Hoofdindex » Pictures » Oorlogen » Operation Switchback
Operation Switchback
Zeeuws Vlaanderen
Fotografie
-

-

De bevrijding van het grootste gedeelte van België gebeurde redelijk snel. Nadat de bevrijdingstroepen de belgische grens hadden bereikt, hadden ze maar een paar dagen nodig om Antwerpen te bevrijden. De Duitsers hadden zelfs geen tijd om de haven van Antwerpen te vernietigen.

Maar de haven van Antwerpen kon bijna drie maanden lang niet gebruikt worden omdat de Scheldemonding nog in Duitse handen lag. Er waren Duitse troepen aanwezig zowel op Walcheren als in Zeeuws Vlaanderen. Een tweede landing vannuit zee zal nodig zijn om ze te verjagen. Deze tweede operatie (Infatuate) startte enkele weken na het begin van Switchback.

Operation Switchback

Om de haven van Antwerpen te kunnen gebruiken moeten de oevers vrij gemaakt worden. Dit gebeurt met Operation Switchback (het bevrijden van Zeeuws Vlaanderen) et Operation Infatuate (Walcheren en Beveland).


De samenvatting is gebaseerd op het boek
West-Zeeuws Vlaanderen 1939-1946
Deel 2: Vlucht en bevrijding”

De Duitsers hebben zich opgesteld achter het Leopoldkanaal. Oorspronkelijk had het kanaal al een militaire funktie, namelijk België te beschermen tegen een Nederlandse aanval. Het is opmerkelijk dat de Duitsers het kanaal nu voor hun voordeel wisten te gebruiken. Het kanaal vormt een nagenoeg niet te nemen hindernis, zeker in het gebied waar het kanaal parallel loopt met het Schipdonkkanaal (dat een verbinding met de Leie maakt).

De regio zit grotendeels onder water, met enkel de dijken en een paar huizen die boven water steken. Het inzetten van tanks is niet mogelijk in de modderige streek. Het waterniveau is ook te laag om amfibievoertuigen in te zetten. De verdedigers zijn in het voordeel. De geallieerde troepen die op de dijken moeten lopen vormen een gemakkelijk doelwit voor de Duitsers die in hun bunkers zitten: een doorbraak forceren gebeurt dan ook meestal 's nachts.

De bombardementen van de geallieerden hebben weinig effekt op de Duitsers: de gebruikte bommen zijn te zwak om door de dikke bunkers te dringen. Wel richten de bomdardementen enorme ravages in de regio. Maar de Duitsers kunnen op hun gemak de onbeschermde canadese troepen bestoken met artillerievuur vanaf Cadzand, Breskens en Vlissingen. Als de geallieerden de streek uiteindelijk veroveren is het dankzij hun numerieke sterkte.

Het regent, het is koud. Een deel van het Duits leger wordt overgezet van Breskens naar Vlissingen. De Duitsers laten materiaal aanvoeren via de haven van Breskens. De geallieerden zijn te druk bezig met Market Garden om te kunnen ingrijpen. Uiteindelijk zal de bevrijding van Zeeland evenveel mensenlevens kosten als de landing in Normandië. Maar het is te slecht weer, de grijze polders zijn niet fotogeniek genoeg en er waren nauwelijks amerikanen bij de gevechten betrokken: daarom heeft men er geen film over gemaakt. De Canadezen die hier oorlog voeren zijn eigenlijk huurlingen die tussendoor plunderen. Wat een verschil met de Duitse organisatie!

8 september

Op 8 september controleren de Duitsers nog Brugge maar hebben Gent en Antwerpen moeten prijsgeven. Ondertussen is de haven van Oostende weer beschikbaar, en die wordt gebruikt om goederen naar het front te brengen. Het is echter een kleine haven en de aangevoerde goederen zijn zo beperkt dat ze enkel gebruikt worden voor Operatie Switchback. In Frankrijk vallen de Duitse vestigingen één voor één, maar er zijn altijd zware gevechten nodig om de Duitsers terug te duwen. De havens zijn zodanog beschadigd dat het maanden duurt vooralleer ze opnieuw efficient gebruikt kunnen worden. Het is zelfs zo erg dat er besloten wordt de laatste vestigingen niet meer aan te vallen, en Duinkerke zal zo in Duitse handen blijven tot aan het einde van de oorlog.

15 september

Op 15 september is het front gekrompen tot achter beter te verdedigen lijnen.

1 oktober

Pp 1 oktober valt de haven van Terneuzen en de Duitsers hebben zich achter de Braakman opgesteld (toen nog een arm van de Schelde: later zal het gebied ingepolderd worden). Het front blijft twee weken stabiel.

14-20 oktober

De aanval gebeurt verder via amfibievoertuigen die in Terneuzen ter water worden gelaten en een 10-tal kilometer weer aan land komen ten westen van de Braakman. Het is een verassingsaanval over zee, want de dijken in het binnenland zijn te zwaar verdedigd en een deel van de Polders zijn onder water gezet.

28 oktober

Een week later valt ook de haven van Breskens, maar de haven is zodanig beschadigd dat die nauwelijks gebruikt kan worden. Van de stad blijft er niets meer over. De Duitsers hebben nu enkel nog de getijdenhaven van Cadzand om materieel aan te voeren.

Sluis wordt zo hevig gebombardeerd dat de ganse stad in vuur is. Maar de Duitsers die in hun bunkers buiten de stad zitten hebben daar nauwelijks last van. Uiteindelijk valt ook Cadzand. De strijd is gestreden, na twee maanden hevige gevechten.

november

De laatste troepen geven zich over in de buurt van Knokke. Zeeuws Vlaanderen is volledig bevrijd, maar de Operatie Infatuate is nog steeds aan de gang.

In Ramskapelle (in het binnenland nabij Knokke) is er een museum over de tweede wereldoorlog: For Freedom.

Publicités - Reklame

-