TechTalk
Root server » TechTalk » FAQ bruingoed » Finaliseren van DVD plaatjes
DVD formaten

Finaliseren van opneembare DVD plaatjes

Het is nodig een DVD plaatje te finaliseren wilt u het plaatje op een ander toestel afspelen.

Een DVD-plaatje moet gefinaliseerd worden vooraleer het afgespeeld kan worden op een ander toestel. Het finaliseren houdt in dat er een standaard inhoudstabel opgemaakt wordt, zodat gewone players het plaatje ook kunnen afspelen. Er is weinig verschil met CD-ROM en CD-RW plaatjes die ook gefinaliseerd moeten worden.

Bij iedere schrijfbeurt (session) wordt er een nieuwe inhoudstabel geschreven, maar de hoofd-inhoudstabel (begin van de schijf) wordt niet geschreven. R[W] toestellen gaan automatisch de laatste inhoudstabel lezen als er geen hoofd-inhoudstabel is, maar standaard-afspeelapparatuur gaat enkel de hoofd-inhoudstabel lezen.

Een RW-plaatje kan "ongefinaliseerd" worden door de hoofd-inhoudtabel te wissen (waardoor er bijkomend materiaal opgenomen kan worden) en kan ook opnieuw geformateerd worden (waarbij alle opgenomen programma's overschreven worden). Programma's wijzigen is echter niet mogelijk.

Maar bij DVD recorders is de situatie complexer vanwege de verschillende niet-compatibele formaten.
DVD-RW kunnen opgenomen worden in VR-mode of in video mode (zie FAQ DVD formaten). Een DVD in VR-mode opgenomen zal nooit compatibel gemaakt kunnen worden met het standaard DVD-formaat, en zal dus nooit afgespeeld kunnen worden op gewone DVD players. De enige oplossing is een copie maken naar een meer gestandardiseerd formaat. De VR-mode is goed om montages uit te voeren op de "moederband" (of in ons geval moeder-DVD), maar heeft verder weinig nut. Video-montages gebeuren nu meestal op de computer, waardoor de DVD recorder als montage-apparaat zijn waarde verloren heeft.

DVD-R worden altijd opgenomen in video-mode (het feit dat het plaatje niet gewist kan worden maakt de extra mogelijkheden van het VR-modus irrelevant) en kunnen op alle toestellen afgespeeld worden nadat ze gefinaliseerd zijn. Opgelet, op een gefinaliseerd plaatje kan er niet meer opgenomen worden!

DVD+RW plaatjes moeten gefinaliseerd worden vooraleer ze op gewone toestellen afgespeeld kunnen worden.

Fabrikanten claimen dat het DVD+R formaat zo dicht bij de standaard leunt dat de plaatjes gewoon afgespeeld kunnen worden op alle toestellen zonder gefinaliseerd te moeten worden. Dit hangt af van opname- en weergavetoestel of het wel degelijk het geval is. De huidige DVD recorders kunnen zowel DVD- als DVD+ plaatjes opnemen. Als je toch de keuze hebt, gebruik dan liever DVD+ plaatjes. Er zouden minder compatibiliteitsproblemen zijn met deze plaatjes. Dit is vooral van belang als je je oudere plaatjes op een nieuwe DVD recorder wenst af te spelen.

Zoals bij CD players zijn niet alle DVD-players in staat alle RW plaatjes af te spelen (vanwege het zwakker opgenomen spoor); de enige manier om het zeker te weten is een paar testen uit te voeren. Ook zijn er verschillen tussen fabrikanten, waardoor het best mogelijk is dat een plaatje van merk "A" opgenomen op toestel "B" niet afgespeeld kan worden op toestel "C". Hadden de fabrikanten maar allemaal voor één norm gekozen ...

En ondertussen is de DVD aan het verdwijnen. De meeste films worden digitaal aangeboden via de kabel (streaming), maar je kan niet meer beschikken over een eigen copie (of je moet het systeem kraken en zelf een copie maken).

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's