Stroomgenerator
Voor huishoudelijk en industrieel gebruik
Electriciteit
Root server » TechTalk » Electriciteit » Stroomgroepen

Dit is de indexpagina voor de stroomgroepen: van een kleine generator voor huishoudelijk gebruik tot de zware stroomgroepen en noodaggregaten die in de industrie gebruikt worden.
-

-

Indexpagina Stroomaggregaten

Duurzame energie
Wat is dat?
Hoeveel energie levert een fietsdynamo?
Warmte-kracht koppeling
Verwarm je huis en produceer je eigen electriciteit
De bedoeling van deze pagina's is vooral concrete en praktijkgerichte informatie te geven (hoe een generator herstellen...). Je kan veel informatie op het internet vinden, maar ofwel zijn het folders van de onderneming, ofwel zijn het wetenschappelijke verhandelingen met veel formules, en ik heb nog niemand een alternator zien herstellen met een formule, wel met meetapparatuur en een electrisch schema . Hier probeer ik technische informatie zo concreet mogelijk voor te stellen.

Werking alternator

De algemene werking van een alternator
De alternator zet de mechanische energie om in electrische. Maar hoe ziet zo'n generator er uit en hoe werkt die? We hebben het hier over de stator, de rotor, de veldwikkelingen, enz.

Moderne synchrone generatoren hebben geen sleepringen of borstels meer (brushless). De alternatoren zijn tweetraps, met een bekrachtigingsgenerator die als omgekeerde alternator gebouwd is, dus met een stator als veldwikkeling (buitenpool generator). De rotorspanning wordt gelijkgericht door een gelijkrichter die op het as gemonteerd is en voedt de draaiende veldwikkeling van de hoofdalternator binnenpool). Hoe dit in de praktijk gebeurt ziet u op deze pagina.

Gladde of uitspringende polen

Sneldraaiende alternatoren (3000 en 1500 toeren) hebben doorgaans gladde polen om vrijvingsverliezen met de lucht te beperken. De alternatoren kunnen niet te groot worden (omtrek) vanwege de middelpunt vliegende krachten, daarom zijn ze langwerpig in electriciteitscentrales. Om doorzakken van de rotor te vermijden moet de rotor regelmatig getornd worden als de alternator niet in gebruik is (regelmatig de rotor 90° verdraaien).

Kleine alternatoren hebben uitspringende polen. Het aantal polen gaat van 2 tot meer dan 100. De rotatiesnelheid bedraagt 60 omwentelingen per minuut met een rotor met 50 poolparen, dergelijke alternatoren worden bijvoorbeeld in waterkrachtcentrales gebruikt.

Het aantal polenparen in de rotor moet overeenkomen met het aantal polenparen in de stator.

De generator rechts heeft een rotor met uitspringende polen en wordt gebruikt voor lage vermogens.

Aansluiting van een stroomgroep

Het aansluiten van een generator
Grote generatoren zijn universeel inzetbaar en hebben de nodige aansluitingen om overal in de wereld gebruikt te worden. Maar hoe worden deze stroomgroepen gecableerd?

De alternator zelf is vaak uitgerust met de bekende klemmenstrook die overal in Europa gebruikt wordt (een voorbeeld staat rechts). De 6 statorwikkelingen die het vermogen leveren lopen naar buiten via de gestandardiseerde klemmenstrook. Op generatoren gebruikt men eerder de benaming UVW (U1-U2, V1-V2 en W1-W2).

Het is mogelijk de stroom direct af te tappen aan de klemmenstrook, maar vaak lopen de leidingen nog via een contacteur, een overspanningsrelais en eventueel een terugwattrelais (indien de generator voorzien is voor parallelbedrijf). De stroom moet dan afgetapt worden achter deze beveiligingen.

De generator kan zowel in ster als in driehoek geschakeld worden. Tegenwoordig wordt enkel nog de sterschakeling gebruikt, aangezien deze probleemloos 240 en 400V kan leveren. De sterschakeling heeft ook het voordeel dat er een neutre aanwezig is.

Rechts de gestandardiseerde klemmenstrook op de alternator met ster en driehoekaansluiting. Helaas is de situatie niet altijd zo eenvoudig, universele stroomgroepen hebben 6 wikkelingen en dus ook 12 aansluitingen in plaats van 6.

De fasevolgorde indicator: de draaizin geeft aan of de fasevolgorde correct is (belangrijk voor motoren). De aanwijzer bestaat uit een klein driefasig motortje met een tandwiel om de rotatiesnelheid te verlagen.

Types generatoren

Algemene types generatoren
Sommige generatoren produceren gelijkspanning en anderen wisselspanning, sommigen moeten een vaste rotatiesnelheid hebben en anderen niet.

Generator voor huishoudelijk gebruik:
Deze generatoren worden volop verkocht na de bekendmaking van het afschakelplan voor electriciteit in belgenland (man, man, man, we worden echt een apeland danzij onze bekwame politiekers...).

  • Algemene info
    Algemene informatiepagina over generatoren voor huishoudelijk gebruik: monophasé of triphasé, benzine of diesel, hoeveel kW, enz

  • types huisgeneratoren
    Types huisgeneratoren: de werfgeneratoren, de generatoren met inverter-technologie en de generatoren met condensatorbekrachtiging.

De auto-alternator is een alternator met ingebouwde gelijkrichters.

Asynchrone generatoren
Er bestaan ook generatoren die niet synchroon met het net draaien. Deze worden in kleine aggregaten gebruikt, maar ook in waterkrachtcentrales en windmolens. De dynamo is in feite één van de verschillende soorten asynchrone generatoren.

In windmolens en waterkrachtcentrales gebruikt men asynchrone generatoren, of vrijlopende synchrone generatoren waarvan de frekwentie in een omzetter wordt gecorrigeerd.

Herstellen van generatoren

Deze pagina is er gekomen op vraag van de bezoekers. Het mechanisch gedeelte (dieselmotor algemeen) staat los van het electrisch gedeelte. Maar het is natuurlijk beter dat de stroomgroep niet hersteld moet worden: dus regelmatig testen en onderhouden!

Bekrachtiging

De bekrachtiging zorgt ervoor dat de alternator stroom gaat leveren. De bekrachtiging regelt de uitgangsspanning van de stroomgroep.

•» Het instellen van de exciterstroom (bekrachtiging)
•» Praktische voorbeelden van de bekrachtiging
•» Het aansluiten en instellen van de electronische regelaar

De module die voor de bekrachtiging zorgt kan niet hersteld worden als die defekt is. Om corrosie tegen te gaan wordt de module in epoxyhaars ingegoten, waardoor individuele componenten niet vervangen kunnen worden.

Parallelbedrijf

Om een hoger vermogen te bekomen gaat mens soms stroomgroepen parallel laten werken. Men kan ook ene hoegere betrouwbaarheid bekomen door meerdere (kleinere) groepen samen te laten werken: bij defekt van een groep kan de installatie toch nog vermogen leveren.

Er zijn echter voorwaarden waaraan de groepen moeten voldoen. De parallelwerking van stroomgroepen wordt hier in detail besproken.

Aanvullende informatie


Hoe werkt eigenlijk een kerncentrale?
Weinig mensen weten hoe electriciteit in een kerncentrale geproduceerd wordt. En toch is dit poepsimpel.

Altijd leuk om te weten: een lijst van grote kernrampen

De Woodward is een merk van vaak gebruikte mechanische snelheidsregelaars voor grotere stroomgroepen.

De gasturbine
De gasturbine is een verbrandingsmotor (zoals een dieselmotor) die soms wordt gebruikt voor de produktie van electriciteit.

60Hz NATO stroomgroepen
Mogen 60Hz stroomgroepen hier gebruikt worden? Deze stroomgroepen worden soms te koop aangeboden aan interessante voorwaarden.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's

-