Root » Webserver » » Index SEO » Trust rank
Search engine optimalisation
De waarde van je site
Trust rank
De ranking van een pagina bestaat hoofdzakelijk uit zijn pagerank. De pagerank wordt berekend door het aantal inkomende links, en de "waarde" van deze links. De waarde van de inkomende links wordt bepaald door volgende parameters: pagerank van de linkende site (van wie je je link krijgt), relevantie van de linkende site (behandelen ze ongeveer eenzelfde onderwerp), zijn het organische links (in de lopende tekst) of links in kleine tekstblokken?
-

-

Page rank en trust rank


Trust rank in werking


Na een jaar zijn de rollen omgekeerd...


Websites met een duidelijke struktuur (zoals die bij een forum) zijn een goed kandidaat voor siteslinks

Wat is het probleem met de pagerank?

De pagerank wordt zuiver mechanisch berekend. Het is dus mogelijk de pagerank kunstmatig op te voeren door enorm veel inkomende links te kweken. Moeilijk is dit niet voor spammers: zij maken talrijke scrapper sites aan met links naar hun eigen sites. Hier telt niet de kwaliteit van de links, maar het aantal. Spammers schrijven berichten in blogs en forums; uiteindelijk blijft er toch iets over.

Basis van de trust rank: de referentie-sites

Het effekt van de mechanische pagerank wordt getemperd door de trust rank. Er worden eerst een aantal referenties-sites onderzocht: dit zijn sites die aan kwalitatieve normen moeten beantwoorden (de BBC hoort bij deze referentie-sites). Deze referentiesites zou men kunnen vergelijken met de ring-0 processen in computers: kernel applikaties die altijd perfekt moeten werken.

De referentiesites worden manueel uitgepluisd door de Google-mensen om na te zien wat hun linking-policy is. Nadat een site gepromoveerd is tot referentie-site gaat google ervan uit dat de uitgaande links kwaliteitsvol zullen zijn: ze hebben een hoge "trust rank". De sites waar naar gelinkt wordt krijgen ook een rating, maar van een lagere waarde (ring-1 sites), en zo verder.

De trust rank in de praktijk: een kwaliteitslabel

Er ontstaat dus een pyramide met bovenaan referentie-sites zoals de BBC (ring-0), op een lager niveau sites die nog steeds representatief zijn (ring-1), dan een niveau met waarschijnlijk relevante informatie (ring-2). Hoe verder men in de struktuur daalt, hoe minder betrouwbaar de informatie door Google wordt aangezien. De trust rank is dus een hierarchisch systeem, terwijl de pagerank een democratisch systeem is (iedereen kan "stemmen" door op zijn site uitgaande links te plaatsen).

Hieruit kan men afleiden dat het zeer moeilijk is een trust rank te bekomen. Hier kan een SEO-bedrijf wel soelaas bieden (dit is eigenlijk de grote pluspunt van een erkend SEO-bedrijf). SEO-bedrijven weten bij wie ze moeten "aankloppen" om hoogwaardige links te bekomen. Hier speelt niet het aantal inkomende links een rol, wel de waarde ervan.

Zo kan ebay talrijke subdomeinen aanmaken (ebay heeft een hoge ranking). Iedere subdomein profiteert eveneens van de waarde van het hoofd-domein. Subdomeinen zijn altijd een ideale plaats om extra keywords te plaatsen.

Sitelinks

De trust rank in werking: je kan heel goed zien of een site als "kwaliteitsvol" door Google wordt aangezien: dergelijke sites hebben meerdere links bij de zoekresultaten (sitelinks heten die in SEO-terminologie), zoals je rechts kan zien: de eerste website is gemaakt door een erkende SEO-bedrijf (google gaat ervan uit dat de site kwaliteitsvol is), terwijl de tweede site (mijn eigen site) enkel kan stoelen op "peer review" (inkomende links van gecontacteerde leveranciers, klanten,...). Pas na een jaar heeft mijn site eveneens sitelinks gekregen.

Google vertelt ons in zijn blogs dat de sitelinks door algoritmen bepaald worden. Waarschijnlijk wel, want het is onbegonnen werk alle sites manueel te analyseren.

    Welke sites sitelinks krijgen hangt af van:
  • de page rank van je site (is je site populair? =heb je veel inkomende links? =sta je vooraan in google?),
  • de trust rank van je site (de reputatie van je site = is je site representatief), en
  • is de inhoud van een aantal pagina's relevant voor de query. Bespreek je een bepaalde item slechts op één pagina (wat normaal een goede techniek is om vooraan in google te komen voor dat item) dan zal je nooit sitelinks krijgen voor dit zoekwoord.
Merknamen-sites krijgen gemakkelijker sitelinks, want ze worden als representatief aangezien. Websites die over begrippen handelen (portretfotografie) krijgen nagenoeg nooit een sitelink. Maar twee van mijn sites staan op de eerste en tweede plaats in Google voor dat begrip. En toch geen sitelinks. Stink ik uit mijn bek of wat?

Sitelinks en directorystruktuur

Vanaf 2008 zal Google meer aandacht aan de site-indeling besteden. Uit blogs kan men afleiden dat het werken met een duidelijke site-struktuur (hiërarchisch) helpt bij het verkrijgen van sitelinks, en dit wordt aangetoont door mijn forum over het zeepreventorium. Hoewel de site weinig bekend is en weinig inkomende links heeft, toch zorgt de duidelijke struktuur voor de aanwezigheid van de sitelinks. Op een normale website (dus geen forum) zijn de indexpagina's van iedere subdirectory (de default-pagina) een goed kandidaat om opgenomen te worden als sitelink. Het is belangrijk dat er voldoende links naar de indexpagina's van de subdirectories wijzen; dit kan bijvoorbeeld bekomen worden door breadcrumbs (kruimelpaden) te gebruiken. Google is in staat de breadcrumbs (broodkruimelpad) te analyseren om de sitestruktuur er uit te destilleren.

En hoe zit het met mijn sites?

Ik ben niet geaffilieerd met belangrijke amerikaanse universiteiten, internationale en gerenomeerde omroepen en referentiecentra voor onderzoek in micro-electronika. Mijn verschillende sites scoren dus heel laag wat betreft trust rank. En dit laat zich voelen in de pagerank. Voor al mijn sites ben ik gezakt van een PR van 4 naar een PR van 3. Toch heeft dit weinig effekt op het aantal zoekopdrachten die naar mijn sites geleid hebben. Ik sta niet meer op de eerste plaats in google voor een aantal woorden, maar ik sta op de eerste bladzijde voor heelwat meer zoekwoorden.

Ik gebruikte vroeger het woord "portraitfotografie" (dat eigenlijk niet bestaat in het nederlands), omdat ik daardoor sneller op de eerste plaats kan komen (er zijn talrijke mensen die het woord verkeerd spellen, contaminatie uit het frans). Als test heb ik nu het woord correct gespeld op al de pagina's, ik zit nu op de eerste pagina voor "portretfotografie", maar het zal moeilijk worden om op de eerste plaats te komen.

Voor mijn site over portretfotografie heb ik uiteindelijk een sitelink gekregen. Sitelinks werken echter enkel als de query ondubbelzinnig naar de site in kwestie leidt (bijvoorbeeld iemand typt "coca cola" in en de eerste site in de lijst is coca-cola.com). Omdat er zoveel verschillende onderwerpen aangekaart worden naast portretfotografie en mijn site niet de enige site die over dat onderwerp handelt is er weinig kans ooit de sitelink effektief in werking te zien op een result page.

Een pluspunt van de google webmaster tools is dat je kan aangeven welke pagina's niet in de sitelinks mogen verschijnen. Dit is ook nodig, want hoewel de site goed "scoort" voor bepaalde zoekwoorden (die ik hier niet zal herhalen), is het niet de bedoeling deze woorden in de kijker te plaatsen. Deze woorden zijn eigenlijk het resultaat van een zoekaktie binnen de site (dus hetgeen de mensen in de zoekbox op de site intyppen), niet waarover de site in de eerste plaats over gaat. Voor de andere sitelinks van de site ben ik gelukkig met de keuze van Google.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's