Hoofdindex » Servers » » Een eigen webserver » » Notepad+
Webservers en meer
Hoe schrijf je een website?
Een eigen webserver?
Als je een geoptimaliseerde site wilt maken, dan moet je werken op het basis-niveau: de tekst, de formatering en de opdrachten: HTML, CSS en javascript
-

-

Notepad+

Echte website-schrijvers werken natuurlijk met notepad. Een WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor is niet nodig: je kan immers zien hoe de pagina eruit zal zien door internet explorer of firefox op te starten. Maar naast de klassieke tekst editors zoals notepad bestaan er specifieke editoren: notepad+

Uit wat bestaat een internet-pagina?

Een internet pagina bestaat uit verschillende elementen: tekst, foto's, formateringsopdrachten en stukjes programma. Tekst en afbeeldingen vormen de basis van HTML (Hyper Tekst Markup Language, de hyper staat voor hyperlinks, de koppelingen naar andere pagina's en sites), de internationale taal die gebruikt wordt om websites te maken. Deze taal wordt al 20 jaar gebruikt en is goed gestandardiseerd.

In HTML kan men ook formateringsopdrachten opnemen. Omdat HTML echter een onduidelijke boel werd, wordt er nu aangeraden de formateringsopdrachten apart op te nemen in CSS (Cascading Style Sheets). Dit kan zowel op de pagina zelf, maar deze formateringsopdrachten kunnen ook in een extern bestand geplaatst worden zodat alle pagina's van dezelfde formateringsopdrachten gebruik kunnen maken. Om de layout van de volledige site te veranderen volstaat het een paar elementen in het CSS-bestand te wijzigen. Formateringsopdrachten die enkel van toepassing zijn op één pagina van de site neem je op de pagina zelf, de algemene formateringsopdrachten die de layout van de volledige site bepalen neem je op in een extern CSS-bestand.

Commando's en opdrachten kunnen ook deel uitmaken van de pagina zelf, maar hier ook wordt er aangeraden de opdrachten (javascript) in een extern bestand op te nemen.

Notepad++

Als je echt bezig wilt zijn met je website, dan zal je moeten werken op de basis van de taal. Je kan natuurlijk een WYSIWYG-editor gebruiken, maar achteraf moet je de gegenereerde kode bekijken. Eigenlijk is dit geen goede leerschool, want de meeste editors produceren teveel kode (bloat). In de meeste gevallen kan je precies hetzelfde resultaat bekomen met driemaal minder opdrachten!

Om de kode van de pagina's te bekijken kan je de gewone tekst-editor gebruiken (die zit standaard bij Windows). Gebruik notepad en niet wordpad. Wordpad is gemaakt om geformateerde tekst te bewerken (word ern RTF-documenten). Een word-document is geen HTML!

Notepad+ is de perfekte tool om efficient HTML pagina's op te maken. Je hebt enorm veel funkties zodat je moeiteloos kan werken. Notepad++ herkent het soort document en zal de aangepaste layout gebruiken om de tekst weer te geven. Daardoor vallen fouten gemakkelijker op, want notepad++ zal aangeven dat een bepaalde instruktie niet voorkomt. De meeste HTML-fouten zijn tags die niet afgesloten worden, verkeerde aanhalingstekens en dergelijke, en die vallen direkt op in het document.

Notepad+ werkt niet enkel met HTML, maar ook met CSS, javascript, C++ en PHP, waarbij iedere keer de juiste kleurcombinaties gebruikt worden. Je kan zelfs je eigen taaltje ontwerpen door kleurkodes aan te maken voor keywords, syntactische regels opstellen, en dergelijk (maar dit zou ons te ver leiden).

Notepad+ is enorm configureerbaar. Indien je vroeger een andere teksteditor gebruikte, dan kan je Notepad+ configureren om te werken zoals de oudere editor (dit is vooral nuttig voor de sneltoetsen). Je kan macro's opnemen (die zijn geprogrammeerde handelingen), bijvoorbeeld om funkties uit te voeren die bijvoorbeeld in het ander programma bestaan, maar niet in notepad+.

Notepad+ is echt gemaakt voor de kodeschrijver, met meervoudige views, verschillende bestanden die samen op het scherm geplaatst worden (en dat je eventueel samen kan laten scrollen). Voor alle mogelijke opdrachten kan je sneltoetsen definieeren, of je kan de huidige sneltoets gebruiken voor iets anders.

Publicités - Reklame

-