Hoofdindex » Servers » » Een eigen webserver » » Server toegankelijk?
Webservers en meer
Is je server toegankelijk?
Een eigen webserver?
Je kan nazien of je server werkt door zijn lokaal IP adres in te geven in de adresbalk van je browser. Maar is je server ook bereikbaar voor de buitenwereld?
-

-

Servertest

Als je een eigen server hebt, kan je lokaal testen of die wel werkt (via localhost) of via zijn lokaal IP adres. Of je server ook bereikbaar is voor de buitenwereld kan je daarmee niet te weten komen. Wat je nodig hebt, is iemand anders die je server contacteert om te zien of die wel online is. Je kan daarvoor een buur inschakelen, maar het zou natuurlijk veel beter zijn als dit automatisch zou kunnen.

Dit programma test of je server online is en kan bereikt worden door de buitenwereld.

Ik heb je IP adres reeds ingevuld zodat je die niet meer moet opvragen. Voer eerst de test uit met je IP adres. Vergeet niet een eventuele poortnummer in te vullen, want die ken ik natuurlijk niet! Achteraf kan je testen met een volledige url met poortnummer en/of gewenste resource (zoals je in de adresbalk van je browser zou invullen):

  • skynet.be
  • users.telenet.be/verfaillie/faq/
  • server.idemdito.org:20800/verwarming/

Deze servertest is ook heel nuttig om te timen hoe snel je server is. Volgende tijden worden gechronometreerd:

  • De tijd die nodig is voor de DNS omzetting (van je domein naam naar het ip adres van de bijhorende server)
  • De tijd die nodig is voor het aangaan van een TCP-verbinding (connect time)
  • De tijd die nodig is om het begin van de pagina te versturen (de eerste 1500 bytes).
Voorbeeld:


Inloggen op de homespot van de buren om je uitgaande internet verbinding te testen...
Als je een resultaat ontvangt zoals de output hierboven (bijvoorbeeld als je een andere server test, zoals webs.com) dan is dit een gevolg van een redirect. De normale site adres is www.webs.com, en als je de url zonder www intypt krijg je een redirect. Je browser voert die redirect automatisch uit zonder dat je iets merkt (behalve een verandering van het adres in de browser). Mijn script toont de headers met de response code (301 Moved Permanently), maar voert de redirect niet uit.

Met de komst van de homespots van Telenet en Belgacom is deze script minder nodig (voor zover je in een rijhuis woont natuurlijk). Ik heb enkel verbinding met de homespot van Telenet in de gang op het gelijkvloer.


De script kan ook gebruikt worden om na te zien of een mail- of ftp server bereikbaar is: poort 25(smtp), 110(pop), 143(imap) of 21(ftp). Er kan geen correcte verbinding aangelegd worden, want de server verwacht andere parameters, en geeft dan ook "syntax error", maar je kan wel zien of je in contact kan komen met de server.

De laatste 10 aanroepen van de script op deze pagina zijn de volgende (met geslaagde connect):

PublicitÚs - Reklame

-