Compact fototoestel:
Hoe fotografeer ik een snelheidsprijs?
TechTalk
Root server » TechTalk » FAQ bruingoed » Fotograferen van een sportevenement met een compact fototoestel
Grote Prijs van de Noordzee (Snelheidsprijs voor Motoren)

Als je enkel een GSM-toestel hebt met camera-funktie moet je je beperken tot algemene beelden. Een dergelijk toestel heeft geen instellingen. De lens is meestal breedhoekig want goedkoper te realiseren en technisch eenvoudiger waardoor echte aktie-foto's onmogelijk zijn. Dit geldt eveneens voor goedkope fototoestellen.

-

-

Compact fototoestel: kies een toestel met een telelens

Omdat je nooit bij de brommers zelf kan is een compact fototoestel met een telelens noodzakelijk. Een telelens van 150 250mm (omgerekend naar klassiek formaat) is ideaal. Met minder dan 150 mm kan je niet genoeg inzoomen en heb je enkel algemene beelden, bij meer dan 250mm heb je talrijke problemen die inherent zijn aan de lange zoom (statief noodzakelijk, moeilijk om een bolide te volgen, veel licht nodig,...) Verwar het begrip "telelens" niet met "zoom". Een telelens brengt objecten dichterbij, een zoom geeft het verschil aan tussen uiterste telestand en breedhoekstand. Voor sportfotografie is een zoombereik van 5X voldoende.

Compact fototoestel: instellingen

Als bewijs dat het wl mogelijk is, werden een paar foto's genomen met een oude compact fototoestel (geen reflex). Een compact-toestel is redelijk traag in zijn werking. Als je op de ontspanderknop drukt op het ogenblik dat de motor aankomt, dan wordt de foto genomen als de brommer reeds gepasseerd is. Je moet je dus voorbereiden.

Compact fototoestel: instellingen

Stel de sluitertijd in op een waarde tussen 1/125 en 1/500.
  • Bij een lagere sluitertijd (bijvoorbeeld 1/50) kan je onmogelijk de motorrijder scherp in beeld krijgen: er is teveel beweging.
  • Bij een hogere sluitertijd is het snelheidseffekt totaal verdwenen: de foto is bevroren.
Goede fotografen willen aktie in hun foto: ze zullen dan ook met een zo laag mogelijke sluitertijd werken. Dit vraagt echter heelwat ervaring: je moet de motor perfekt kunnen volgen (tracken of meetrekken).

In bepaalde gevallen ben je verplicht een hogere sluitertijd te gebruiken, bijvoorbeeld als de motor naar je toe rijdt.

Als je weinig ervaring hebt, kies het zekere voor het onzekere en kies een hoge sluitertijd.

"Meetrekken"

Het is belangrijk de motor te volgen in zijn bewegingen. Daardoor vertoont de achtergrond een bewegingsonscherpte dat een idee van snelheid geeft. Dit is vooral nodig met compact-toestellen omdat deze meestal een relatief grote scherptediepte hebben. De achtergrond kan enkel onscherp gemaakt worden door een effekt van beweging te creren. De foto hier toont hoe het miet moet: de motor is als het ware bevroren (vergelijk met foto 2 en 3).

Bochtenwerk

Bochtenwerk is belangrijk, ook in de fotografie. In de bocht gaat de motor liggen en bekom je heel opmerkelijke beelden. Helaas zijn de plaatsen die de beste beelden geven verboden voor het publiek... In tegenstelling met de vorige opstelling waarbij we de motor volgen in zijn beweging (meetrekken) houden we hier de camera nagenoeg stabiel. Hier moeten we een zo hoog mogelijke sluitertijd gebruiken om de aanstormende motor scherp te krijgen.

Scherpstelling bij een compact-toestel

Een compact toestel kan gewoon niet scherpstellen op een brommer in volle vaart. Vergeet het dus maar. Het LCD schermpje (preview) dat anders zo nuttig is vertraagt de hele boel. De oplossing: stel scherp vr de motoren aankomen (kies daarvoor een onderwerp langs de baan: op de grijze baan kan het toestel onmogelijk scherpstellen). De ontspanderknop moet je nu halverwege ingedrukt houden zodat de instellingen bewaard blijven. Heb je de knop losgelaten, dan moet je opnieuw scherpstellen.

Fotovertraging of shutter lag

Hou rekening met de fotovertraging of shutter lag. Zelfs indien het toestel reeds scherpgesteld heeft heb je toch een vertraging van een paar tienden van een seconde. In die tijd is de moto gewoon voorbij gereden. Je moet de motor gedurende een seconde kunnen volgen, anders is de kans op een geslaagde foto nagenoeg nihil. Meerdere foto's achter elkaar nemen zou ik niet aanraden: de meeste brommers zijn al gepasseerd als je de tweede foto neemt.

Reflex toestel

Het gebruik van een spiegelreflex bij sportmanifestaties wordt op een volgende pagina besproken.

De beelden van de Grote Prijs van de Noordzee voor Motoren 2008 kan je hier bekijken op hogere resolutie.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's