Hoofdindex » Servers » » Een eigen webserver » » Routers » » Configuratie
Webservers en meer
Routerconfiguratie om een server te runnen
Een eigen webserver?
Enkel indien je servers zou runnen moet je de routerconfiguratie aanpassen.
-

-

Configuratie van de router

Een router moet je vertellen dat je een server hebt. Volgende parameters moeten correct ingesteld worden:
  • de poort waarop de binnenkomende oproepen toekomen
    Het internet voorziet in gestandardiseerde poorten naargelang het soort oproep. Vraagt een client een webpagina aan, dan zal de client zijn vraag richten aan poort 80. Maar indien de provider de server-poorten blokkeert (dat gebeurt altijd op een home-abonnement), dan moet de client zijn vraag richten via een andere poort.

  • de lokale adres van de server
    Per poort (of protocol) moet er één server gedefinieerd worden. Dit kan dezelfde computer zijn, indien hij verschillende diensten aanbiedt (mail en web, bijvoorbeeld).

  • de poort waarop de server luistert
    Dit zal vaak dezelfde poort zijn als de eerste poort, maar het is niet ongewoon om een router een poort-vertaling te laten doen. Dit gebeurt in het voorbeeld hierboven (provider blokkeert de normale server-poorten), maar je wilt de lokale server op zijn normale poort laten luisteren. De router vertaalt de binnenkomende aanvragen via poort 20800 naar poort 80.

In het voorbeeld is ons internet adres 141.39.235.128 en gebruiken we poort 20800. De router verstuurt de binnenkomende oproepen naar de computer met adres 192.168.2.3 op poort 80.

In het voorbeeld kan je een naam aan iedere server geven, bijvoorbeeld web server en FTP server. Dit is enkel een beschrijving, de router maakt daar verder geen gebruik van. In plaats van één enkele poort kan je hier een bereik geven. Dit kan soms nuttig zijn bij bepaalde specifieke protocollen die opeenvolgende poorten proberen tot ze een verbinding kunnen aangaan.

Voor het runnen van klassieke servers wordt enkel TCP gebruikt. Zou je een DNS server runnen, dan moet je UDP kiezen (dit is een ander soort protocol dat gebruikt wordt om snel kleine bestanden te versturen).

Zoals je kan zien is het mogelijk meerdere servers te runnen op één computer (als ze maar luisteren op verschillende internet poorten: in ons geval 20800 en 20741). Je kan dus twee of meer webservers runnen als ze een verschillend internet poort gebruiken. De webservers mogen verschillende computers zijn (de router weet naar dewelke de aanvraag doorgestuurd moet worden adhv het poortnummer), maar verschillende webservers mogen ook op eenzelfde computer draaien (als iedere webserver-programma op een ander poort luistert).

Inkomende pakketten waarvoor geen routing bestaat worden niet doorgelaten: dit is de firewall-funktie van de router.

Publicités - Reklame

-