Root » Webserver » » Index SEO » Browser oorlog
Search engine optimalisation
Internet explorer en de rest
Browser oorlog
Er bestaan eigenlijk twee soorten browsers: internet explorer en de rest. Of beter gezegd: internet explorer en standaard-compatibele browsers. Tot nu toe is IE de meest gebruikte browser. Niet moeilijk, het wordt gratis aangeboden door microsoft zelf. Meer en meer sites promoten het gebruik van Firefox. Waarom?

De reden is eenvoudig: een site bouwen voor Firefox is gemakkelijker omdat Firefox compatibel is met de normen. Je site ziet er precies hetzelfde uit in Chrome, Opera of Firefox. Maar we gaan even terug in de tijd.

Er was eens...

Dit is een heel slechte hoofding voor wat SEO betreft, maar deze pagina is voor mensen geschreven, dus dat speelt een mindere rol. Meer dan 10 jaar geleden beleven we de komst van "het internet". Oorspronkelijk bedoelt als gestandardiseerd formaat om academische en wetenschappelijke teksten op een goedkope manier te publiceren, zal HTML (de taal van "het internet") pas in de belangstelling komen met het ontstaan van de <IMG...-tag: de beeldjes. Microsoft was niet geïnteresseerd in het internet, M$ was bezig een eigen soort netwerk te ontwikkelen: MSN, The MicroSoft Network, dat in die tijd niets te maken had met een messenger maar meer met wat AOL (America OnLine) verkocht: een eigen, volledig van het internet gescheiden netwerk. Ondersteuning voor de internet-protocollen was niet in windows voorzien, en je moest extra software installeren om toegang tot het internet te krijgen (remember Trumpet Winsock!).

De eerste browser was Mosaic Netscape. Omdat er geen concurrentie was bereikte Mosaic 85% marktaandeel (de rest waren text-gebaseerde browsers zoals Lynx). Het grote voordeel was dat Netscape op alle computers eenzelfde resultaat gaf. Website designers moesten dus slechts één versie van hun pagina maken en deze kon in alle browsers weergegeven worden. Netscape begon te experimenteren met client-server toepassingen, en kwam daardoor in het vaarwater van Microsoft.

Promt ontwikkelde Microsoft zijn eigen webbrowser en er ontstond een browser-oorlog. Het was niet de bedoeling de beste browser te maken, maar nieuwe features te voorzien om zo website-ontwikkelaars aan te trekken. Beide browsers leden aan dezelfde kwaal: talrijke extra features die niet in de concurrerende browser werkten en niet getest werden (feature creep), code dat slecht geschreven was,...

Uiteindelijk is het eerste gevecht gewonnen door Microsoft, dankzij de grote beschikbare geldmiddelen. Het geld dat in internet explorer gepomt werd oversteeg de totale middelen van Netscape. Er bleef dus één browser over, maar die leed aan talrijke kwaaltjes, ten gevolge van de browser-oorlog. Netscape werd overgenomen door AOL zodat de maatschappij kon beschikken over een eigen browser voor hun eigen netwerk. AOL verliest continu aan marktaandelen, en daardoor ook Netscape. Waarom zou iemand een (duur) abonnement nemen bij AOL (met zijn netwerk met beperkte mogelijkheden), terwijl je gebruik kan maken van het volledig internet dat veel goedkoper is omdat er meer internet-providers zijn. AOL is nog altijd aangewezen voor Amerikaanse scholen en dergelijke omdat het een relatief "safe" netwerk is.

AOL werd ondertussen overgenomen door Time-Warner, een uitgeversmaatschappij. Time-Warner had geen interesse in Netscape, en de verschillende programmeurs die voor netscape werkten werden ontslagen, de sites die informatie over Netscape beschikbaar stelden werden offline gezet en zelfs het logo van Netscape werd van het building gehaald.

De huidige situatie

Internet Explorer heeft de grootste marktaandeel, maar lijdt nog altijd onder de gevolgen van de browser war, met features die niet gestandardiseerd zijn en soms voor fouten zorgen. Een bij site-ontwikkelaars heel bekende fout is de truc met de verdwijnende tekst (werkt enkel in ie<7). Bij de overstap naar internet explorer 7 werden een aantal fouten uit de browser verwijderd, maar de compatibiliteit werd niet aangepakt, zodat sites die vroeger explorer hacks gebruikten (tricks die enkel in internet explorer werken) nog altijd kunnen weergegeven worden. Een kenmerk van Internet Explorer is dat het "de intentie" van de webbuilder probeert te achterhalen en de pagina zo goed mogelijk probeert weer te geven. Voor de amateur-webbouwer is dit natuurlijk zeer interessant: een pagina met talrijke fouten zal toch correct weergegeven worden. Internet Explorer kan in verschillende modussen werken (compliant en quirks), waarbij de compliant-modus minder toegeeflijk is. Bij quirks-modus wordt er rekening gehouden met oude, proprietary tags die enkel door internet explorer ondersteund werden. Internet explorer kijkt naar de pagina-inhoud (en in het bijzonder naar de DOCTYPE) om te bepalen in welke modus te werken.

Firefox, de tweede browser op dit ogenblik leunt aan bij de standaarden. De meeste pagina's die enkel geschreven werden met internet explorer als doel-platform zullen niet correct weergegeven worden. Andere browsers die tegenwoordig op de markt komen (linux, OS-X met Safari) zijn allemaal min-of-meer compliant, zodat een pagina op dezelfde manier weergegeven wordt in deze verschillende browsers.

In de praktijk

Lange tijd werd er enkel rekening gehouden met internet explorer, en werden er eventueel extra tricks toegepast om de pagina aanvaardbaar te laten verschijnen in Firefox. Dit is echter de verkeerde methode, want ook internet explorer gaat de standaard-toer op. Bepaalde niet-conforme tricks die enkel mogelijk zijn in internet explorer kunnen plots niet meer werken na een update, als microsoft besloten heeft zijn browser een beetje meer compliant te maken.

De betere methode is te coderen voor Firefox. De HTML kode is gestandardiseerd en ook internet explorer kan deze pagina's correct weergeven (als het in compliant-mode werkt). Een aantal trucs moeten toegepast worden om bepaalde minimale grafische eigenschappen te definiëren. Firefox ondersteund vaste <DIV> (scrollen niet mee en worden bijvoorbeeld voor de links gebruikt), maar om hetzelfde resultaat te bekomen in internet explorer moet je speciale trucs toepassen. Deze trucs moeten enkel uitgevoerd kunnen worden door internet explorer.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's