Hoofdindex » Pictures » France » Boulogne-sur-Mer (update 2012)
départements Nord/Pas de Calais
Boulogne-sur-Mer (update 2012)
Fotografie - France
-

-

Ik heb Boulogne-sur-Mer opnieuw bezocht in 2012. Van de hoogovens voor mangaanproduktie blijft er niets meer over, enkel een kale vlakte. Ze hadden die tenminste kunnen laten staan, want het gebied wordt tegenwoordig niet gebruikt. Ook de zeehaven wordt nauwelijks gebruikt, omdat er geen vraag naar grondstoffen is (geen industrie). De economische aktiviteit in de haven is minimaal, zelfs op een weekdag. De hoogovens van Comilog vertegenwoordigden 57% van de havenaktiviteiten (zonder de toeleveranciers).

Men heeft een poging ondernomen om de economische groei te stimuleren met de bouw van een nieuw treinterminal, maar deze kon niet concurreren met de tunnel naar Engeland en heeft moeten sluiten. Men had de kosten van deze mislukte reconversie beter kunnen besparen! Boulogne-sur-Mer heeft twee treinterminals, en geen enkele is in gebruik! De beleidsmakers hadden het toch kunnen voorspellen: ook de hovercraftdienst werd in 1993 stilgelegd omdat die economisch niet rendabel is. We leven nu eenmaal in een kapitalistische maatschappij, en de tijd van de door de staat zwaar gesubsidieerde “maalboot” is voor goed voorbij.

Dit is een groot verschil met de haven van Zeebrugge die in constante groei is (voornamelijk containers, maar ook bulkproducten en ro-ro). Zeebrugge is ook een belangrijke haven voor cruise schepen (Aida Cruises). De haven van Boulogne-sur-Mer teert enkel op de visserij. Alle vissersboten van Etaples zijn trouwens naar Boulogne verhuisd, maar dit heeft de leegloop niet kunnen verminderen.

In deze streek zijn de getijden zeer sterk, met een verschil tussen laag- en hoogwater dat meer dan 10m. bedraagt.

Na de tweede wereldoorlog was het de bedoeling de haven te omsluiten door twee dijken om verzanding tegen te gaan. Etaples die aan de monding van de Canche ligt is volledig verzand en kan enkel nog gebruikt worden door pleziervaartuigen (die in de modder steken bij laag water). De noord-oosten dijk, begonnen in de golden sixties (de minst belangrijke om verzanding tegen te gaan), is nooit afgewerkt geraakt. Men ziet enkel een stuk dijk aan de Pointe de la Crèche en een eilandje daar waar de dijk had moeten eindigen.

De zuid-westen dijk is klaar, maar wordt al lang niet meer onderhouden. Begin jaren 2000 was het al een stortplaats, nu zijn zelfs de dikke betonnen blokken die als bescherming dienen in de haven gevallen. Daardoor kan de zee over de dijk gutsen bij hoogvater (bij springtij).

De meeste foto's op deze pagina zijn gemaakt tijdens een boottocht in de haven. We zijn tot de Pointe de la Crèche geraakt, en van daar kan je goed het stadje Wimereux zien, gelegen tussen de krijtrotsen. De erosie werd veroorzaakt door een riviertje dat ten oosten van de stad loopt.

Publicités - Reklame

-