De moderne staalproductie
Hoogovens, staalfabriek, gieterij en walserij
Staalnijverheid
Servers » Foto's » Hoogovens » Productie
-

-

Dit is vooral een urbex site waar oude productiemethodes besproken worden. In Wallonie zijn de meeste staalfabrieken gesloten: de Forges de Clabecq (afgebroken), de staalnijverheid in Luik (gedeeltelijk afgebroken) en in Charleroi (gedeeltelijk afgebroken).

Er bestaat geen warme lijn meer in Wallonie (hoogoven — staalfabriek — continu gieterij — warmwalserij). In Wallonie wordt er vooral aan recuperatie gedaan (met oud ijzer kan men opnieuw staal maken) en er bestaan ook nog een paar losstaande fabrieken links en rechts, maar het is niet zeker of die zullen kunnen blijven bestaan. De productie van electrische ovens (om van oud ijzer opnieuw staal te maken) is onvoldoende om een volledige warme lijn draaiende te houden.

Maar de staalnijverheid bestaat nog steeds, in Belgie is dat Sidmar (die nu deel uitmaakt van de groep ArcelorMittal). Het volledig proces van de staalnijverheid:

GrondstoffenInstallatiesProductie
Steenkool
Ijzererts
Cokesfabriek
Sintering
Coke
Pellets of sinter
Coke
Voorbehandeld ijzererts
Kalksteen
HoogovenVloeibaar gietijzer
Vloeibaar gietijzer
Oud ijzer
Toeslag
StaalfabriekVloeibaar staal
Vloeibaar staalContinu gieterijPlakken en knuppels
Plakken en knuppelsWarmwalserijCoils en staaldraad
CoilsKoudwalserij en afwerkingCoils
 

Electrische ovens

Oud ijzerVlamboogovenVloeibaar staal

Vlamboogoven

De bijkomense installaties zijn noodzakelijk en laten toe dat de afvalstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Bepaalde "afvalstoffen" kunnen in de scheikundige industrie gebruikt worden. Bij een staalfabriek horen er ook extra installaties om zuurstof, argon en andere gassen aan te maken. kte produkten.

PublicitÚs - Reklame

-