Hoofdindex » Servers » » Index TechTalk
Webservers en meer
Technische aspecten
Servers
-

-

pocket consultant
Ook in het bezit van
dergelijke afgrijselijke lektuur?

Index technische artikels
Servers, internet, protocollen

Ben je ook in het bezit van een aantal boeken uit de microsoft-reeks "pocket consultant"? Dit is echt geen boek dat je voor je plezier leest. "To back up data follow this procedure: puntje 1, puntje 2, puntje 3..." Geen woord uitleg, hoogstens één screenshot. Geen voorbeelden, het ganse boek is geschreven door computers voor computers (of een microsoft-zombie: de ene draait op cola-light, de andere op elektriek, maar ze produceren beide dezelfde teksten). Een woordenschat van 200 woorden, blurb inbegrepen. De grijze werkelijkheid van de IT professional (maar die wordt wel goed betaald).

Als je het boek volledig gelezen hebt, dan ben je niet slimmer geworden dan de computer die het boekje geschreven heeft. Binnen een paar maanden komt er een nieuwe versie van het back-up programma (or whatever) en hetgeen je van buiten geblokt hebt mag je weer vergeten.

Het TCP/IP protocol is onnoemlijk complex, zeker als je er in gedompeld wordt zonder algemeen beeld, zonder perspectief. Een goed voorbeeld is het ARP. Een op het eerste zicht onbelangrijk deeltje van het grote internet, en toch zonder dit protocolleke zou het internet niet werken! Als je geen achtergrond informatie hebt, dan kan je niet weten hoe het internet geëvolueerd is.

Bij het schrijven van deze technische pagina's heb ik uit eigen ervaring geput en de teksten zo menselijk mogelijk gemaakt. Ik probeer altijd uitleg te geven "waarom": waarom is de uploadsnelheid van Telenet zo laag in vergelijking met de download? Waarom kan ik geen mailserver op mijn Telenet account runnen? Wat is een proxy server en wat is zijn nut? Hoe kan ik twee internet-verbindingen op mijn lokaal netwerk gebruiken én de voorrang ervan instellen? enz. Veel lezers vinden de uitleg die hier gegeven wordt veel begrijpelijker dan wat er op wikipedia staat: de bedoeling van wikipedia is informatie te geven, niet om uitleg te geven.

Technische artikels


Hostingdiensten in België
Hostingproviders zorgen voor de technische ondersteuning bij het opzetten van een professionele website.
Verklarende woordenlijst
Alle begrippen worden uitgelegd op de pagina waarin ze voorkomen. Zo heb je direct een toepassingsvoorbeeld. Hier moet nog aan gewerkt worden...

Het OSI model toegepast op internet-programma's en op windows zelf (SMB).
Het OSI model is misschien voorbijgestreefd wat het internet betreft, maar de fundamenten blijven aktueel, namelijk hoe een complexe procedure in eenvoudige stappen gesplitst kan worden.

Het is zeer belangrijk dat je werking van het OSI model begrijpt: toepassingen of apparaten communiceren logisch met elkaar op eenzelfde niveau (een browser communiceert met een webserver). Maar je moet ook goed weten op welk niveau bepaalde apparaten geplaatst worden. Een router zit hoger dan een switch, die op zijn beurt hoger zit dan een hub.

Subnet, gateway, DHCP...
Hoe wordt een lokaal netwerk gerealiseerd? Wanneer is een adres lokaal en wanneer niet? De router die een automatische configuratiefile uitreikt aan alle lokale computers speelt hier een belangrijke rol.

ARP (Address Resolution Protocol)
Op het eerste zicht een wat nutteloos protocol: computers werken toch met IP adressen? FOUT! Een IP adres is een logisch adres (softwarematig), uitgereikt bij de opstart. Om een computer eenduidig te identificeren moet men met zijn MAC adres werken. Praktische toepassingen van het ARP worden hier uitgelegd.

Metric
Hoe stel je de netwerkvoorkeur in? Dit wordt uitgelegd aan de hand van een zeer praktisch voorbeeld. Als extra geven we nog het verschil tussen het logisch netwerk (het subnet, zie hierboven) en het fysisch netwerk (de bekabeling).

Het verschil tussen ethernet en ATM
ATM is een ander protocol dat niets te maken heeft met het internet. Het heeft bepaalde voordelen ten opzichte van het IP (internet protocol), maar is zeker niet zo flexibel. Het wordt voornamelijk gebruikt voor geshared point-to-point verbindingen

Wat is een proxy server? Heb je zoiets nodig?
Als je de configuratiescript van je provider gebruikt, wordt er soms een proxy ingesteld. Maar in het algemeen zal je sneller surfen indien je geen proxy server gebruikt. Proxies kunnen ook bepaalde protocollen tegenhouden. Vroeger had een proxy een nut, nu niet meer.

De sliding window, en wat het te maken heeft met je downloadsnelheid.
TCP is een protocol met tweerichtingsverkeer. Bij iedere packet dat er verstuurd wordt, moet de ontvanger een bevestiging sturen. Omdat het sturen van de bevestiging ook bandbreedte inneemt kan een provider niet onbeperkt de downloadsnelheid verhogen zonder ook de uploadsnelheid te verhogen.

De toekomst van het internet: IPv6
De nieuwe IPv6 (Internet Protocol versie 6) is al jaren aan de gang en het lijkt wel dat die er nooit zal zijn.

Welke poorten staan er open op mijn computer?
Je zal versteld staan hoeveel verschillende diensten er op je computer staan te luisteren. Dit zijn de klassieke windows SMB diensten (file sharing en vooral de zeer gevaarlijke RPC), maar ook messenger en andere programma's staan permanent in verbinding met het internet.

TCP in detail.
Het TCP is slechts één deel van het internet-gebeuren, maar de meeste gegevens worden via dit protocol overgedragen.

ICMP internet control message protocol.
Dit protocol heeft betrekking met de housekeeping funkties van het internet: ervoor zorgen dat het internet zelf (de payload dat in TCP en UDP packets zit) tot zijn bestemming komt.

Beveiliging
We bespreken hier de beveiliging van bestanden die over het internet verstuurd worden (applicatieniveau) en van gekoppelde netwerken (netwerk en datalink niveau).

Twee subnetten die elkaar niet mogen zien
Dit is van toepassing als je een hotel beheert (met een bedrijfsnetwerk dat beveiligd moet zijn) en een gastennetwerk. De configuratie werd zo eenvoudig mogelijk gehouden door gebruik te maken van twee routers: de computers zelf moeten niet geconfigureerd worden!

Twee subnetten die elkaar wèl moeten zien
Je hebt een internet-apparaat (printer, netwerkcamera,...) dat op een IP adres ingesteld staat dat niet in je range past. Hoe kan je toch dit apparaat bereiken?

Een draadloos netwerk uitbreiden met een access point
Met een access point in bridge configuratie kan je een zekere afstand overbruggen (bijvoorbeeld een verbinding maken met de overkant van de straat). We hebben het hier over een draadloze vaste verbinding.

Toegang tot een remote desktop: VNC en RDP
Het gebeurt vaak dat je op een andere computer moet ingrijpen. Dit kan op 2 manieren: via RDP (remote desktop protocol) dat deel uitmaakt van alle windows serverversies (2000 server, 2003 server) of via VNC (virtual network computer), een programma dat onder alle windows versies draait.

Niet gevonden wat je zoekt? Meer technische informatie kan je misschien hier vinden.

Publicités - Reklame

-