Hoofdindex » Pictures » Oorlogsjaren » Electronica » Radar
Oorlogsjaren
Radar vroeger en nu
Fotografie

Electronica: ontstaan van de radar in de tweede wereldoorlog en huidige toepassingen.
-

-


Vliegtuitdetectie (met microfoon)
De reflektor was geen parabool maar sferisch gevormd. Het was mogelijk de richting van het vliegtuig te bepalen door de microfoon te verplaatsen.

Er werden meerdere luisterstations gebouwd in Engeland tijdens het interbellum, maar de komst van de radar maakte deze systemen achterhaald.


De eerste volgsystemen voor vliegtuigen (accoustisch) tot de echte electronische volgradars
Chain Home
De eerste radar was de engelse Chain Home. Zelfs met de maatstaven van toen was het een zeer primitief systeem, maar de engelsen konden daarmee detecteren dat er vijandige vliegtuigen het kanaal aan het oversteken waren. Daardoor hoefden ze niet continu vliegtuigen in de lucht te houden, en zo hebben ze uiteindelijk de Slag om Engeland gewonnen.

De duitse Freya radar
De duitse Freya radar was een tussenvorm tussen de engelse Chain Home en de modernere volgradar. Het was een lange afstandsradar die in verschillende gedaantes werd gebruikt, zowel aan land als op bepaalde schepen. Er zijn in de loop der jaren verschillende verbeteringen aangebracht, waaronder een PPI (plan position indicator) en een fase array radar.

Würzburg Riese
De duitse Wurzburg radar was de eerste moderne radar die een parabolische schotel kon gebruiken. Er zijn hier ook verschillende versies uitgebracht, totdat men aan de Wurzburg Riese is gekomen, de volgradar die het luchtafweergeschut kon richten. De duitsers hadden echter een probleem: ze konden geen hoge frekwenties gebruiken, waardoor de antennes groot en lomp moesten zijn.

IFF (identification Friend or Foe)
Het is wel leuk om te weten dat er vliegtuigen in de lucht zijn, maar wat heeft het voor nut als je niet kan weten of het vrienden of vijanden zijn? Aan boord van de vliegtuigen werd er een transponder geďnstalleerd die reageerde op de radarpulsen en een identificatie doorstuurde. Uit historisch oogpunt wordt de IFF vaak aan de radar gekoppeld (men spreekt zelfs van secundaire radar), maar in feite zijn het verschillende toestellen die verschillende frekwentiebanden gebruiken.

Klein-Heidelberg
Dit is de eerste bistatische radar die de radarpulsen van Chain Home gebruikte om een beeld te hebben van wat er zich boven Engeland en de kanaalzone afspeelde. De duitse installatie in Nederland bleef onopgemerkt in gebruik tot aan het einde van de tweede wereldoorlog.
Radarschermen en radarbeelden
De omzetting van het echosignaal van de radar in een signaal dat bruikbaar was. We hadden eerst de "A scope", een oscilloscoopbeeld dat enkel het gereflecteerd signaal toonde, maar het systeem is verder geëvolueerd tot de PPI (plan position indicator) zoals we die nu kennen.

Radar die over de horizon kan kijken
Door een relatief lage frekwentie te gebruiken kan men radarststemen ontwerpen die over de horizon kunnen kijken. Deze radars werden voornamelijk ontworpen tijdens de koude oorlog om vijandige raketlanceringen te kunnen detecteren.

De navigatieradar
De radar voor navigatie zoals die nu gebruikt wordt aan boord van schepen.

Andere soorten radars
De klassieke radar kan gemakkelijk gestoord worden omdat die constant pulsen met een vaste frekwentie en herhaling uitstuurt.
  • De monopulse radar stuurt maar één puls uit en probeert alle informatie over het doelwit met die ene puls te achterhalen.
  • Een andere type radar is de continu-radar, die niet met pulsen werkt, maar continu uitstraalt. Dergelijke radars worden bijvoorbeeld gebruikt voor het tellen van voertuigen, het meten van de snelheid, het meten van afstanden en dergelijke.
  • Radars die met verschillende frekwenties werken kunnen een beter beeld geven.

Publicités - Reklame

-