Root » Servers » Harde schijf » SSD | SMART » Samsung
Samsung SSD
SMART parameters
Samsung
Samsung heeft zich vrij recentelijk geworpen op de markt van de geheugenschijven. De technische evolutie gebeurt razendsnel, en dat merk je bijvoorbeeld als je de laatste SSD van Samsung (serie 840) vergelijkt met SSD schijven van een jaar oud.
-

-

Een aantal van deze parameters (zoals bijvoorbeeld power on hours) kan je terugvinden op alle schijven, zowel klassiek als SSD. Een beperkt aantal parameters zijn gestandardiseerd voor SSD (Total LBAs written), maar de meeste parameters zijn fabrikant-afhankelijk.
5 - 05h - Re-allocated sector count
Geeft het aantal cellen die buiten gebruik gesteld werden. Als er een fout ontdekt wordt tijdens het lezen, schrijven of controleren worden de gegevens overgezet naar een reserve-gebied die daarvoor voorzien is.

9 - 09h - Power on hours count
Aantal werkuren van de schijf

12 - 0Ch - Power cycle count
Aantal keren ingeschakeld

177 - B1h - Wear leveling count
Telt het aantal keren dat een blok gewist is geweest. Het wissen van een blok is de operatie die het meest belastend is voor het geheugen. Dit is geen indicatie van een naderend defekt, maar als het aantal wisoperaties hoog is, kan de bedrijfszekerheid van de schijf verminderen.

179 - B3h - Used reserved block count
Aantal reserveblokken die in gebruik zijn genomen omdat een blok defekt was (nauw gekoppeld aan waarde 5).

180 - B4h - Unused reserved block count
Aantal vrije reserveblokken. Als er bijna geen reserveblokken meer zijn moet de schijf vervangen worden.

181 - B5h - Progam fail count
Aantal mislukte schrijfoperaties. Na het schrijven wordt altijd gecontroleerd of de operatie gelukt is. Dit geeft een algemeen zicht van de toestand van de schijf, maar het is normaal dat een aantal schrijfoperaties mislukt.

182 - B6h - Erase fail count
Aantal mislukte wisoperaties. Voor het schrijven van een blok moet die gewist worden (het wissen gebeurt doorgaans op een ogenblik dat de schijf geen opdrachten moet vervullen, zodat er altijd wat blokken vrij zijn als er geschreven moet worden).

182 - B6h - Runtime bad count
Som van de twee voorgaande.

187 - BBh - Uncorrectable error count
Aantal leesfouten die niet gecorrigeerd konden worden door de ingebouwde foutcorrectie. Het aantal leesfouten (controle) na een schrijfopdracht is ook meegerekend.

190 - BEh - Airflow temperature
Tenperatuur van de geheugencellen. Deze parameter is terug te vinden op alle schijven (zowel klassiek als SSD) en is eerder een informatieve waarde.

195 - B7h - ECC error rate
Aantal leesfouten die gecorrigeerd konden worden. Bij ieder blok wordt er een foutcorrectie voorzien zodat een aantal verkeerde bits gecorrigeerd kunnen worden.

199 - C7h - CRC error count
Aantal transmissiefouten tussen computer (host) en device.

235 - EBh - POR recovery count
Aantal keren dat de stroom uitgevallen is zonder voorafgaande STANDBY_IMMEDIATE opdracht. Deze opdracht geeft het bevel aan de schijf alle aan de gang zijnde opdrachten af te werken en de gegevens in het werkgeheugen weg te schrijven in de geheugenblokken. Indien dit niet gebeurt verkeert de schijf in een ongecontroleerde toestand. Bij de volgende opstart gaat de firmware de structuren controleren (een beetje zoals windows doet als de computer niet correct afgesloten is geweest).

249 - F9h - Total LBAs written
Aantal schrijfopdrachten die door de computer gegeven zijn geweest.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's