Root » Servers » Harde schijf » Smart » Parameters
Monitoring van de toestand van de harde schijf:
Betekenis van de smart parameters
Smart parameters
-

-

CRITICAL: duidt op een erstige foutconditie

PRE_FAIL: voorbode conditie; de schijf is niet meer optimaal

OLD_AGE: ouderdom; niet gevaarlijk als de andere parameters niet verslechteren.


De SMART parameters of smart-fouten kan je niet "herstellen": het is de firmware van de harde schijf die aangeeft hoe goed de schijf nog functioneert. Als er kritische fouten zijn gebeurd kan men die niet herstellen, maar maakt men zo spoedig mogelijk een back-up van de volledige schijf!

1 - Raw Read Error Rate
Deze waarde geeft aan hoe vaak de harde schijf bepaalde sektoren opnieuw heeft moeten lezen omdat het niet lukte bij de eerste keer. De raw value is het effectief aantal leesfouten. Deze parameter is zeer belangrijk. De waarde kan plots verslechteren omdat de harde schijf gevallen is, omdat er stof in de luchtdichte behuizing is gekomen,…

2 - Throughput Performance
Algemene input/output snelheid van de schijf (prestatie). Als het langer duurt om gegevens van de schijf te halen kan het zijn dat de schijf zijn "vervaldatum" nadert. De oorzaak van de terugval wordt meestal aangegeven door één of meerdere andere parameters.

3 - Spin up time
Tijd dat nodig is om de harde schijf weer op toeren te brengen nadat het gestopt is met draaien. Deze waarde was vroeger belangrijker dan nu (de kwaliteit van de lagers was minder, zodat het soms kon gebeuren dat een harde schijf niet meer kon opstarten nadat het een paar dagen stroomloos had gestaan). Een verslechtering van de waarde kan een teken zijn dat de lagers versleten zijn (niet te herstellen). De waarde kan wat schommelen, want de harde schijf start nooit op in precies dezelfde tijd. De absolute waarde is de tijd in ms nodig voor het op toeren te brengen van de plateaus.

4 - Start/stop count
Aantal keren dat de harde schijf gestart en gestopt is geweest. Het op toeren brengen van de schijf veroorzaakt een zekere stress (daarom is het soms beter van je harde schijf permanent te laten draaien).

5 - Reallocated sector count
Als de harde schijf merkt dat bepaalde sectoren moeilijk leesbaar zijn, dan zal de harde schijf de gegevens uit deze sectoren op een andere plaats schrijven. Dit gebeurt volledig autonoom zonder tussenkomst van het operating system. Daarom geeft het OS ook nooit aan dat een harde schijf slechte sectoren heeft (als het OS dat wel aangeeft, dan is het helaas te laat!) Iedere harde schijf heeft een zone, spare area genaamd, waarin de gegevens van de slechte sectoren geschreven worden.

6 - Read Channel Margin
Geeft aan hoeveel "reserve" het systeem heeft: bij het lezen van een spoor is het signaal (hopelijk) sterker dan een minimum-waarde. Hoeveel het signaal boven de minimum-waarde uitsteekt is de Read Channel Margin.

7 - Seek Error Rate
Aantal positioneringsfouten (de kop werd naar een bepaald spoor gestuurd, maar kwam terecht op een ander spoor). Een verslechtering van deze parameter duidt meestal op mechanische slijtage.

8 - Seek Performance
Snelheid van het positioneringssysteem. Als het langer duurt om de juiste spoort te bereiken kan dit een teken zijn dat de schijf mechanisch versleten is.

9 - Power on hours
Aantal uren dat de harde schijf onder stroom heeft gezeten. Op zich zegt dat niet veel over de betrouwbaarheid van de schijf, maar vanaf een bepaalde ouderdom is het risico op fouten groter.

10 - Spin retry count
Als motor van de harde schijf niet direct gestart kan worden, dan worden er opnieuw geprobeerd. Normaal start de harde schijf direct en is de absolute waarde nul. Als er een aantal keren moet gestart worden vooralleer de harde schijf een voldoende rotatiesnelheid heeft, dan is dit een duidelijke teken dat de bijna versleten zijn. Schijf vervangen vooralleer er een echte foutconditie optreed!

11 - calibration retry count
Als de harde schijf problemen heeft met het lezen, dan is de eerste stap dat ondernomen wordt een calibratiecyclus. Op de harde schijf staan een aantal sporen die gebruikt worden om de parameters van de electronica in te stellen. Om de kop juist te positioneren zijn er servo-signalen op de sporen opgenomen en is de electronika een digitale PID regelaar waarvan de parameters autonoom ingesteld worden.

12 - Power cycle count
Aantal keren dat de harde schijf stroomloos is geweest. Het opnieuw onder stroom zetten van de harde schijf veroorzaakt stress in de componenten (elko's houden daar zeker niet van!) Dit is vergelijkbaar met de start/stop count, maar dan voor de electronica.

192 - Power Off retract count
Sommige schijven (vroeger enkel de 2.5 inch schijven die in laptops gebruikt worden, maar tegenwoordig gebruiken alle schijven dit principe) gebruiken geen klassieke landing zone. Bij het uitschakelen wordt de kop van de magnetische laag gehaald. Deze code is merkgebonden en kan ook een "noodstop" aanduiden (stroom uitgevallen zonder voorafgaande power off signaal), waarbij de schijfmotor als generator gebruikt wordt om stroom te leveren om de koppen van de schijf te trekken.

193 - Load/Unload cycle
Bij het uitschakelen van de harde schijf worden de koppen van de schijf getrokken. In normaal gebruik zweven de koppen een paar μmeter boven de schijfoppevlakte. De schijfoppervlakte is zo "glad" dat de kop ter plaatse kan blijven plakken, waardoor de schijf niet meer kan opstarten (stiction).

194 - Temperature
Temperatuur van de harde schijf (controller). Parameter BE geeft de temperatuur van de luchtflow in de schijf zelf.

194 - Hardware ECC recovered
Regelmatig zijn er leesfouten; deze fouten kunnen echter bijna altijd opgevangen worden door de ingebouwde foutcorrectie. Iedere keer dat een dergelijke fout optreed wordt een teller verhoogd.

196 - Reallocated event count
Totaal aantal pogingen om een defekte sector alsog te lezen om de gegevens over te zetten naar een 'spare area'

197 - Current pending sector count
Als een sector te onbetrouwbaar is, wordt het in een spare area geschreven. Dit gebeurt echter niet direct, maar op geregelde tijdstippen (als de harde schijf koud is, is de kans groter dat de gegevens foutloos gelezen kunnen worden). Als de sector correct gelezen en op een veilige plaats weggeschreven kon worden, dan wordt deze waarde verminderd en de reallocated sector count vermeerderd. Je zou kunnen zeggen dat current pending sector count aangeeft hoeveel data op een transplantatie wacht.

198 - Uncorrectable sector count
Totaal aantal onleesbare sectoren (dus de current pending die nog niet overgezet konden worden en de reallocated die wel overgezet zijn geweest).

199 - Ultra DMA CRC errors
Aantal transmissiefouten tussen harde schijf en computer. Kan door een defekte DMA controller veroorzaakt worden.

200 - Multi-zone error rate
Dit is geen standaard parameter, maar een eigen merkgebonden parameter. Deze harde schijf kan een volledige test in offline mode uitvoeren en het resultaat hier tonen.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's

-