Root » Servers » Harde schijf » SSD | SMART » INTEL
I N T E L
SMART parameters
INTEL is SMART
De SSD schijven van INTEL geven een SMART status weer, en beschijft ook de parameters in zijn technische documentatie. Andere fabrikanten gebruiken vaak een subset van deze parameters.
-

-

5 - 05h - Re-allocated sector count
Geeft het aantal cellen die buiten gebruik gesteld werden. Het is een maat van de algemene toestand van de schijf, maar zegt niets over de betrouwbaarheid ervan, omdat cellen "uitsterven" gedurende de levensduur van de schijf.

9 - 09h - Power on hours count
Aantal werkuren van de schijf

12 - 0Ch - Power cycle count
Aantal keren ingeschakeld

170 - AAh - Available reserverd space
Op een SSD worden er een aantal cellen in reserve gehouden. Deze cellen worden wel gebruikt in de "wear levelling" algoritmen (ze worden dus normaal gebruikt), maar tellen niet mee bij de totale disk capaciteit. De reserve cellen moeten de buiten bedrijf gestelde cellen opvangen. Als er geen reserve cellen meer zijn, daalt de capaciteit van de schijf bij defekte cellen.

171 - ABh - Program fail count
Aantal mislukte pogingen om een cel te "programmeren" (te schrijven).

172 - ACh - Erase fail count
Aantal mislukte pogingen om een cel te wissen.

183 - B7h - SATA downshift count
Aantal kerend at de SATA interface op een lagere snelheid gezet werd wegens foutconditie.

184 - B8h - End-to-end error detection count
Totaal aantal fouten in de omzetting van een blok (LBA adressering door de computer) naar een cel: geeft het aantal niet-adresseerbare cellen weer. Dit parameter heeft een prefail attribute.

187 - BBh - Uncorrectable error count
Aantal leesfouten die niet gecorrigeerd konden worden door ECC (ook een solid state disk heeft Error Correction Code aan boord)

190 - BEh - Airflow temperatuur
De raw parameter geeft de temperatuur aan als 100 - C in graden Celcius, dus raw parameter = 70 betekent een temperatuur van 30C. Dit is de temperatuur van de buitenbehuizing.

192 - C0h - Unsafe shutdown count Power-off retract count
Aantal keren dat de stroom uitgevallen is zonder verwittigen (commando STANDBY IMMEDIATE). Bij SSD meer dan bij HDD is het belangrijk dat er een shut down procedure gevolgd wordt, want een aantal gegevens zijn nog niet naar de cellen weggeschreven (de SSD heeft een data-buffer). Ook vertalingstabellen blok-naar-cel staan in vluchtig geheugen. De beste schijven hebben bufferelko's om stroom te voorzien bij spanningsuitval, zodat de gegevens alsnog naar de cellen geschreven kunnen worden.

194 - C2h - Device internal temperature
Interne temperatuur op de printplaat.

199 - C7h - CRC error count
Aantal transmissiefouten tussen computer (host) en device.

225 - E1h - Host writes Load-unload cycle count
Aantal schrijfopdrachten. De raw parameter wordt verhoogd per 32MB geschreven.
Bij klassieke HDD komt dit parameter overeen met het aantal kerend at de koppen van de schijf gelicht worden (rustpositie buiten de schijf).

226 - E2h - Timed workload media wear load-in timer
De betere SSD schijven van Intel (die in servers gebruikt worden) hebben een belastingsmeter. De server krijgt een fiktieve belasting gedurende bijvoorbeeld 24 uur, en daaruit kan afgeleid worden hoeveel deze belasting bijdraagt tot de slijtage van de schijf.
Bij klassieke schijven aantal effectieve werkuren (schijf draaiende en koppen boven de plateau's)

227 - E2h - Timed workload host read/write ratio Torque amplification count
Percentage leesopdrachten gedurende de belastingsmeting. Een hogere percentage is beter voor de betrouwbaarheid op lange termijn van de schijf.

228 - E3h - Timed workload timer Power off retract count
Duurtijd van de belastingsmeting in minuten. De start- en stop opdrachten worden door de host computer gegeven door middel van speciale instructies.

232 - E8h - Available reserverd space (Endurance remaining)
Duplikaat van parameter 170

233 - E9h - Media wearout indicator Power-on hours
Indikatie van het aantal wiscycli dat de cellen ondergaan hebben. De genormaliseerde waarde zal verminderen tot 1, maar dit betekent niet noodzakelijk dat de schijf "versleten" is.
Bij HDD aantal uren onder stroom (betekent niet noodzakelijk aantal "werk"uren).

241 - F1h - Total LBAs written
Telt het aantal geschreven blokken (op host-niveau)

242 - F1h - Total LBAs read
Telt het aantal gelezen blokken (op host-niveau)
De groene benamingen (bijvoorbeeld power off retract count) zijn de parameterbenamingen bij normale HDD, die je soms zal tegenkomen bij SMART-metingen van SDD als het smart-monitoringsprogramma de specifieke SSD-benamingen niet kent.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's