Calibratie computerscherm
Zorg dat de weergave van je computermonitor correct is!
TechTalk
Root server » TechTalk » FAQ Computers » Calibratie van je monitor
-

-

Als je foto's bewerkt, dan is het belangrijk dat je computerscherm (monitor) juist ingesteld staat. Anders corrigeer je foto's aan de hand van een fout ingesteld scherm, waardoor de gecorrigeerde foto's er slecht uitzien als ze uitgeprint of op een andere computer bekeken worden. Professionele monitoren (Eizo en dergelijke) worden meestal geleverd met een calibratiesysteem, maar zelfs zonder een dergelijk systeem is het mogelijk je scherm juist in te stellen.

De eerste stap v˛˛r de calibratie is de VGA-uitgang van de computer in te stellen op de schermresolutie. De native schermresolutie staat in de handleiding van het scherm vermeld. De computer moet dezelfde schermresolutie gebruiken om fouten te vermijden. De effektieve schermcalibratie gebeurt in drie stappen: donker-weergave, helder-weergave en gamma.

Als je nog niet over een geschikte computermonitor beschikt, vol dan deze stappen bij de aankoop van een nieuw computerscherm.

Donker-weergave

Om het scherm te controleren mag de ruimte niet te fel verlicht zijn.

De waarden zijn bitwaarden, met 0=zwart en 255=wit. Een recente monitor moet minstens een helderheid van 5% kunnen weergeven, in bitwaarde is dat 13. Bij de test moet je het 5%-vlak (groen aangeduid) kunnen onderscheiden van de zwarte achtergrond. Hoe meer blokken te zien zijn op de zwarte achtergrond, hoe beter de donker-weergave van het scherm.

De donkere vlakken mogen ook geen kleurzweem vertonen: dit kan het geval zijn met oudere beeldbuismonitoren. LCD-monitoren hebben in het algemeen geen last van dit fenomeen.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Helder-weergave

Als de monitor juist ingesteld staat moeten de blokken vanaf 7 zichtbaar zijn (des te beter als er blokken met lagere bitwaarde zichtbaar zijn). Dit is een test dat vooral voor LCD-monitoren bedoeld is.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Gamma test

Bij deze test moet je op een afstand van het scherm gaan staan zodat de individuele puntjes niet meer zichtbaar zijn. Deze test controleert het lineair verloop van de stuurelectronika. De helderheid van beide vlakken moet vertikaal overeenkomen en er mag geen kleurzweem zijn.

Indien de bovenste vlakken een golfpatroon vertonen, dan is de monitor niet aangepast aan het computersignaal. Je moet de outputresolutie van de computer aanpassen (rechts klikken op je desktop, eigenschappen kiezen, enz. Je weet toch hoe je een computer moet gebruiken, niet?).

               
               

Hoe werkt deze test? Alle schermen kunnen in het algemeen goed zwart en wit weergeven, en daarop gaan we inspelen door het display enkel zwarte en witte stippen te laten weergeven. Dit wordt onze referentie.
  • De eerste balk bevat blokjes met zwarte en witte punten: eerst 8 zwarte stippen en 1 witte stip per blok van 9 pixels (3*3), dan 7 zwarte en 2 witte stippen, 6 zwarte en 3 witte, om uiteindelijk te komen tot 1 zwarte en 8 witte stippen.
  • De tweede balk bevat de gemiddelde helderheid van de stippen van de eerste balk: 8 zwarte en 1 witte stip = gemiddelde helderheid = 11%, 7 zwarte en 2 witte stippen = gemiddelde helderheid = 22%, en zo verder.
Door integratie van de bovenste puntjes (als je voldoende afstand houdt) bekom je een gemiddelde helderheid die zou moeten overeenkomen met de bijhorende tweede balk. De eerste balk dient als referentie voor de tweede. Het is ook belangrijk dat er geen kleurzweem aanwezig in de balken.

Als je vaak fotobewerking doe, dan is de digitale doka een goede informatiebron.

PublicitÚs - Reklame

-