Asynchrone motoren
inductiemotoren, kortsluitankermotoren, sleepringankermotoren
Electriciteit
Root server » TechTalk » Electriciteit » Motoren » asynchroon

De asynchrone motoren worden het meest gebruikt. Een andere benaming voor de asynchrone motor is kortsluitankermotor of inductiemotor. Maar binnen de groep van asynchrone motoren bestaan er speciale gevallen.

Asynchrone motoren

-

-


Normale asynchrone motor


Sleepringankermotor

Asynchrone motor
De asynchrone motor (of inductiemotor of lortsluitankermotor genoemd) is de meest gebruikte motor op wisselspanning vanwege zijn eenvoud en zijn betrouwbaarheid. De asynchrone motor heeft een draaiveld nodig, maar die kan ook opgewerkt worden als men enkel over een monofasig net beschikt. De asynchrone motor ligt aan de basis van varianten zoals de dahlander motor en de sleepringankermotor.

Dahlander motor
De dahlander of poolomschakelbare motor is een asynchrone motor die op twee snelheden kan draaien door de polen anders te schakelen. De motor is gebaseerd op het feit dat de rotor zelf geen polen heeft (die worden opgewekt door inductie). Een voordeel van de dahlandermotor is dat alle wikkelingen gebruikt worden voor zowel de lage als de hoge snelheid.

Sleepringankermotor
De sleepringankermotor is een asynchrone motor met gewikkeld anker, waarbij men de weerstand van het anker kan instellen. Daarmee kan men de aanloopstroom beperken zonder het koppel teveel te reduceren. Deze motoren werden gebruikt als de motor onder belasting moest starten.

De scherbiusschakeling is een extra motor die gevoed wordt met de rotorstroom. Een dergelijke motorcombinatie heeft een hoog rendement en kan stabiel werken op verschillende snelheden. Het toerental blijft stabel bij veranderlijke belasting, zelfs op lage snelheid.

Tegenwoordig gebruikt men eerder een frekwentieregelaar waarbij men de motor kan doen starten zonder een te hoge aanloopstroom, en met het bijkomend voordeel dat de snelheid geregeld kan worden. De arbeidsfactor kan ook verbeterd worden.

Synchrone en asynchrone motoren werken enkel op wisselspanning. Ofwel worden ze met triphasé (draaistroom) gevoed, ofwel moet er een voorziening zijn om een draaiend veld op te wekken (condensator). Het aansluiten van asynchrone driefasige motoren op het monofasig net wordt hier uitgelegd: dit is de steinmetz aansluiting.

Slip van een inductiemotor

Een asynchrone motor heeft een onvermijdelijke slip, dit in tegenstelling met de synchrone motor. Het is een kenmerk van de asynchrone motor, het is de slip die voor het rotorveld zorgt.

De slip kan je zelf ervaren door de asynchrone motor te voeden met een gelijkspanning (ongeveer 24V voor een motor op 220V), twee polen aan de min en één pool aan de plus aansluiten. De motor gaat niet draaien, in tegendeel, de rotor wordt sterk afgeremd.

De lage spanning is nodig omdat er geen wisselveld opgebouwd moet worden: de stroom in de motor is niet meer beperkt door de zelfinduktie van de statorwikkeling maar enkel beperkt door de weerstand van de spoelen.

Als je de spanning aansluit, dan merk je dat het zeer moeilijk wordt om de motor te verdraaien, maar in tegenstelling met een synchrone motor blokkeert de motor niet in een bepaalde positie. De remkracht stijgt lineair met de rotatiesnelheid (en met de aangelegde gelijkspanning).

Er wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een asynchrome motor te remmen. De remkracht is gradueel en proportioneel met de stroom, en dus met de aangelegde gelijkspanning. Er is geen mechanische slijtage (remblokjes), deze remmethode werd bijvoorbeeld ook toegepast in bepaalde vrachtwagens.

Als er een wisselspanning aangelegd wordt (draaiveld), dan wordt de remkracht een drijfkracht.

Motorschakelaar voor asynchrone motoren. Dergelijke motoren hebben een hoge aanloopstroom en moeten beveiligd worden door middel van een tijdschakelaar.

De maximale stroom wordt éénmaal ingesteld (hier tussen 10 en 16A). Indien het starten te moeizaam gebeurt en de maximale stroom gedurende meerdere seconden overschreden wordt, dan werkt de thermische zekering. Er is ook een magnetische uitschakeling bij kortsluiting (directe uitschakeling bij een stroom van 192A).

Rechts een rekenschijf voor het bepalen van het vermogen van een asynchrone motor. Men stelt de schijf in op het gewenst vermogen (toen nog uitgedrukt in PK) en de motorsnelheid, bijvoorbeeld 6PK en 1500 omwentelingen per minuut) en men kan de benodigde stroom aflezen tegenover de netspanning. Bij 380V heeft men een stroom van 10A nodig. Hoe lager de voedingsspanning, hoe hoger de stroom, natuurlijk.

Men merkt ook dat de motoren die sneller draaien (3000 toeren (in feite een beetje minder, want het zijn asynchrone motoren) een wat hoger rendement hebben dan trager draaiende motoren (met twee, drie of meervoudige polen). Een snelheid van 3000 toeren is de maximale snelheid die men met een asynchrone motor kan bekomen.

Maar zelfs met een lager rendement is een trager draaiende motor vaak te verkiezen boven een sneldraaiende motor, want de gearbox veroorzaakt een vermogensverlies. Maar door de gearbox kan men een hoger startkoppel bekomen: naargelang de omstandigheden zal de ene of de andere oplossing de beste zijn.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's

-