Hoofdindex » Pictures » Belgische kust » Oostende » Atlantikwal
Atlantikwal
in Raverside (Oostende)
Fotografie - België
-

-

Danzij Prins Karel, de Regent van België, die zich verzette tegen de afbraak van de Duitse bunkers, bevat het Domein Raversijde één van de best bewaarde "erfstukken" van de duitse bezetting.

Batterij Aachen

Reeds in de eerste wereldoorlog werden er bunkers gebouwd in het domein. De kanonnen die naar de zee gericht waren stonden gemonteerd op rechthoekige platformen. Ze waren bedoeld om de haven van Oostende te beschermen. Ieder kanon stond opgesteld in een metalen bepansering. Bij het verlaten van de site op het einde van de eerste wereldoorlog werden de kanonnen opgeblazen (zodat ze niet door de vijand gebruikt konden worden): daardoor vloog de koepel van iedere stelling de lucht in. Dit staat heel goed gedocumentarieerd en er zijn verschillende foto's uit de tijd (de meeste foto's zijn na de bevrijding genomen). De audiogidsen geven een complete maar summiere uitleg.

Deze stellingen zijn de enige die nog overblijven uit de eerste wereldoorlog: ze bevatten twee observatieposten, vier geschutsbeddingen en een bomvrije schuilplaats. Eén van de observatieposten is verstevigd toen de duitsers opnieuw op bezoek kwamen in 1940.

Ook wat de tweede wereldoorlog betreft is de site één van de best bewaarde overblijfselen van de Atlantikwall.

Stützpunkt Bensberg

Dit zijn de personeelsverblijven en bijhorende accomodaties voor de geniesoldaten belast met de bouw en onderhoud van de bunkers (natuurlijk bijgestaan door de alles overkoepelende Organisation Todt). De personeelsbunkers konden 6 ŕ 12 soldaten onderbrengen. Meestal waren de soldaten heel lang gecaserneerd: dit was geen mobiele eenheid en dus waren er nauwelijks vervoermiddelen voorzien.

Alle meubilair en materiaal is origineel. Het toont een goed beeld hoe dat de soldaten in die tijd leefden.

De bunkers zijn verbonden met elkaar door tunnels en gangen. Deze zijn in gewone baksteen gebouwd en bieden geen bescherming.

Batterij Saltzwedel neu

Deze batterij werd in de zomer 1941 gebouwd om de Oostendse haven te beschermen. Een jaar later werd het in de Atlantikwall opgenomen. De batterij beschikte over buitgemaakte wapens, namelijk een veldgeschut van 120mm dat nog door de Cockerill fabrieken gebouwd werd. Na Operatie Overlord (de bevrijding van het Europees continent), toen de Duitsers langzamerhand beseften dat de invasie in Normandië de echte invasie was en geen schijnmaneuver, werden een paar kanonnen gedraaid om het binnenland te kunnen beschieten. De gestationeerde troepen waren echter nauwelijks mobiel en niet op hun taak berekend. Enkel de grote haven van Duinkerke in het nauw van Calais bleef in Duitse handen tot aan het einde van de oorlog.

Enigma codeermachine

In het museum is ook een Enigma codeermachine te vinden. Deze werd gebruikt om gecodeerde morse-boodschappen te versturen. De Enigma machine bestond uit het toetsenbord van een typmachine en een aanduiding bestaande uit een reeks lampen. Bij het indrukken van een toets lichtte de gecodeerde letter op. Het coderen gebeurde door een aantal codewielen (rotors). Bij het indrukken van een toets verdraaide daarbij ieder wiel, waardoor eenzelfde toets nooit dezelfde gecodeerde letter produceerde. Een eigenschap van de Enigma-machine is de omkeerbaarheid van de codeersleutel: voer je het gecodeerd bericht door de machine, dan bekom je het ongecodeerd bericht terug. Dit is één van de zwakke punten van het systeem.

Dit was toen een heel vernuftig systeem, dat bijna niet te kraken was. Het waren in beslag genomen codeboeken, fouten door operators (tweemaal eenzelfde bericht versturen) en onveilige procedures (berichten bevatten vaak dezelfde woorden) die het breken van de Enigma kode mogelijk maakten. Iedere dag werd er wel een nieuwe sleutel toegepast, en het duurde een paar uur vooraleer de dagsleutel gekraakt werd. De verschillende machten gebruikten allemaal een verschillende versie van de Enigma-machine.

Würzburg radar

Op op openluchtmuseum van Raversijde staat er ook een Würzburg radar opgesteld (FuMG: Funkmeßgerät). Dit is een volgradar die dankzij zijn grote gevoeligheid ingezet kan worden om kanonnen automatisch te richten (luchtafweergeschut of Flak: Flugabwehrkanone). De grote nauwkeurigheid en het automatisch volgsysteem konden bereikt worden door de uitgezonden straling lichtjes te laten roteren rond zijn as (Würzburg type D) met een frekwentie van 25Hz. Daardoor kon de radar vliegtuigen automatisch volgen door te bewegen naar de richting met de hoogste signaalsterkte. De audiogidsen geven geen uitleg over de Würzburg radar. Waarschijnlijk is deze aanwinst te recent en niet opgenomen in de teksten.

Het is opmerkelijk dat deze batterijen, versterkte burchten en radarposten nauwelijks gebruikt zijn geweest. De duitse troepen zijn vertrokken voor de komst van de geallieerden. In minder dan een week was België bevrijd.

Het openluchtmuseum van Raversijde is de ideale plek om de sfeer van de “langste dag” opnieuw te beleven. Je mag echter niet op de toeristen die op de zeedijk wandelen schieten.

De oorlogsjaren:

  • Bunkers op het terrein van het Zeepreventorium De haan
  • Bunkers in de départements Nord/Pas-de-Calais
  • De Commandobunker in de Kemmelberg en het museum van de koude oorlog.

Publicités - Reklame

-