Hoofdindex » Servers » Een eigen webserver » Topologie » Belgacom TV
Webservers en meer
het netwerk van Belgacom
Een eigen webserver?
Het netwerk van Belgacom is oorspronkelijk nooit gemaakt geweest voor televisie (broadcast), maar voor punt-tot-punt verbindingen (telefonie). Maar hetzelfde geldt voor Telenet: hun netwerk was oorspronkelijk gemaakt voor broadcast. Beide ondernemingen hebben hun netwerk grondig moeten aanpassen.
-

-

Belgacom TV

Om HD-TV mogelijk te maken moeten de wijkkasten uitgerust worden met modembanken.


Het belgacom netwerk is gemaakt om geschakelde verbindingen te maken tussen gebruikers (telefoongesprekken, dus). De telefoonkabel wordt in een straatkast gekoppeld aan de hoofdkabel en in een centrale geschakeld. De afstanden tussen de centrale en eindgebruiker zijn meestal zo groot dat digitale televisie slechts nipt mogelijk is. Bij de eerste uitvoeringen viel het internet-traffiek bijna stil als er naar digitale televisie gekeken werd. Met zo'n systeem, dat op de relatief oude ADSL-norm gebaseerd was, waren high definition toepassingen niet mogelijk.

Tegenwoordig gebruikt Belgacom enkel nog VDSL-2. Deze nieuwe norm laat hoge snelheden toe, maar de “local loop” (de telefoonkabel) moet korter, 2km is een maximum.

De omzetting van optisch (fiber) naar electisch (telefoonkabel) gebeurt tegenwoordig vaak in een wijkkast (FTTC of Fiber To The Curb) met een DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). Alle gebruikers in een straal van een paar honderden meters maken gebruik van dezelfde wijkkast. Bij de gebruiker moet de splitter en de VDSL-modem geplaatst worden als eerste apparaat op de telefoonlijn, liefst op de plaats waar de telefoonlijn de woning binnenkomt (de regels zijn veel strikter dan bij ADSL).

Verschillen met de kabel (Telenet)

Zelfs VDSL-2 laat slechts een beperkt aantal simultane televisieprogramma's toe. In tegenstelling met de kabel worden slechts de gevraagde programma's effektief doorgestuurd. Je kan dus niet televisie in alle kamers hebben, met alle toestellen die naar een andere zender kijken. In de meeste gevallen kunnen er slechts twee programma's over de telefoonkabel gestuurd worden (één om te bekijken en één om op te nemen). De modem (B-box) geeft opdracht aan de centrale om een bepaalde zender te selecteren. Het signaal wordt dan naar de televisie gestuurd. Dit verklaart ook de wat tragere werking van de B-box: de centrale moet de zender selecteren en over de telefoonkabel streamen.

Bij kabeltelevisie zijn alle zenders altijd aanwezig op de kabel en moet de modem zelf (de digibox) de selectie uitvoeren. De moderne televisietoestellen zijn standaard uitgerust met een decoder (DVB-C). Telenet codeert echter deze programma's om het gebruik van een digibox te verplichten.

Triple play

Met televisie, telefonie en internet speelt Belgacom in op de trend van de “triple play”: alle communicatiediensten worden door één provider geleverd. De provider gaat ervan uit dat de gebruiker minder geneigd zal zijn naar een concurrent te stappen als alle diensten door één firma geleverd worden. In het begin doet de provider alles om de gebruiker een triple play abonnement aan te smeren (3 maanden gratis! gratis bellen! 180€ voordeel! enz), maar eenmaal de buit binnen wordt het abonnement fors verhoogd. Let op: ook Telenet doet aan dit spelletje mee (waarbij je ook nog heel hoge kosten moet betalen bij het stopzetten).

Publicités - Reklame

-