor parallelbedrijf).

De generator kan zowel in ster als in driehoek geschakeld worden. Tegenwoordig wordt enkel nog de sterschakeling gebruikt, aangezien deze probleemloos 240 en 400V kan leveren. De sterschakeling heeft ook het voordeel dat er een neutre aanwezig is.

Werking van een alternator
De alternator zet de mechanische energie om in electrische. Maar hoe ziet zo'n generator er uit en hoe werkt die? We hebben het hier over de stator, de rotor, de veldwikkelingen, enz.

Moderne synchrone generatoren hebben geen sleepringen of borstels meer (brushless). De alternatoren zijn tweetraps, met een bekrachtigingsgenerator die als omgekeerde alternator gebouwd is, dus met een stator als veldwikkeling (buitenpool generator). De rotorspanning wordt gelijkgericht door een gelijkrichter die op het as gemonteerd is en voedt de draaiende veldwikkeling van de hoofdalternator binnenpool). Hoe dit in de praktijk gebeurt ziet u op deze pagina.

Extra items:

Het herstellen van een stroomgroep (diesel gedeelte)
Het herstellen van een stroomgroep (alternator)
Het onderhoud van een stroomgroep
Veel gevraagd door bezoekers, de pagina komt er eindelijk. Het mechanisch gedeelte (algemeen) staat los van het electrisch gedeelte.

Maar het is natuurlijk beter dat de stroomgroep niet hersteld moet worden: dus regelmatig testen en onderhouden!

Het aansluiten en instellen van de electronische regelaar staat hier uitgelegd.

Asynchrone generatoren
Er bestaan ook generatoren die niet synchroon met het net draaien. Deze worden in kleine aggregaten gebruikt, maar ook in waterkrachtcentrales en windmolens. De dynamo is in feite één van de verschillende soorten asynchrone generatoren.

In windmolens en waterkrachtcentrales gebruikt men asynchrone generatoren, of vrijlopende synchrone generatoren waarvan de frekwentie in een omzetter wordt gecorrigeerd.

Parallelbedrijf van alternatoren

Hoe werkt eigenlijk een kerncentrale?
Weinig mensen weten hoe electriciteit in een kerncentrale geproduceerd wordt. En toch is dit poepsimpel.

Altijd leuk om te weten: een lijst van grote kernrampen

De gasturbine
De gasturbine is een verbrandingsmotor (zoals een dieselmotor) die soms wordt gebruikt voor de produktie van electriciteit.

De stroomvoorziening aan boord van schepen
Dit is een praktisch voorbeeld van de stroomvoorziening met zowel een diesel alternator als een gasturbine.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's