Sturing van de televisie
Camera bewakingssystemen
Bewakingssystemen
Root server » TechTalk » FAQ bruingoed » Camera bewakingssystemen
Bij domoticasystemen hoort vaak een alarmsysteem of een deur-intercom. Maar had je al gedacht dat de beelden van de bewakingscamera's ook naar een gewone televisie gestuurd kunnen worden? De televisie wordt zelfs automatisch in- en uitgeschakeld.
-

-

Televisie als bewakingsmonitor

In de tijd heb ik heelwat bewakingsinstallaties geînstalleerd, met alles wat erbij hoort: de camera's, natuurlijk, maar ook de quads of multiplexers en de opname-apparatuur. De opname gebeurde toen vaak op aangepaste video-toestellen die één frame opnamen per seconde. Bij een alarminstallatie of domotica-systeem wordt het beeld van de camera in alarm (een buitencamera of de deur-intercom) traditioneel naar een monitor gestuurd.

voedingsprint voor de voeding van verschillende bewakingscamera's
Voedingsprint voor de voeding van verschillende videoversterkers
Het is een phantomvoeding: de voeding wordt samen over dezelfde kabel als het videosignaal gestuurd.
Het versterkte videosignaal kan over meer dan 100m verstuurd worden

Sturing van de televisie

Het is zeer eenvoudig de beelden door te sturen naar een televisie (lcd of plasma), voor zover het toestel nog over een video- of scart ingang beschikt, want dit wordt nu echt een probleem! Het toestel wordt automatisch ingeschakeld bij het afgaan van de alarm en schakelt weer uit na een ingestelde tijd. Alle televisietoestellen in huis kunnen uitgerust worden met een dergelijk systeem. Dit is een zeer nuttige voorziening, zodat je 's nachts niet uit je bed moet als er iemand aan de deur belt: de televisie in de slaapkamer schakelt automatisch in zodat je kan zien wie de schuldige is.

Nagenoeg alle televisietoestellen kunnen aangepast worden, maar het is echt maatwerk omdat er geen gestandardiseerd systeem bestaat om het LCD-scherm in- en uit te schakelen. De kostprijs voor een aanpassing (nieuwe of bestaande televisie) bedraagt ongeveer 100€ per aan te passen toestel. Dit is goedkoper dan een extra bewakingsmonitor en de televisie geeft een groter beeld.

Tegenwoordig wordt deze aanpassing van de televisie minder en minder uitgevoerd. Kleine bewakingsmonitoren (met de belangrijke video-ingang) zijn goedkoop, gaan lang mee en vooral: ze passen in het interieur van de onhooggevallen burgerij. De huidige televisietoestellen hebben geen scart-aansluiting meer. Vroeger kon je nog aan de klanten vertellen: “het is normaal dat u 20 seconden moet wachten tot u beeld heeft: de beeldbuis moet opwarmen”. Nu mag je niet meer afkomen met de volgende zin: “gelieve twee minuten te wachten tot de televisie opgestart is“. Tegen dan is de dief al lang over de omheining geklommen!

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's