Root » Servers » » Index Mail servers
Een eigen mailserver thuis
Alles wat je moet weten
Mailserver
Adverteren op deze site voor 20 € per maand
Adverteren op deze site voor 20€ per maand...
... en u krijgt een "organische" link naar uw site
Dit deel van de site werd gebouwd vanaf eind september 2007 (en werd herschreven februari 2010 met een nieuwe layout). Ik ben niet vroeger met het onderwerp "mail server" begonnen omdat dit een zeer complexe materie is. Het is gemakkelijker een webserver te laten draaien dan een mailserver.

Bij de bespreking wordt er niet specifiek uitgegaan van één welbepaalde mailserver, maar worden de algemene principes beschreven: geef een arme een vis, dan heeft hij voor één dag te eten; leer je hem vissen, dan heeft hij gans zijn leven voedsel". Ik wil je de basisprincipes uitleggen, waardoor je aan de slag kan met om het even welke mailserver.

-

-

Het is ook belangrijk te weten welke voordelen ene eigen mailserver heeft, maar ook aan welke voorwaarden je internet abonnement moet voldoen om een dergelijke server te kunnen runnen. Je kan een webserver runnen op een account voor huis-tuin en keukengebruik (deze webserver die vroeger op een dynamisch adres draaide is het bewijs), maar een complete mailserver runnen op een dynamisch IP zal nooit lukken. Het is echter wel mogelijk de meeste funkties van een mailserver te implementeren, òòk op een internet abonnement met dynamisch ip.

Index Mail servers

Waarom een eigen mailserver?
Waarom geen eigen mailserver?

De weg die door een bericht afgelegd wordt
Van je computer, naar de SMTP-server van je provider, naar de POP-server van de bestemmeling, en uiteindelijk de mailbox van de bestemmeling

Hoe ziet een mailbericht er uit
Wat zijn de belangrijkste headers, hoe kan je weten van wie het bericht effektief afkomstig is.

Het versturen van een mail met de SMTP-sessie
Mailberichten worden verstuurd door middel van het SMTP protocol, waarbij de zender een verbinding aangaat met de bestemmeling. Wat gebeurt er bij het versturen van de mail?

De DNS records die belangrijk zijn voor het runnen van een mailserver
Aanduiding van de server die de mailberichten van een bepaalde domein mag ontvangen: de MX of mail exchanger.
Hostnaam van de server: de PTR record
De real time blocking lists (anti spam systeem) die eveneens via DNS werken.

IMAP in plaats van POP-mail
IMAP is een "nieuw" protocol voor het lezen van de mails. In plaats van alle mails te downloaden, wordt de mail op de server bewaard (er wordt slechts een copie gedownload). Het voordeel is dat je dezelfde mails kan raadplegen van waar ook ter wereld. Synchronisatie is geen probleem meer. Mailberichten kunnen in folders opgeslagen worden. IMAP is fantastisch voor Outlook Express gebruikers, want OE kan geen mailberichten exporteren: als je een nieuwe computer gebruikt (of de huidige is gecrasht en je moet alles opnieuw weer installeren) dan ben je alles kwijt met POP-3. Met IMAP-4 worden de berichten gewoon opnieuw van de server gehaald.

De funkties van de mail server
In tegenstelling tot een webserver heb je bij een mailserver talrijke componenten die geconfigureerd moeten worden: SMTP, POP, WEBMAIL, IMAP...

Een eigen mailserver: wat zijn de alternatieven?
Wat zijn de pluspunten van een eigen mailserver? Kan je dit bereiken met je gewoon internet abonnement? Wat heb je allemaal nodig om een eigen mailserver te runnen?

Anti-spam maatregelen
Tegenwoordig ontvang ik meer dan 300 spamberichten per dag. De mailserver is in staat 99% van deze berichten tegen te houden.
Maar je server moet ook beveiligd worden voor indringers die hun spamberichten proberen te versturen via je mail server: je server mag geen open relay worden voor spammers.

Exchange en Outlook
Beide trekken op niets. Maar dat wist u waarschijnlijk al.

Mercury Mail Transport System
Een volwaardig alternatief op exchange: 100% compatibel en gemakkelijk configureerbaar. Ik bespreek is specifiek Mercury, omdat dit een zeer gemakkelijk te configureren server is. En je hebt zelfs geen Active Directory nodig! Wat kan het leven toch mooi zijn... Na stap I hebben we een volledig functionele server. In stap II voorzien we extra mogelijkheden, en uiteindelijk leggen we de eigenaardigheden van Mercury uit.

Session Initiation Protocol
Tegenwoordig wordt er meer gechat dan gemaild. Ook telefoongesprekken en videoconferencing (en zelfs peer-to-peer sharing) gebruiken eenzelfde systeem. Het is dus interessant dat u een inleiding over deze materie krijgt. Het opzetten van een SIP server is vaak gemakkelijker dan het opzetten van een mailserver, en ieder bedrijf kan een eigen messenger-dienst opstarten. Het groot voordeel van een dergelijk systeem is dat de data-communicatie (het gesprek zelf) niet over het netwerk van de aanbieder hoeft te lopen (wat bij mail wel het geval is).

Vraag en antwoord
Heeft u vragen? De meest interessante vragen (en antwoorden) worden hier gepubliceerd.

Publicités - Reklame

-